1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bibliotek i Bunnpris-bygget

  Bergen, Vestland
  Bibliotek i Bunnpris-bygget
  Opprettet: 23.11.2023 av Linn Skjold
  Sluttdato for signering: 23.05.2024
  På Slettebakken planlegges en ny idrettsby, den gamle bossfyllingen graves opp og Slettebakken skole skal totalrenoveres. «Nå skjer det!» tenker man kanskje, men gjør det egentlig det? Selv om planene legges nå, vil det ta mange år før nye bygg er på plass, og mens vi venter, står nærmiljøet uten tilgjengelige møteplasser. I nærmiljøet på Slettebakken skorter det ikke på engasjement og initiativ, men det mangler lokaler der dette initiativet kan utfolde seg. Et bibliotek er ikke lenger bare et sted for bøker, men har i nyere tid blitt en viktig ikke-kommersiell møteplass som setter mennesker i sentrum. Biblioteket omtaler gjerne seg selv som det tredje stedet (etter hjem og skole/jobb), og Sletten Biblab er et levende eksempel på dette med overfylte lokaler etter skoletid. Vi er mange som mener at bygget som i dag huser Bunnpris Sletten, burde vært bydelsbiblioteket og at dette kunne vært løsningen på en rekke lokale utfordringer og behov. Tomten er en festetomt eid av Bergen kommune. FAU på Slettebakken ber bystyret i Bergen utrede konsekvensene av å oppløse festekontrakten, erveve bygget og etablere Årstad bydelsbibliotek i lokalet. Dette vil kunne gi rom for å følge opp politiske målsetninger om å samlokalisere Landås bibliotek og Sletten BibLab samt gi områdeløftet bedre forutsetninger for å lykkes i sitt arbeid. Men aller viktigst; det vil gi bydelen og nærmiljøet en sårt tiltrengt møteplass utenfor hjem, idrett og skole. Følgende organisasjoner stiller seg bak dette forslaget: FAU Slettebakken FAU Fridalen SK Trane Gimle basket Bergen klatreforening Bergen turnforening Stiftelsen Gimlehallen Tusmo Association Slettebakken frivilligsentral Forslag til vedtak: Bystyret i Bergen ber om en realitetsvurdering av kostnader og prosess knyttet til erverv av gnr. 160/bnr. 216 (Bunnpris Sletten) med det formål å benytte bygget til offentlig bibliotek med tilhørende funksjoner. Eiendommen ligger innenfor plangrensen for pågående offentlig reguleringsplan for sykkelveg i Wiers-Jenssens vei (areal plan ID 71280000). Bystyret ber om at eiendommen gjennom dette reguleringsarbeidet, sikres et formål som tilrettelegger for fremtidige offentlig funksjon (bibliotek) med tilhørende uterom/torg.
  558 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  17 kommentarer:

  Martin Paulsen

  Onsdag 06.12.2023
  Veldig fin plassering som også vil kunne fungere godt som møteplass for barn både i Slettebakken og Fridalen skolekrets.

  Åge Dyngeland

  Tirsdag 05.12.2023
  Linn, jeg ser at det er INGEN grupper eller lag fra "oppsiden" av Natlandsveien som har uttalt seg, var det for langt å gå opp dit for å spørre de om deres mening? Gjør ka dokkar ve, men hold fingrene vekke fra "Bibbaen" på Landås i denne sammenhengen. Den institusjonen trenger vi der den er. Vennlig hilsen Åge

  Karsten Reiertsen

  Tirsdag 05.12.2023
  God ide. Støtter dette fult ut.

  Vibeke Koehler

  Mandag 27.11.2023
  Innbydende biblioteker er det beste vi kan gjøre for å skape leseglede for barn og ungdom, for å ha givende tilbud til familier med dårlig råd - og for å skape livsglede og fellesskap for eldre. Biblioteker er noe av det beste i samfunnet, og har fantastisk mange gode ringvirkninger. Lag gode biblioteker!

  Silje Palmesen Dahle

  Søndag 26.11.2023
  Godt forslag - støttes!

  Ingvild Kristine Sundt Roald

  Lørdag 25.11.2023
  Jeg har lenge sett på dette bygget / tomten og tekt at den burde nyttes bedre. Bibliotek i bunnen, ja, med møterom. Oppå, ikke for høyt eller lukket, et seremonirom med utsikt, drevet av kommunen i samråd med alle de som trenger noe slikt i vår bydel. Noen mindre samtalerom/ kontorer/ forberedelsesrom kunne vel legges enten i underetsasjen eller på siden. Seremonirommet burde også kunne brukes som festsal, om nødvendig med noen skillevegger. Vi har et mylder av ulike folk her, folk fra mange steder og med ulik bakgrunn. En felles festsal med tak men god mulighet for åpning mot parken bak og utsikt mot vannet og parken forøvrig. - Det har vært mine tanker om den saken. Så jeg støtter gjerne et innspill om bibliotek med mere.

  Karen Schytte

  Lørdag 25.11.2023
  Et godt initiativ. Bygget som tidligere rommet bensinstasjonen på Slettebakken er sentralt plassert midt i skillet, nord og sør for Sletten Senter. Et ikke kommersielt samlingspunkt, allbruksrom, bibliotek, tilggjengelig, åpent og litt for seg selv. En drøm å forvandle dette "små stygge" men "kule" bygget til en felles miljøstue på Landås, Slettebakken.

  Marit Loe Bjørnstad

  Fredag 24.11.2023
  Ja til fleire ikkje-kommersielle møteplassar!

  Ingrid Brandal Mosesen

  Fredag 24.11.2023
  Ønsker meg også lokaler for kulturaktivitet og fritudsklubb i tilknytning til biblioteket.

  Guri Gjermstad Dypvik

  Fredag 24.11.2023
  Viktig og fint initiativ. Lokalene som huser bibliotek nå er mer eller mindre utilgjengelig for folk med barnevogn/rullestoler/rullatorer etc!.

  Anne-Margrethe Haugland

  Fredag 24.11.2023
  Jeg støtter dette

  Totto Ratkai

  Fredag 24.11.2023
  Jo flere steder med bøker for samling, desto bedre!! ;)

  Kristian James Monen-Macaulay

  Fredag 24.11.2023
  Jeg støtter dette!

  Abdullahi Ibrahim

  Fredag 24.11.2023
  Et svart viktig sak.

  Lasse Gallefoss

  Fredag 24.11.2023
  Flott initiativ.

  Thuy Linh Pham

  Fredag 24.11.2023
  Jeg støtter dette

  Anders Gjestemoen

  Torsdag 23.11.2023
  Jeg støtter dette