1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp ytterligere reduksjon av barnehageplasser i Stokka barnehage

  Stavanger, Rogaland
  Stopp ytterligere reduksjon av barnehageplasser i Stokka barnehage
  Opprettet: 28.11.2023 av Signe Berg Verlo
  Sluttdato for signering: 01.02.2024
  Forrige uke fikk foreldre og ansatte en kort beskjed av virksomhetsleder i Stokka-barnehagene om at kommunen foreslår å legge ned avdelingene Maurtua (0-3 år) og Bjørnebo (3-6 år) i Stokka barnehage. Det begrunnes med for dårlig stand på bygget (bygg1 i Stokka barnehage). Ingen barn skal være nødt til å bytte barnehage. Vi foreldre ønsker at politikerne vurderer denne saken inkludert våre synspunkter og ikke kun basert på budsjett. Vi har flere spørsmål og vil belyse de viktigste: • Stokka barnehage gjør det bedre enn gjennomsnittet i Stavanger i barnehageundersøkelsen når det gjelder barnas trygghet blant annet. Har barnehageundersøkelsen vært en del av vurderingen? • Vi tok kontakt med leder for Utvalg for Oppvekst og Utdanning som svarte at det er beskrevet i barnehagebruksplanen at nedjusteringen skyldes overkapasitet (mer plasser enn søkere). På Maurtua fikk kun ett barn uten søsken eller forelder i barnehagen plass i år. Ventelisten var oss bekjent lang. Brukes søkermassen til Stokka-barnehagene (Stokka barnehage, Stokkadalen barnehage og Stokkatunet barnehaget) samlet for å begrunne overkapasitet i Stokka barnehage? • Dagens tilstand og fremtiden til bygg1 og bygg2 (allerede stengt) er ukjent for oss. Er bygget i så dårlig stand at det må stenges umiddelbart? • Bjørnebo og Maurtua er avdelinger driftet av fantastiske pedagoger og fagarbeidere med lang erfaring og mye kompetanse. De har vært tryggheten til barna de siste årene preget av pandemi og mye sykdom. Hvis det vedtas nedlegging av Bjørnebo (18 barn og 3 fast ansatte) og Maurtua (9 barn og 3 fast ansatte) kreves det gode planer for overføring av barna til andre avdelinger uten at de mister vennskap og tryggheten de voksne på avdelingene gir. Vi mener at dette bør være gjennomarbeidet før man gjør et eventuelt vedtak om kutt. Ut ifra foreldres synspunkter og ubesvarte spørsmål bes det om at forslaget om nedjustering av plasser i Stokka barnehage ikke vedtas før grundigere utredning ligger til grunn. Hilsen foreldre på Bjørnebo og Maurtua
  386 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  16 kommentarer:

  Erik Askeland

  Torsdag 30.11.2023
  Som pedagog og tidligere barnehagebarn i Stokka synes jeg det er forferdelig trist å høre at det foreslås å legge ned avdelinger på bakgrunn av dårlig stand på byggene. Hva med barnets beste? Stokka barnehage ligger helt fantastisk til mtp samfunnet rundt for både stor og små. Naturen og tur mulighetene er mangfoldige og relativt lite trafikkert. Hvis kommunene faktisk bryr seg om utdanningssektoren er det på tide de åpner øyene og investerer å satse på barnehager som dette!

  Karianne M. Hagen

  Torsdag 30.11.2023
  Jeg er imot nedleggelse av avdelinger i stokka barnehage. Om byggene er for dårlig stand bør kommunen ta tak og bevilge midler for nybygg eller oppgradere eksisterende bygg.

  Erik Hartvigsen

  Torsdag 30.11.2023
  Jeg er imot.

  Elisabeth Lauvnes

  Onsdag 29.11.2023
  La barna få beholde de trygge og gode på Bjørneboe og maurtua

  Fredrik Tveteraas

  Onsdag 29.11.2023
  Imot

  Marit Hausken

  Onsdag 29.11.2023
  Jeg er imot nedleggelse av barnehageplasser på Stokka barnehage

  Aleksander Revheim

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er imot nedleggelse av all form for barnehageplasser på Stokka barnehage.

  Henriette Sunde

  Tirsdag 28.11.2023
  Nei

  Sabine Gjessing

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er mot nedlegging av avdelinger i Stokka barnehagen

  Tina Rødland

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er i mot.

  Zelalem Hika

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er imot!

  Eivind Gransæther

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er imot nedleggelse av flere barnehageplasser på Stokka barnehage

  Erling Haaland

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er i mot

  Elisabeth Revheim

  Tirsdag 28.11.2023
  Det vil være et tap for Stokka barnehage om denne kunnskapsrike gjengen med ansatte skal deles opp og avdelingene avvikles. De kommer på jobb hver dag med et smil om munnen, og gjør alt de kan for å lage et trygt og godt læringsmiljø for barna.

  Mathilde Braune

  Tirsdag 28.11.2023
  Jeg er imot

  Johannes Løyning

  Tirsdag 28.11.2023
  Barnet har ingen stemme selv og må gå foran!