1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Utbedring av trafikksikkerheten for barn på Frakkagjerdevegn

  Tysvær, Rogaland
  Utbedring av trafikksikkerheten for barn på Frakkagjerdevegn
  Opprettet: 29.11.2023 av Jarl-Erik Storesund
  Sluttdato for signering: 29.05.2024
  Tysvær kommune har tidligere godkjent bygging av boliger langs Aksdalsvannet, bygging av barneskole og bygging av Tysvær Arena. Tysvær kommune har i senere tid godkjent store prosjekter med bygging av 12 leiligheter på Høgahaug, 100 boliger på Skeiseid, plan om bygging av boliger bak Scania og bygging av ny ungdomskole. Det er ikke medregnet enkelt boliger som har blitt godkjent innover Nappatjørn og Kallevik. Alt dette har de gjort uten å gjøre noen ting som helst med den underdimensjonerte Frakkagjerdvegen. Innbyggerne er lei av å bli tråkket på og satt til side av kommunen med stadig nye unnskyldninger for å trenere utbedringen. Tysvær kommunen skylder på rundkjøringen og planer om å utbedre denne og at det ikke er penger til dette. Den halvmeteren med fortau langs veien er livsfarlig og tvinger forbigående/ syklister ut i vegen samtidig med kryssende lastebiler som jobber for kommunen. Vegen opp til Høgahaug har i idag bare merker i vegbanen som skal markere fortau, disse er helt usynlige når de trengs som mest, altså når det er mørkt, snø og is. Det er fullt mulig å utbedre sikkerheten for våre barn langs Frakkagjerdvegen/ skolevegen uten å gjøre noe med rundkjøringen. Vi krever derfor at kommunen gjennomfører utbedring av Frakkagjerdvegen fra krysset Frakkagjerdvegen/Høgahaug opp mot Høgahaug og fra krysset Frakkagjerdvegen/Høgahaug til innkjørselen til Fjellhaug. Forslagene som er kommet fra befolkningen er: -Sett farten ned til 40 km/t -Breiere fortau med fysisk avsperring mot vei (Dette er det god plass til) -Opphevet fortau opp mot Høgahaug -fartsdumper
  278 av 230 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.