1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La Taxinæringen leve!

  Oslo
  La Taxinæringen leve!
  Opprettet: 12.01.2024 av Cecilie Lyngby
  Sluttdato for signering: 12.07.2024
  Ifølge krav fra Oslo kommune, kan ikke drosjer som kjører i Oslo ha utslipp fra forbrenningsmotor etter 1.11.2024. Her er det mye som ikke henger på grep. Lademuligheter er heller ikke bra nok i Oslo. Flere tar drosjer fra en kommune til en annen, hva med de? Skal de stoppe ved kommunegrensen? Hva med at vi er et vinterland og som vi har sett siste tiden fungerer el bussene svært dårlig i kulda samme med hjemmesykepleien som må bruke kortere tid hos sine brukere da de må lade oftere. De står i lade kø og bruker mye tid på dette i løpet av en dag. Det begynner å bli litt mye for mange og flere næringer sliter da de blir pålagt såkalt «grønt skifte» som koster mye. Å bytte over til el bil bør være noe en bestemmer selv innen drosjenæringen. La drosjene leve og vi trenger deres tjenester. Prisene har allerede økt betydelig på grunn av bompengene, nå vil de øke igjen om alle må over til el bil. Videre vil næringen slite med å lade samtidige som vinterene vil gi ytterligere utfordringer. Forslag: la drosjenæringen selv bestemme når de bytter over til el bil Cecilie Lyngby og Britt Fossum
  312 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  Beant Singh

  Søndag 14.01.2024
  La de leve folka som de vill .ikke presse på noen om elbiler. Noen som har råd andre ikke råd.

  Tore Marthinsen

  Lørdag 13.01.2024
  Man må jo se på problemer med El.busser. La folk velge hva de ønsker.

  Abdullah Mohamed

  Lørdag 13.01.2024
  Næringen har vært klar over dette i lang og det er på høy tid at de fleste bilene i Oslo blir utslippsfrie. Infrastruktur og gode elbiler med lange rekkevidder er nå tilgjengelige i markedet. Man bør heller kreve gode insentiver for investeringer i slike biler og ladeinfrastruktur. Hilsen en s har lunge og hjerte problemer og ser frem til mindre forurensing og nullutslipp by

  Waqas Malik

  Lørdag 13.01.2024
  Forskjellsbehandling

  Kari Tjønn Skogen

  Lørdag 13.01.2024
  Å bli tvungent til å kjøpe elbil, er vel ikkje demokratisk. Vi er da voksne folk !! Bilen er stort sett reinere enn ein elbil, når man tar fra start av.

  Raja Haroon Rashid

  Fredag 12.01.2024
  Plz la oss leve .

  Truls Rummelhoff

  Fredag 12.01.2024
  Alle bilister uansett næring eller ei, må selv bestemme hva som er mest hensiktsmessig bil for dem, det er ikkke noe regjeringen skal bestemme. De er ikke våre herrer i demokratiet.

  Tom Isaksen

  Fredag 12.01.2024
  Busskaoset i Oslo de siste ukene bør få de med makten til å forstå at kun elkjøretøy ikke fungerer hverken som busser, lastebiler, anleggskjøretøy eller taxi.

  Jarl Fleischer

  Fredag 12.01.2024
  Støtter

  Mika Rosenborg

  Fredag 12.01.2024
  likhet og ikke forskjell behandling av Akershus og Oslo Taxier, vi operer i det samme markedet, spesielt fordi Gardermoen Flyplass er i Akershus. Når lademulight for drosjene er på plass, så er også biler som passer til drosje driften her, om et par år. Men ikke NU.

  Håvard Stefferud

  Fredag 12.01.2024
  Dette må stoppes. El-bilene som finnes pr idag er ikke egnet til Taxi-bruk. Dette vil bli et kaos. Bilindustrien snakker om biler som skal komme. Disse vil ha helt andre egenskaper. Dette er biler som vil være tilgjengelige om 2-3 år. Akershus har fått dato i 2027. Rimelig at Oslo harmoniseres med Akershus.