1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  JA til forsøksordning på Sortland VGS

  Nordland
  JA til forsøksordning på Sortland VGS
  Opprettet: 23.01.2024 av Thea Rinde
  Sluttdato for signering: 23.07.2024
  Vesterålen Unge Høyre ber om at Nordland fylkeskommune som eier av Sortland Videregående skole vurderer å innføre en forsøksordning som gjør skolehverdagen ENKLERE for elevene. Statistikk viser at fraværet i snitt har sunket med 27% etter at fraværsgrensen ble innført i 2016, men vi i Vesterålen Unge Høyre skjønner at flere elever er frustrerte over ordningen, og at fraværsgrensen skaper kaos i en allerede så stressende hverdag. Vesterålen Unge Høyre ønsker derfor å fremme følgende forslag til videre oppfølging hos Nordland Flkeskommune: Vi er for å beholde fraværsgrensen, men vi er ikke for det byråkratiet som det skaper for elevene når de må skaffe seg gyldig fravær. Vi ønsker å gjøre dette enklere. Vesterålen Unge Høyre mener at man bør prøve ut en ordning med å gi helsesykepleiere på skolen myndighet til å skrive ut egenmelding til elever som er syke. Vi ber om at fylkeskommunen setter inn ressursene i VGS til konkrete tiltak som gjør hverdagen enklere for elevene i stedet for å bygge masse systemer som jobber ved siden av hverandre. Dette er for å gi de som er i skoleløpet all hjelpen de trenger for å klare videregående skole. Vi tror på å innføre en slik forsøksordning ved Sortland VGS - der man styrker ressursen for helsesykepleiere og bruker dem slik man ellers ville brukt et legekontor. Dersom du er enig med oss håper vi du viser din støtte til saken ved å skrive under på denne underskriftskampanjen. Hver underskrift teller! Styret i Vesterålen Unge Høyre

  Én kommentar:

  Batol al kharasany

  Onsdag 24.01.2024
  Batol

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.