1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Trafikksikkerhet Ulvenveien

  Oslo
  Trafikksikkerhet Ulvenveien
  Opprettet: 11.02.2024 av Ulven Park borettslag
  Sluttdato for signering: 11.08.2024
  Kjære alle som bor på Ulven eller har interesse for området, Vi bor i en del av bydel Bjerke under stor utvikling og det bor vel over 1000 mennesker på "nye" Ulven allerede. Mange av disse ferdes på veiene i området og det er viktig med trafikksikkerhet fra start. Ulvenveien er svært trafikkert, og det oppstår stadig farlige situasjoner. Dette er ikke akseptabelt, spesielt ved gangoverfelt, hvor det også ferdes mange barn og unge. Dette er ikke første gang vi tar opp saken. Vi har vært i lokalavisa, deltatt på to bydelsutvalg møter i bydel Bjerke, gitt innspill til Bymiljøetaten, hvor vi gjentatte ganger har påpekt behovet for bedre trafikksikkerhetstiltak. Det er ikke gjort noen tiltak ennå og vi finner heller ingen planlagte tiltak. Dessverre har det allerede skjedd ulykker, noe som understreker alvoret i situasjonen. Det vil fortsette å skje inntil det er gjort tiltak. Vi kan ikke utsette dette lenger. Vi ber om din støtte til vår underskriftskampanje for å implementere nødvendige trafikksikkerhetstiltak i dette nye området. Vi ønsker at farten skal ned (grønn stripe) og at det kommer opp fartshumper ved gangoverfelt (rød stripe). Se bildevedlegg. La oss gå sammen for sikrere veier og et tryggere samfunn. Vi kan ikke vente til det skjer flere ulykker. Takk for din støtte. Med vennlig hilsen, Ulven Park borettslagstyre
  300 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  2 kommentarer:

  Safar Sharifi

  Fredag 16.02.2024
  Støtter

  Wojtek Kleka

  Søndag 11.02.2024
  Det er behov å fjerne busker i nærheten av den ene overgangen ved busholdeassen. Det er vanskelig å se fotgjengere som belyst.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.