1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stans av utslippstillatelser for søppelanlegget i Skibotn

  Storfjord, Troms
  Stans av utslippstillatelser for søppelanlegget i Skibotn
  Opprettet: 12.02.2024 av Morten Karlsen
  Sluttdato for signering: 01.03.2024
  Privatpersoner og næringslivsaktører i Skibotn har skrevet brev til Statsforvalteren med krav om at utslippstillatelsene til søppelanlegget i Skibotn trekkes tilbake. Anlegget har gjennom en årrekke brutt vilkår i sin utslippstillatelse og bruddene er mange og gjentakende. Storfjord kommune og Statsforvalteren kan ikke lenger sitte å se på at naturen og boforholdene i Skibotn blir ødelagt og at luktsituasjonen stadig forverres. Når så mange av forutsetningene over tid ikke oppfylles av anlegget og situasjonen hele tiden forverrer seg, samtidig som mengden avfall som tas imot ved anlegget øker år for år, må Storfjord kommune og Statsforvalteren nå sette foten ned. Tiden for nye utsettelser og pålegg bør være forbi. Innbyggerne i Skibotn fortjener at luktsjenansene og utslippene opphører. Av hensyn til respekten for Forurensningsloven, naturen og innbyggerne i Skibotn, må nå Storfjord kommune og Statsforvalteren besørge at anlegget inntil videre stenges. Ved å signere dette oppropet stiller du deg bak innholdet i det sendte brevet og kravet om at Storfjord kommune og Statsforvalteren trekker tilbake gjeldende utslippstillatelser for anlegget.

  Én kommentar:

  Monica Jones

  Mandag 12.02.2024
  Støtter dette 100%

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.