1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Krav om gjenopprettelse av Nedre Eiker Kommune

  Drammen, Buskerud
  Krav om gjenopprettelse av Nedre Eiker Kommune
  Opprettet: 20.02.2024 av For Nedre Eiker
  Sluttdato for signering: 31.01.2025
  KRAV OM GJENOPPRETTELSE AV NEDRE EIKER KOMMUNE. Drammen, Buskerud. Den nye Drammen Kommune ble etablert fra 2020 til tross for at innbyggerne i Nedre Eiker sa nei til slik sammenslåing i folkeavstemning i juni 2016. VEDTAKET VAR BASERT PÅ FEILINFORMASJON OM KOMMUNENS ØKONOMI. Sommeren 2016 valgte kommunestyret først å følge innbyggernes råd. Etter innspill fra rådmannen ble saken imidlertid tatt opp igjen i kommunestyret i november samme år. Da valgte flertallet sammenslåing. Begrunnelsen var kommunens dårlige økonomi og manglende evne til å stå på egne ben. Bare et par måneder senere, i februar 2017, viste årsregnskapet for 2016 et rekordstort overskudd. Kommunen gikk med solide driftsmessige overskudd også de tre neste årene, helt frem til sammenslåingen med Drammen. KRAFTIGE REAKSJONER FRA INNBYGGERNE I NEDRE EIKER. Det skapte både sinne og misnøye blant innbyggerne i Nedre Eiker at fakta om kommunens økonomi var en annen enn det kommuneledelsen orienterte om i november 2016. Sammenslåingen skulle, ifølge kommunestyrets flertall, ikke bare sikre Nedre Eikers innbyggere god kommuneøkonomi og bedre tjenester, men også et nytt sykehjem i Krokstadelva, noe vi opprinnelig var forespeilet ferdig allerede i 2010. Tilværelsen i Drammen Kommune har blitt en kraftig nedtur for folk i Nedre Eiker. Vi har ikke fått noe nytt sykehjem og opplever generelt at tjenestene har blitt dårligere. Nå er også NAV-kontoret i Mjøndalen lagt ned. De brutte løftene og tapet av lokalt styre øker motstanden mot å forbli en bydel i den nye kommunen Drammen. Den forsterkes også av det faktum at den nåværende politiske og administrative ledelsen i Drammen ikke selv tar initiativet til å rette opp det store overgrepet som ble gjort mot innbyggerne i 2016. PÅ TIDE AT POLITIKERNE LYTTER TIL EGNE INNBYGGERE. Vi er kjent med at lignende sak ble fremmet mot kommunen i forrige valgperiode, men ønsker likevel at den behandles av det nye kommunestyret fordi vi vet at flere av politikerne der faktisk gikk til fjorårets valg med løfte om å støtte en ny folkeavstemning i Nedre Eiker. Vi ønsker at innbyggerne i gamle Nedre Eiker får si sin mening i en ny folkeavstemning. Om Drammen kommunestyre velger å ikke behandle saken eller avviser forslaget, vil saken føres videre og underskriftslistene brukes videre i kampanje rettet mot sentrale myndigheter. Nedre Eiker er mulighetenes kommune. Nedre Eiker Kommune var definert som en kommune med ideell størrelse. 25 000 mennesker på et relativt konsentrert område betyr at vi kan skape gode kommunale tjenester til relativt lave kostnader. Til det trengs dedikerte politikere og ledere som ser bygdas muligheter og forstår innbyggernes behov. Det kan skapes en ideell kommune som bidrar til gode livsvilkår for folk i alle aldre - gjennom hele livsløpet. Saken vil ligge ute på regjeringen.no til vi har fått tilstrekkelig mange underskrifter til at politikerne, enten i kommunen eller sentralt, forstår at det eneste som kan bringe denne saken til opphør, er at innbyggerne i Nedre Eiker får si sin mening på nytt.
  427 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  4 kommentarer:

  Magne Normann

  Onsdag 20.03.2024
  Vintervedlikeholdet - som vi har hatt her i mer enn 45 år - av vår private veg, har aldri vært så dårlig som de to siste årene. Det samme gjelder kommunikasjonen med D.K. og med rodeentreprenør i samme periode. Men siden D.K. gjerne vill barbere bort alt av brøyting og strøing på private veger slipper vi kanskje denne brøytingen og strøingen snart? Passer bra det når beboerene av vegen har kommet i 70-årene……

  Lotte Hemmingby

  Søndag 03.03.2024
  !

  Dora Källman

  Søndag 03.03.2024
  Støtter det fullt ut. Gamle grensen blir nevnt ved hver mulig anledning i stedet for at det liksom skulle være en stor kommune

  Solveig Andersen

  Tirsdag 27.02.2024
  Støtter saken.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.