1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til mandagsåpent bibliotek i Drøbak!

  Frogn, Akershus
  Ja til mandagsåpent bibliotek i Drøbak!
  Opprettet: 22.02.2024 av Ole Reidar Gjems
  Sluttdato for signering: 22.08.2024
  Innbyggere krever at Frogn Bibliotek skal ha åpent på mandager: 1 Frogn kommune skal som normal del av lovpålagt tjeneste i inneværende valgperiode ha mandagsåpent folkebibliotek i Torget 6, Gamle Drøbak. 48 mandager pr. år skal da innbefatte: a 4 timers betjent åpningstid inklusive 14 til 16. b 2 timers ubetjent åpningstid før betjent åpningstid. c 2 timers ubetjent åpningstid etter betjent åpningstid. d “Meråpent” m/digital & avtalebasert adkomst mellom 08.00 og 22.00. (Over 16 år.) e Tilgang til Lovdata Pro i hele bygget. f Fortrinnsrett kl.17 - 19 til studiesirkler/workshops for koding og kunstig intelligens i gul lesesal (over 14 år). 2 Frogn kommune skal utrede reglement for åpningstider for ukens 6 øvrige dager i henhold til Lov om Folkebiblioteker § 4, tidligere praksis og de omliggende bibliotekenes tilbud. 3 Utredning skal skje i Hovedutvalg for regeletterlevelse, risikokontroll og omdømmeforvaltning. 4 Dette nye utvalget skal kunne dra nytte av bibliotekets kompetanse, arealer, utstyr og dets rolle som møteplass og arena for offentlig samtale, debatt og studiesirkler, herunder “Compliance i Follo”. 5 Frogn kommune skal henstille Akershus Fylkeskommune etter Kommuneloven §12 -1 å opprette Akershus Hovedutvalg for Regeletterlevelse, Risikokontroll og Omdømmeforvaltning dersom mer enn 500 fra står bak dette innbyggerforslaget. Dette utvalg skal da bl.a. følge opp fylkets lovpålagte tjenester, herunder å være ankeinstans for folkebibliotek-saker i alle fylkets kommuner. Bakgrunn, Ønsker om biblioteks-vern og compliance-utvalg bygger på bl.a. påstander om gjentatte brudd på utrednings-reglene ved en rekke sentrale forvaltningsvedtak. Her nevnes både biblioteks-relaterte vedtak og en rekke omstridte og kostbare vedtak rundt entreprenør- og eiendomssaker i Frogn. Både kommunestyret, administrasjonen og flere av våre utvalg trenger derfor tilgang på upartisk kompetanse i revisjon, juss, granskning etc. og en operativ enhet som også kan foreta kontroller, utredninger og forfatte kvalitetssikrede råd og vedtaksforslag med og uten bruk av KI. I tillegg bør innbyggerne kunne vise evne og vilje til å videreføre biblioteksbygningens betydning i folkeopplysningens tjeneste slik den har gjort i Drøbak siden 1868. Dette spesielt i 2024 da Norges biblioteker og museer markerer 750 årsjubileum for Landslova og Magnus Lagabøter hylles som compliance-kongen: han både lagde reglene og etterlevde dem! Innsendt av Siviløkonom og Stud Jur. Ole Reidar Gjems Initiativtager til "Compliance i Follo” og tidligere innehaver av nøkkel til den gule lesesalen.

  Én kommentar:

  Ole Reidar Gjems

  Tirsdag 05.03.2024
  Første møte i studiesirkelen "Compliance i lokalforvaltningen" er torsdag 14. mars klokken 17.00-19.00 i andre etasje biblioteket. Da vil det bli foredrag om behovet for et Complience-utvalg, rapport om QR-kode-plakatene for stemmegivning og kommende møteprogram.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.