1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Lang tunnel på Røa NÅ! OP3 forhandlinger i april- Røa tunnelen trenger din støtte-

  Oslo
  Lang tunnel på Røa NÅ! OP3 forhandlinger i april- Røa tunnelen trenger din støtte-
  Opprettet: 22.03.2024 av anne bjørnebye vik
  Sluttdato for signering: 22.09.2024
  Vi krever lang Røatunnel nå! Røa den 21.mars : Oslo og Akershus politikere skal innen et par uker bestemme hvilke samferdselsprosjekter som skal prioriteres for utbygging i de neste årene (Oslopakke 3 forhandlinger=OP3). Røatunnel står nå høyt opp på denne listen. Det nye byrådet har sagt at Røatunnelen skal realiseres, men har ikke flertall i bystyret. Skal utfordringer med stor gjennomgangstrafikk og fortetting i og rundt Røa sentrum løses, må vi ha lang tunnel. Hjelp oss å bli hørt, bli med på dette oppropet! For at vårt forslag skal bli politisk behandlet av Bystyret, kreves minst 300 underskrifter. Dersom du er enig i vårt krav om lang tunnel nå, ber vi deg skrive under på dette innbyggerforslaget. Med minst 300 underskrifter viser vi Oslos politikere at de nå må prioritere en lang Røatunnel – og hvor viktig dette er for en miljøvennlig fortetting og utvikling av vårt lokalsamfunn. En lang tunnel vil kunne - Gi oss et hyggelig og innbyggervennlig sentrum for mennesker - ikke tungtrafikk og bilkaos - Redusere gjennomgangstrafikken over Røakrysset med ca 40% - Gi oss en betydelig tryggere skolevei for våre barn - Skjerme det nye utviklingsområdet øst for krysset Griniveien-Sørkedalsveien- Røahagan og mot Huseby skole for stor trafikk, støy og forurensning – kort tunnel vil ikke oppfylle dette - Sikre muligheter for å integrere dette nye fortettede boligområde med Røa sentrum – kort tunnel vil ikke oppfylle dette - Bedre overganger fra Røa til Hovseter og Hovseterdalen; inkludert barn til/fra skoler og barnehager, og funksjonshemmede - kort tunnel vil ikke oppfylle dette - Kort tunnel vil stenge trafikk inn i Røahagan fra krysset Griniveien- Sørkedalsveien- beboer må bruke Lilleveien for å komme inn og ut av Røahagan Det er viktig at du undertegner så fort som mulig og helst før 15. april. Gjør det derfor her og nå. Oppfordre din familie, venner og naboer til det samme! Takk for ditt bidrag til et bedre Røa! Røa Vel
  649 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  21 kommentarer:

  Per Barth Lilje

  Søndag 24.03.2024
  Se hvilket attraktivt sentrum Bekkestua ble etter at de fikk gjennomgangstrafikken i tunnel. Røa kan også bli et meget attraktivt bydelssentrum for Oslo Vest, men det krever at gjennomgangstrafikken fjernes. Bygg tunnel nå!

  Kjetil Dager

  Søndag 24.03.2024
  Dette støttes fullt ut.

  Axel Marco Meo

  Lørdag 23.03.2024
  Håper gjennomgangs trafikken på Røa blir lagt i tunnel. Både for oss som bor på Røa og fordi som ønsker seg hjem til Bærum etter jobb.

  Nils Enger

  Lørdag 23.03.2024
  Støtter forslaget om lang tunnel!

  Gunnar Stålsett

  Lørdag 23.03.2024
  Fra min tid i Oslo bystyre for 50 år siden var jeg bl.a engasjert i to store Røa prosjekter, Røa tunnellen og Voksen kirke. Da jeg ble pensjonist i 2005 flyttet jeg hjem til Røa der vi har hatt hus siden 1977. Jeg har kunnet glede meg over den vakre Voksen kirken som et samlingssted, sammen med Røa kirke i et levende lokalmiljø. Men Røa tunnellen venter enda på å bli virkelighet. Behovet for Røa tunnellen har bare blitt sterkere år for år. Røakrysset blir bare farligere jo eldre man blir. Barn og voksne i alle aldre fortjener et trygt trafikkmiljø. Jeg håper det nye byrådet skjærer igjennom og gir grønt lys for tunnellen og det nye Røa!

  Kai Moorfeld

  Lørdag 23.03.2024
  Ja

  Steffi Moorfeld

  Lørdag 23.03.2024
  Bygg nå !!

  Bjørn Kristian Østring

  Lørdag 23.03.2024
  Etter 42 år må vi nå få prioritert lang tunnell under Røa så vi nå kan få skapt et bedre miljø her uten gjennomgangtrafikken Oslo - Akershus. Nå trenger vi også full støtte fra Bærum, Akershus. Jeg er sikker på at mange av våre naboer i Bærum er lei av å stå i kø over Røakrysset. Lykke til, nå må det handles!

  Inger Haugen

  Lørdag 23.03.2024
  Krysser fingre for at tunnel kommer!

  Henrich Mørch

  Lørdag 23.03.2024
  For Røa tunel

  Unni Leivestad

  Lørdag 23.03.2024
  Hvilke parti (er) i Byrådet er det som ikke støtter forslaget og hvem støtter?

  Jostein Albert Refsnes

  Lørdag 23.03.2024
  Det er viktig og riktig at denne saken får en full eksponering i Oslo bystyre. Derfor er underskrift kampanjen viktig. En lang Røa tunell har flere fordeler enn ulemper. Bystyrets ulike partier vil med åpen saksbehandling gi oss velgere et godt innsyn i hva partiene tenker om dette område i byen.

  Atle Standal

  Lørdag 23.03.2024
  Hvor er innslagene for "lang tunnel"?

  Kris Grønn

  Lørdag 23.03.2024
  Det er bare å håpe at lykken og politikken smiler til Vestre Aker og Østre Bærum i denne saken. Jeg tror dessverre vi som bebor dette området er utsatt for en viss diskriminering. Det er politisk upopulært å bevilge «store» summer til å bedre trafikkforholdene i Oslo Vest. Vi er ikke alle styrtrike selv om vi tar linje 2 mot Østerås.

  Ulf Brusnes

  Lørdag 23.03.2024
  Støtter forslaget om å bygge lang tunel!

  Kristin Hellem

  Lørdag 23.03.2024
  Nye boliger og forretningsbygg har bidratt til økt trafikk i nærområdet. Mye kø i Vækerøvn og tilstøtende veier som Tore Hals Mejdells vei krever nytt trafikkbilde. Vi kveles i nærområdet.

  Liv og Tom Eliasen

  Lørdag 23.03.2024
  Dette har vi ventet på over førti år. Kjempe mye trafikk på Griniveien. Lang tunell.

  Bente Helland

  Lørdag 23.03.2024
  Ønsker Røa tunnel !

  Brit Gravdahl

  Lørdag 23.03.2024
  Dette støttes fullt ut

  Jørg Cordes

  Lørdag 23.03.2024
  Jeg støtter fullt ut kravet og ovennevnte anførsler om Røatunnel- bygging!

  Lars Sverre Keim

  Fredag 22.03.2024
  Ingen kommentar