1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Behandling av områderegulering av Kreftings gate og Grønland må utsettes

  Drammen, Buskerud
  Behandling av områderegulering av Kreftings gate og Grønland må utsettes
  Opprettet: 01.04.2024 av Beboere i nærområdet Drammen sentrum
  Sluttdato for signering: 01.10.2024
  Planlagt høyde på blokkbebyggelse (både bolig og næring) er svært inngripende for Drammen generelt, og for berørte bydeler spesielt. Flere bygg med høyder på +/- 40 meter, tilsvarende Solåsblokka på Åssiden, utgjør et massivt skille mellom Nybyen/ Strømsø på den ene siden, og Grønland/ Bragernes på den andre siden. Blokkene hindrer sikt mot elva og Bragernes for Nybyen, Strømsåsen, Danvik, Strøm og nedre Konnerudbakkene. Fra Bragernes vil sikt mot Strømsåsen og Haukås hindres. Dette er ikke forenelig med Drammens profil som Elvebyen. Vi ønsker lavere byggehøyde og mulighet til medvirkning for Drammens innbyggere. Det er også behov for å få belyst • planer for skoler, barnehager, idrettsanlegg og friområder for barn • hvordan trafikk avvikles i en bydel som vokser med flere hundre innbyggere • trafikk og parkering for pendlere som ikke bruker offentlig transport Underskriverne av innbyggerinitiativet stiller seg bak følgende: Behandlingen utsettes, og det utarbeides et nytt planutkast som baserer seg på dialog og samhandling mellom de involverte. Drammen kommune tar en aktiv utviklingsrolle, og sørger for at det ikke utløses unødvendige forsinkelser, sett opp mot ferdigstillelse av pågående jernbaneutbygging.
  326 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  12 kommentarer:

  Jaspal Singh Dhami

  Torsdag 11.04.2024
  Høyden på byggene bør revurderes på hele prosjektet, med grøntarealet som er foreslått vil Nybyen «bokses» inne. Her må det bredere grøntareal på plass, mellom eksisterende og ny bebyggelse. Videre må høyden være proporsjonal i forhold til eksisterende bygg. Det gjelder hele utbyggingsplanen, fra godsalmeningen til nederste del av Selmers gate. Bebyggelsen er for høy, hele veien. Spesielt i hver ende!

  Elenore Rosenvinge Strøm

  Fredag 05.04.2024
  Dette var sjokkerende lesning. Å planlegge et område med massive høyblokker er stikk i strid med tidligere planer om å åpne opp for tilgjengeligheten mot elven. Strømsø har lidd mer enn nok av gjennomgangstrafikk i flere år , og nå skal vi belønnes ved å stenge oss inne i mørket ? Hva tenker man på ? Område må utvikles med å bygge vakkert i menneskelig skala , og i harmoni med bestående bebyggelse . Drammen ønsker gode skattebetalere, og da må også byen bli attraktiv med variabel vakker, og bebyggelse . Skråtak har nabobyggene og derfor vil klassisk karre’ bebyggelse være å gå i bresjen for Arkitekturopprøret ! Tenk hvilken reklame for byen ! Drammen kan og vil løfte byutvikling til nye høyder via estetikken !

  Anne-Marit Eng

  Torsdag 04.04.2024
  I tillegg til å redusere høyden, så må det da kreves mer luft mellom blokkene/bygningene … slik at grøntarealer kan fremstå som nettopp det … grønt og luftig. Slik det ser ut på en skisse jeg har sett, så fortoner det seg som den reneste betongjungelen. Grøntarealene må beregnes kun på gateplan. Om det eventuelt er ønskelig med grøntareal på takene, så må det komme i tillegg. Det er allerede for lite grøntarealer i det området som det er nå. Dette er en svært sentral del av byen vår, hvor det ferdes mange mennesker til, fra og forbi hver dag … da må det være mer åpent … estetikk i det offentlige rom har stor påvirkning på folks helse. Håper virkelig ikke planen går gjennom i sin nåværende form, men at byens innbyggere blir hørt, og at dette tas hensyn til av politikere, fagpersoner og profesjonelle aktører. Konklusjon: lavere bygg, færre bygg, mer grøntareal på bakkenivå.

  Marianne Kierulf Viken

  Tirsdag 02.04.2024
  Jeg er enig i at dette må vurderes på nytt for å sikre at vi ikke bygger for høyt og for tett, at beboere i Nybyen ikke «mures inne» , og for at vi som innbyggere skal ha utsyn og tilgjengelighet til den flotte elva.

  Knut Udnes

  Tirsdag 02.04.2024
  Nå må byens politikere våkne opp, og sette foten ned. De foreslåtte planer for Grønlandskvartalet anser jeg som et overgrep mot elva, elvebredden og mange av byens innbyggere. Fint å få utviklet området til noe nytt, men gjør det skånsomt uten å bygge høyhus.

  Bente Vinda

  Tirsdag 02.04.2024
  Konsekvensutredningen for Grønlands-kvartalet har tydeligvis mangler og ufullstendige utredninger, noe som er veldig betenkelig. Det må være et krav og i alle parters interesse at det gjøres en grundig og korrekt konsekvensutredning som også ivaretar områdene og beboere i nærområdene som vil påvirkes. Da Drammen by startet arbeidet med å rense elven var hovedmålet å åpne byen mot elven og gjøre den tilgjengelig for oss som bor her. Det har de absolutt lykkes med, og derfor er det helt uforståelig at det nå legges opp til å sette opp en massiv vegg av høye bygninger midt i byen. Jeg trodde man hadde lært av det man gjorde på 60- og 70-tallet, bl.a. når Solås-blokken, Strøtvet-blokkene, og Fjellområdet ble bygget. Det nytter ikke å komme i etterkant å si at dette ikke ble så bra, da er det for sent. Jeg håper kommunen og alle involverte vil jobbe frem et godt forslag så vi fortsatt kan trives og være stolte av den fine byen vår.

  Bente Vinda

  Tirsdag 02.04.2024
  Konsekvensutredningen for Grønlandskvartalet har tydeligvis mangler og ufullstendige utredninger, noe som er veldig betenkelig. Det må være et krav og i alle parters interesse at det gjøres en grundig og korrekt konsekvensutredning som også ivaretar områdene og beboere i nærområdene som vil påvirkes. Da Drammen by startet arbeidet med å rense elven var hovedmålet å åpne byen mot elven og gjøre den tilgjengelig for oss som bor her. Det har de absolutt lykkes med, og derfor er det helt uforståelig at det nå legges opp til å sette opp en massiv vegg av høye bygninger midt i byen. Jeg trodde man hadde lært av det man gjorde på 60- og 70-tallet, bl.a. når Solås-blokken, Strøtvet-blokkene, og Fjellområdet ble bygget. Det nytter ikke å komme i etterkant å si at dette ikke ble så bra, da er det for sent. Jeg håper kommunen og alle involverte vil jobbe frem et godt forslag så vi fortsatt kan trives og være stolte av den fine byen vår.

  Anne K. Eggen Lervik

  Tirsdag 02.04.2024
  Dette prosjektet er med på å forringe det flotte arbeidet som er gjort for å skape Elvebyen Drammen med elva i sentrum. En framsynt miljøminister Sissel Rønbeck og kommune gikk sammen i bresjen med kommunedelplan for elva og kloakkrammeplan. Med ren elv og elvepark, samt elvepromenaden fremsto Drammen som en helt ny by. Dette var en viktig forvandling med en tverrpolitisk og langsiktig plan. Vi kan ikke lukke elva med høyblokker og uestetiske bygg. Senk byggene og behold utsyn og tilgjengelighet til elva. Drammens gode rykte må forsterkes, og ikke hemmes.

  Per Christian Lervik

  Tirsdag 02.04.2024
  Forslaget vil redusere kvaliteten til Drammen som elveby. Alt det positive som har skjedd med tanke på byutvikling de siste tiårene pakkes inn og vekk av gedigne bygg som kaster skygge over eksisterende bomiljø og utsikten inn og ut av byen blir borte. Dette må politikerne forkaste. Forslaget slik det foreligger reduserer livskvaliteten til innbyggerne og undergraver det gode ryktet Drammen har opparbeidet seg for å bygge en ny by hvor elva er hjertet og livsnerven for befolkningen

  Liss Irene Holst-Roness

  Tirsdag 02.04.2024
  De planlagte bygningene i Grønlandskvartalet nærmest Jernbanegata 6 og 8 ser ut til å bli så høye at vår bokvalitet blir forringet og høyden bør derfor reduseres.

  Virochana Panjalee Silva

  Tirsdag 02.04.2024
  De nye bygningene kommer til å påvirke bo kvalitet av de som bor i Jernbanegate 6 og 8 ganske negativt. Vi er lei og redd for bo kvaliteten. Vi kommer til å miste utsikten, sol lys, og fred vi har i dag. De bygningene som står i Grøndland pr i dag, er designet slik at sol når alle andre bygninger rundt, og ikke minst det gir bra utsikt til de gående og de som bor rundt. Vi mener kommunen må tenke gjennom den planen og sikre at de som bor der allerede blir ikke påvirket negativt.

  Eva Irene Knudsen

  Mandag 01.04.2024
  Jeg mener at politikerene må vurdere høyder og antall bygg på nytt