1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar unik kystnatur Sagene-Sandbukta

  Asker, Akershus
  Bevar unik kystnatur Sagene-Sandbukta
  Opprettet: 06.04.2024 av Kjell Torp
  Sluttdato for signering: 06.10.2024
  Marmorveien v/Hurumhavna er regulert til boligformål iflg.reguleringsplan fra høsten 2016. Utbygger Tandberg Eiendom ønsker nå og utvide omfanget av tidligere reg.plan til og omfatte hele Djervbanen + et område ned mot sjøen ved Mittelstranda. Dette er en ganske stor utvidelse I forhold til opprinnelig plan. Gruppen Bevar unik kystnatur ønsker å gjøre folk I kommunen oppmerksom på dette.Vår primære oppgave er å redusere omfanget. Ved å underskrive på dette oppropet støtter du saken.
  970 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  58 kommentarer:

  Alf Henrik Henriksen

  Mandag 17.06.2024
  Signert!

  Wenche Stangeland

  Mandag 17.06.2024
  Signert !

  Svein Granli

  Fredag 31.05.2024
  Støtter saken

  Nora Sørbøe

  Mandag 06.05.2024
  Signert!!

  Martina Cabo

  Tirsdag 23.04.2024
  Hvor lang tid skal det ta før man endelig forstår at man ødelegger kostbar natur på denne måten en gang og for alle? Og at det er vår FELLES natur, ikke Tandberg eller Asker kommunes? At vi ikke har uendelig mye av en slik naturskatt i dette landet heller? Hvor ellers er det mulig å bygge innenfor strandsonen uten at det har konsekvenser? Asker kommune viser to ansikter - miljøvennlig gjenbruk av klær og ting og tang i mange butikker -men i stor målestokk ingen beskyttelse av hverken matjord eller kystlinje. I vår tid er en kommune faktisk ikke bundet til å fullføre gamle reguleringsplaner, det går an å si nei og forandre på disse, fordi man setter andre prioriteringer og vil beskytte naturen med tanke på fellesskapet. Jeg ønsker meg mere mot av politikerne til å sette de felles naturgoder som er hevet over enhver pengepris høyest og gi avkall på pengegriskhet. Ellers skjer det samme som i mange «tapte paradiser» - det man var stolt over, det som mennesker oppsøkte for sin skjønnhet, ble solgt ut og ødelagt. Vi er på veldig god vei dit, men kommunen har faktisk et valg.

  May-Unni Berglund Carmagnolle

  Lørdag 20.04.2024
  Flyttet hit for fire år siden og hovedgrunnen var den vakre og urørte kystlinjen. Hurum brygge utbyggingen er blitt flott, men vær så snill og stopp der.

  Geir A. Granviken

  Mandag 15.04.2024
  Asker kommune har bygget ned hele strandlinjen sin, og Røyken har ikke vært et hår bedre hva gjelder kysten på Oslofjordsiden. Nå er det derfor kritisk viktig at det lille som er igjen av ubebygd strandlinje på Hurumhalvøya blir tatt vare på. Det er all grunn til å frykte for at Asker-politikerne og utbyggerne nå vender sitt sultne blikk mot kysten vår, og gjerne bygger blokker i Ertsvika og hytteby i Sandbukta...

  Svein Lesto

  Lørdag 13.04.2024
  Signert

  Camilla Terjedatter Kongsrud

  Torsdag 11.04.2024
  Signert

  Anne Cecilie Schillinger

  Torsdag 11.04.2024
  Makan! Trodde ikke det var lov å bygge innenfor 100-meters beltet? Dette er et flott område urørt natur. Vil vi ha det sånn at man kan få til alt, bare man er tilstrekkelig stor og har nok penger?

  Christin Bjørgen

  Torsdag 11.04.2024
  Signert

  Signert: Torill Hestetun

  Onsdag 10.04.2024
  Bevar kystnatur og rekreasjonsområder til nåtidens og fremtidige generasjoner!

  Torunn Furuvald

  Onsdag 10.04.2024
  Signert!

  Sverre Wittrup

  Onsdag 10.04.2024
  Forslaget gjelder arealbruk i strandsonen og følger ikke rammene i gjeldene kommuneplan, vedtatt 2023 og regulering, vedtatt 2016. Arealbruken i kommune-/reguleringsplan har vært igjennom en omfattende planprosess som sikrer at arealbruken både er faglig begrunnet og at arealbruken er avklart i forhold til berørte parter og myndigheter. Foreslått ny arealbruk legger til rette for omdisponering i strandsonen med en utvidelse av byggeområdene som øker presset på en verdifull kystnatur som har stor verdi for allment friluftsliv, lek og rekreasjon. Arealbruksrammene i gjeldende kommune-/reguleringsplan bør legges til grunn for utbygging i området.

  Grethe Bredesen

  Onsdag 10.04.2024
  Signert!

  Lars Pettersen

  Tirsdag 09.04.2024
  Signert Nok er nok Stopp galskapen

  Hans Jørgen Krogstie

  Tirsdag 09.04.2024
  Håper mange signerer, her er en kommentar fra januar i år: https://www.budstikka.no/et-museum-i-bytte-for-odelagt-natur/o/5-55-1615683

  Nancy Langaard

  Tirsdag 09.04.2024
  Signert! Burde asap etableres en høyere instans i alle kommuner som sier NEI til videre utbygging og overbefolkning FØR grensa for overbelastning på natur, infrastruktur og helsetilbud skjer. Blir helt på trynet å meie ned sårt trengte trær og turområder å bare bygge på for å få plass til flest mulig folk å se dollartegnet i øynene. Og så sitter folk å klager på astma og dårlig luftkvalitet og kjører elbilen milevis for å komme til urørt natur... Jeg fatter ikke at utbyggerne fortsatt får lov å bare kjøre på. Det skulle være et tak på hvor mange innbyggere en kommune skulle huse hvis man tar hensyn til natur, samfunnstrygghet og velferd. Ikke bare bygge ut til det er ødelagt og det blir gebyr for å kjøre med piggdekk å fyre med ved...Er det mulig å være så naive da (!) Nei få en kontrollert ordning på utbygging og bosetting. Kjør det opp mot folkeregisteret; er antallet mennesker nådd for hva et tettsted kan tåle (tenker da også helsetilbud/jommuneberedskap), får enten noen gå bort av naturlige årsaker- eller flytte til en annen "ledig" kommune, før nye kan flytte inn. Kommunene kan føre "venteliste". Det er vi vandt med fra før i mange andre sammenhenger, så det klarer vi tilpasse oss. Alternativet er overbefolkning og det vi nå ser av miljøendringer og ødeleggelser. Nå må grådigheten stoppes!

  Karin Berlid

  Mandag 08.04.2024
  Signert!

  Stig Floberg Marthinsen

  Mandag 08.04.2024
  Signert

  Lars Wehus

  Mandag 08.04.2024
  Signert! Innfør boplikten igjen før alle sjønære eiendommer blir kjøpt opp av pengesterke folk og benyttet til ferieboliger......

  Anne Lilleby

  Mandag 08.04.2024
  100-meters-beltet langs sjøen SKAL overholdes! Kommunene bør fratas ansvaret hvis de forsetter med uvettige dispensasjoner. En kyststi må gjerne ligge i ytterkant mot sjøen, foran bebyggelsen!

  Lise Bjerknes

  Mandag 08.04.2024
  Signert !!

  Yngve Røskested

  Mandag 08.04.2024
  Viktig at vi bevarer kystsonen og at det fortsatt kan være åpent for alle til bading/fiske mm. Lene vår ordfører har sagt flere ganger: Viktig å lytte til folket som bor der. Håper jo hun står for det. Tenk å sitte på «Mittelstranda « og høre på stillheten, oppleve solnedgang og den fine utsikten mot fjerne kyster.

  Lin Christin Dahl Søderholm

  Mandag 08.04.2024
  Signert!

  Christian Rusten

  Søndag 07.04.2024
  Signert!

  Anne Bjerkelund

  Søndag 07.04.2024
  Viktig at alle som støtter dette engasjerer seg. Utbyggere og fritidsboende prøver å få en påvirkning helt uten tanke for at vi som bor og betaler vår skatt her er avhengig av fastboende for å ha tjenester som skole,barnehage helsestasjoner tilbud til barn og unge. Vi trenger rimelige boliger til unge mennesker i etableringsfasen og arbeidsplasser, ikke fritidsboliger til eldre mennesker.Vi har store hyttefelt hvor fritidsboende kan tilbringe sin fritid. Vi trenger svaberg og strender til rekrasjon. Folk her ute bruker sjøen til å bade og nyte livet ved sjøe,andre klarer seg med å løpe i skogen. Oslofjorden er overbelastet. Hva er poenget med å ta vare på den i den ene saken når man kan gi disposisjon til å ødelegge i den andre saken. Om vi ville bodd i en by hadde vi flyttet til en by. Vi bor på landet for vi ønsker å bo landlig med rom rundt oss. Mange som flytter hit gjør det for at det er så fint her. Men så begynner de plutselig å skal forandre på alt her!!! Der går an å utvikle et sted uten fritidsboende. Kanskje man må begynne med arbeidsplasser så kommer menneskene etter.Hele kystlinjen på Hurum bør fredes. Håper alle følger med på utviklingen og møter opp der dette diskuteres og gir din stemme til å bevare det unike Hurumlandet vi har klart å ta vare på så langt.

  Anne Lilleby

  Søndag 07.04.2024
  Kyststi i UU-format over svabergene er en dårlig idé, SÅ massive terrenginngrep helt unødvendig. Man MÅ ikke se sjøen hele veien (glimt, lyd og lukt er tilstrekkelig), naturopplevelsen er deilig lenger inn på land også, og terrenget er lettere å tilettelegge for både joggere, barnevogner og andre rullende fremkomstmidler.

  Inger-Johanne Johansen

  Søndag 07.04.2024
  Signert! Den fineste plassen på Hurum må ikke ødelegges av utbygging.

  Jon Egil Ekern

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Nils Skinnarland

  Søndag 07.04.2024
  Signert. I disse tider burde bevisstheten om vern av natur være sterk og få stor oppmerksomhet. Å bygge så stort og så tett inntil et verneområde er skandaløst. Det vil føre til større press på det vernede området. Utvid heller det vernede område til å gjelde området som det ønskes bygget på. Villniset som området består av, er bla et eldorado for innsekter. Områdene rundt Oslofjorden er fra før svært nedbygd. Vi må beholde det lille som er igjen av kystnaturen

  Hedda Berntsen

  Søndag 07.04.2024
  Denne utbyggingen er problematisk på så mange plan. Oslofjordområdet er allerede i stor grad nedbygget. – Internasjonalt var Norge et av de første landene til å skrive under konvensjonen om biologisk mangfold (Rio-konvensjonen i 1992). Dernest gjennom Grunnlovens §112, beskyttelse av biologisk mangfold. Og til slutt lovmessig i egen biologiskmangfold-lov, sier hun, før hun avslutter: – Kystnaturen er helt spesiell, og det er få intakte områder, spesielt langs Oslofjorden. Til tross for at Norges første naturfredningsloven kom allerede i 1910.

  Madeleine Vollstad Meissner

  Søndag 07.04.2024
  Signert!

  Jon Helge Andersen

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Carina Ekern

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Tone Myriam Rønning

  Søndag 07.04.2024
  Signert! Håper inderlig de ikke får ødelegge mere av den vakre kysten vår!

  Magdalena Eckersberg

  Søndag 07.04.2024
  Signert!

  Gunnlaug Marie Brandshaug

  Søndag 07.04.2024
  Planforslaget går ut over grenser som er satt i kommuneplan vedtatt i 2023. Slik omdisponering og utvidelse av boligområde i reguleringsprosess undergraver all tillit til og respekt for kommunale planprosesser. Utvidelsen av boligområde øker presset på bevaringsverdig og verna naturområder - og helt uten at det her gir noen samfunnsmessig merverdi. Beskrivelsen i planinitiativet er misvisende i den form at det ikke beskriver de negative konsekvensene av endringen av gjeldende plan.

  Johanne Grefsum

  Søndag 07.04.2024
  Signert!

  Aiva Flenderyte

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Ann-Karin Skogstad Aulie

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Brit Iren Tulle Frydenlund

  Søndag 07.04.2024
  Signert............. boplikten bør innføres igjen for dette er jo galskap

  Lill Astrid Vilbo

  Søndag 07.04.2024
  Signert. Vi må slutte å la oss overkjøre av Asker kommune. Alle tilbud til innbyggere forsvinner, alt legges til rette for fritidsbebyggelse.

  Arne-H. Henriksen

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Raymond Olsen

  Søndag 07.04.2024
  Signert! Nå er det nok utbygging. Boplikten burde innføres igjen. Det har aldri vært så mye forbudt soner langs kysten med ferdsel og camping som etter vi ble Asker. Helt uakseptabelt. Tenk på de flotte kystlinjene vi er i ferd med å bli frarøvet i stillhet som når Asker frarøvet oss Hurum kommune. Vi er et deponi for en overbefolket kommune som Asker er, og var. Vi kan ikke gå rundt og føle oss som gjester på vårt eget tettsted lenger. Det har nærmest blitt diktatur samfunn i høyeste grad etter sammenslåingen.

  Rolf Kristensen

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Didrik Svendsen Lundgjerdingen

  Søndag 07.04.2024
  Signert!

  Torunn Nyen

  Søndag 07.04.2024
  70 % av strandsonen i Oslofjorden er allerede bygd ned. Noen som sitter med oversikten? Hadde håper det ville blitt bedre med en stor Asker kommune, men dessverre ser det uts som det motsatte skjer. Store eindomhuviklere hjelpes frem og legges til rette for. Sånn skal det ikke være. Har vi et demokratisk underskudd i kommunen???? Innbyggerne bør vel høres i slike inngripende saker????

  Janne Martinsen

  Søndag 07.04.2024
  Dette er ikke en gavepakke til noen!

  Steinar Nicolaysen

  Søndag 07.04.2024
  Ikke bygg ned strandsonen. Viktig å ikke ture frem i forhold til naturmangfoldet

  Andreas Brosø

  Søndag 07.04.2024
  Ønsker ikke nedbygging av natur og strandsone.

  Fred Nederhoed

  Søndag 07.04.2024
  Ikke ødelegg vår natur.

  Maren van Son

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Gitte Schmidt

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Ida Aaserød

  Søndag 07.04.2024
  Signert

  Kristian guldvik

  Lørdag 06.04.2024
  Hvorfor ødelegge så fin tur stier og områder her vår flotte Hurum/Tofte

  Sandra Caroline Lied Persen

  Lørdag 06.04.2024
  Ikke la utbygging ødelegge unik natur

  Svein Erik Harnes

  Lørdag 06.04.2024
  Signert! Kyststien må heller ikke legges på berget.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.