1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Stopp dumping av muddermasser fra Glomma i Hvalerskjærgården

  Fredrikstad, Østfold
  Stopp dumping av muddermasser fra Glomma i Hvalerskjærgården
  Opprettet: 24.04.2024 av Liliana Borge
  Sluttdato for signering: 24.10.2024
  Vi må stoppe dumping av mudder i havet! Flere hundre mennesker har allerede demonstrert og det er nå opp til politikere som sitter på klar knappen å stoppe dumpingen av mudder i skjærgården utenfor Hvaler. Havet har tradisjonelt blitt brukt som søppelplass for kloakk, generelt søppel, avfall fra industri, kloakk fra båter og annen ødeleggelse som tråling langs havbunnen. Og selv om vi vet bedre i dag, vi har naturvernorganisasjoner som Naturvernforbundet, og det foregår på jevnlig basis demonstrasjoner for å forebygge mer ødeleggelse i naturen så går det altså ikke i riktig retning. Både privatpersoner, politikere og folk i det offentlige er imot dumping av mudder i havet, men det har fortsatt ikke blitt stoppet! Det at vi ikke vanligvis ser hva som foregår under vann gjør ikke at det er mindre viktig. Det er et økosystem som blant annet gir oss oksygen og det har like mye påvirkning på oss som skogene over vann. Jeg er nå 38 og det var elementært da jeg selv gikk på skolen, at livet i havet var viktig for alt liv, så vi måtte bevare det. Men det ser ut til at det har blitt glemt bort i politikken. Utbygging av skogsområder, planting av trær for hogst, hyttebebyggelse, overfiske, ferie og båttrafikk og generell mangel på naturvern er deler av dette problemet. Hvis man renser mudderet i Glomma og dumper det i havet utenfor Hvaler går det ikke bare utover fisker, seler, delfiner, hvaler, sjøfugler, tang, tare og din deilige badeferie. Det går utover havet generelt, men også vår verden over vann. Oslofjorden er allerede erklært død. Det trenger ikke Hvalerskjærgården å bli! Vi kan jobbe mot at det samme skal fortsette å skje og heller bygge opp igjen og skape et rikt naturmangfold. Jeg anbefaler å følge med på hva marinbiologene Pia Van Dalen og Fredrik Myhre sier, de er flinke til å formidle. Det er viktig å se at alt har en sammenheng og at det trengs vern på alle områder og at ødeleggelse av naturen nå må stoppes helt. Derfor oppfordrer jeg til å signere denne saken om å stoppe dumpingen av muddermasser i skjærgården utenfor Hvaler, så det kan legges frem for kommunen og til slutt Stortinget og vi kan ta et ordentlig godt tak alle sammen og jobbe sammen for en bedre fremtid.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.