1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Forbedre banekapasiteten for IL TRY fotball, for fotballen i Bydel Vestre Aker og gi IL TRY egnede klubblokaler

  Oslo
  Forbedre banekapasiteten for IL TRY fotball, for fotballen i Bydel Vestre Aker og gi IL TRY egnede klubblokaler
  Opprettet: 25.04.2024 av Birgit Opland
  Sluttdato for signering: 25.10.2024
  TRY IL er et fleridrettslag i bydel Vestre Aker. Vi er en Nabolagsklubb som tar deltakelse og inkludering på alvor, og prøver å være en motvekt til den tiltagende profesjonaliseringen og økte kostnadsnivået innen barne -og ungdomsidretten. Det koster 850 kr å spille fotball i TRY for alle barn og unge. Dette inkluderer flere treninger og cuper. Vi avviser ingen barn og dekker avgifter og utstyr til barn som har behov. I 2023 var det 320 fotballspillere i klubben. I tillegg har vi noen ungdommer som bidrar som dommere og trenere. TRY fotball holder kostnadene nede fordi vi ikke har ansatte i klubben og fordi vi søker midler der vi kan. Les mer om TRY i denne Aftenposten-saken: https://www.aftenposten.no/oslo/i/5BRKWW/omgitt-av-dyre-klubber-paa-oslo-vest-forsoeker-try-aa-vaere-en-annerledes-klubb-det-er-ikke-alltid-like-lett Og her: https://www.il-try.no/category/79 Det er imidlertid krevende å drive klubb på denne måten. Vi har ikke et eget klubbhus og vi har behov for anlegg. Det er en vanskelig kabal å få treningstider til å gå opp fordi det er så stort press i hele bydelen. Som frivillige ønsker vi å bruke tid på barna og aktivitet og ikke bruke tiden til å kontinuerlig kjempe for å ha et sted å spille på. Det mest kritiske for oss nå er Grindbakken stadion. Grindbakken Stadion er en ballbane på ca 40 x 20 meter som ligger på Grindbakken Skole i Voksenlia i Oslo. Banen brukes av alle barna på skolen i skoletiden og i AKS tiden, ved alle utedager og arrangementer på skolen som 17. mai og Skolens Dag. Banen er åpen for alle døgnet rundt noe som betyr at barn og ungdom i blokkene i nabolaget bruker banen veldig mye på kvelden og i helgene. Banen er også Idrettslaget TRYs eneste fotballbane. Så både bruken av og slitasjen på denne banen er enormt stor. Ballbanen Grindbakken Stadion er skolens «hjerte og lunger» for alle barna på skolen ifølge lærerne, og det er den også for alle TRYs fotballspillende barn! Det er en bane som ligger trygt i nærmiljøet som barna kan gå eller sykle til når de har lyst og når TRY har treninger. Klubben tok av det gamle og utslitte banedekket våren 2022 på dugnad og betalte 450.000,- fra klubbkassen for et nytt banedekke. TRY, skolen og foreldre ville bli kvitt det gamle dekket som var utslitt etter 8 års intens bruk og var basert på forurensende gummigranulat. Nå viser det seg at dreneringen under banedekket er så dårlig at det nye dekket «flyter» når det kommer nedbør, og det gjør det jo ofte. Dermed blir det dype groper og «bølger» over hele banen som gjør den vanskelig å spille fotball der. Det er også lett å vrikke ankler og «gå på trynet». Vi har nettopp hatt en dugnad, men vi klarte ikke rette opp banen. TRY må bruke ytterlige midler for å få bedret den litt denne sesongen, men tiltakene vil ikke vare. Det ble inngått en avtale med skolen den gangen banen ble bygget at TRY skulle bidra med vedlikehold av banen. Gjennom årene har klubben skiftet dekke 2 ganger og bidratt med betydelige summer, men nå mener vi at skolen må ta over ansvaret og gjøre en ordentlig rehabilitering der det også ses på gode dreneringsløsninger. TRY kan ikke forsvare å bruke mer midler på en ny rehabilitering. Vi viser til at den ligger på skolens tomt og at skolen og AKS bruker den totalt sett mer enn idrettslaget. Vi ønsker ikke å øke avgiftene for å finansiere en ny bane. Vi ønsker at skolen overtar ansvaret for kunstgressbanen og at det sikres midler i budsjettet for 2025 slik at banen kan få en skikkelig rehabilitering i 2025. Skolen ønsker også bedre forhold på banen fordi den er veldig humpete og vi er bekymret for skader. I 2016 ble vi lovet en ny 11-er-bane i budsjettet. Det har det imidlertid ikke blitt noe av. Nå jobber Bymiljøetaten for å få til en mindre bane på Voksentoppen, men ting tar tid. Vi foreslår at det sikres finansiering til denne banen i 2025-budsjettet. Denne banen vil være for liten for ungdomsfotball, men den vil være et betydelig bidrag for å avlaste de andre banene i bydelen. De minste barna i TRY spiller i dag sine "hjemmekamper" på grusbanen bak Voksen skole. Denne grusbanen bør gjøres om til 11-er kunstgressbane med undervarme for å bedre kapasiteten for alle klubbene i byen (Vestre Aker SK, Ready, Røa osv.) TRY har også flere idretter enn fotball. Blant annet langrenn, skiskyting, terrengsykling og OCR (hinderløp) som holder til rundt Holmenkollen. TRY har sett på lokaler i Kollenstua sammen med kommunen. TRY håper at en lokal, nabolagsklubb som TRY kan sikres klubblokaler i Holmenkollen. Det vi oppsummert foreslår er: 1. Skolen overtar Grindbakken stadion og det settes av midler i budsjett 2025 til rehabilitering. 2. Voksentoppen sikres finansiering i budsjettet for 2025 3. Kunstgressbane med undervarme på Voksen grusbane 4. TRY sikres klubblokaler i Holmenkollen. Vi leser at politikerne er bekymret og opptatt av økende priser og profesjonalisering i fotballen samt i barne- og ungdomsidretten generelt. Hvis de faktisk ønsker å støtte opp om frivilligheten så bør de støtte TRY. Klubben tar signalene på alvor, men vi er en av klubbene i Oslo som mangler anlegg. Alle våre naboklubber har anlegg og klubbhus. Med 300 underskrifter må bystyret behandle saken. Det håper vi kan skape resultatene vi trenger. Vi har blitt lovt hjelp i alt for mange år uten at noe har skjedd. Hjelp oss å få oppmerksomhet rundt denne viktige saken – signer oppropet vårt.
  379 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Trude Lerfald

  Tirsdag 14.05.2024
  Bra initiativ! Signert.

  Bibiane Bakke

  Onsdag 01.05.2024
  Støtte

  Finn O. Eckbo

  Fredag 26.04.2024
  Et godt tiltak for å fremme barnehelsen og bidra til "en sund sjel i et sundt legeme" !!

  Raik Tietze

  Fredag 26.04.2024
  Viktig at denne klubben, dugnadsdreven og lavterskel, får støtten for å kunne drive en sånn tilbud.

  Ingvild Birgitte Refsnæs

  Torsdag 25.04.2024
  Dette støttes virkelig! Både fotballbane og klubblokaler/idrettshall er sårt nødvendig for denne flotte klubben.