1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Lysejordet

  Oslo
  Bevar Lysejordet
  Opprettet: 25.04.2024 av Unni Skjelnes
  Sluttdato for signering: 25.10.2024
  Vi er en gruppe engasjerte beboere som ønsker å bevare Lysejordet, et unikt friluftsområde midt i et tett befolket boligområde i Oslo . Dette området er flittig brukt av barnehager, skoler og lokalbefolkningen ellers. Nå er det planer om å oppgradere hovedstrømforsyningen mellom Oslo og Bærum ved å legge en underjordisk kabel gjennom Lysejordet. Vi støtter bruken av underjordisk kabel, men vi krever grundig utredning av alternative tunneltraseer som ikke vil ødelegge dette unike naturområdet. For å bygge tunnelen må hele området gjøres om til en enorm anleggsplass på 23 000 kvadratmeter. Det vil kreve bygging av anleggsveier og fjerning av store mengder masser. Dette utgjør et voldsomt inngrep i et verneverdig naturområde. Rundt Lysejordet bor det flere tusen mennesker, mange av dem barnefamilier. Det planlagte anleggsarbeidet vil gi 3-5 år med kraftig støy fra sprenging, boring og anleggstrafikk. Statnett legger opp til 16 timer med anleggsstøy i døgnet. Mange familier kan bli tvunget til å flytte på grunn av de uholdbare støyforholdene. I tillegg passerer mange små og store mennesker Lysejordet hver dag. Hvis Lysejordet blir gjort til anleggsområde, vil den trygge skoleveien og de attraktive turstiene forsvinne. Den massive anleggstrafikken vil også føre til lange køer i Vækerøveien, som allerede er en tett trafikkert vei. I løpet av få år har store områder for friluftsliv gått tapt i Ullern og Vestre Aker, og Lysejordet er nå blant de få gjenværende friområdene i disse bydelene. Det finnes alternative traseer for underjordisk kabel som ikke er utredet. Lysejordet er det mest sårbare alternativet. Vi krever derfor at NVE og Statnett utreder reelle alternativer til tunneltrase! Bli med oss i kampen for å bevare Lysejordet!
  1877 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  36 kommentarer:

  Simen Russnes

  Søndag 26.05.2024
  Støttes

  Stine Bendixby Tautra

  Lørdag 25.05.2024
  Støtter

  Lars Bustad

  Fredag 24.05.2024
  Støttes helt fra lille Meldal:) Naturen er grunnmuren i alle våres liv. Glem det, og det er en enveisgate til en dystopi vi kun ser i de verste fantasi. Den må aldri glemmes, og jeg vil alltid minne på det.

  Torbjørn Husevåg

  Fredag 24.05.2024
  Støttes!

  Bente Dalen

  Fredag 24.05.2024
  Støtter

  Jonas Hamre

  Mandag 13.05.2024
  Beboere i Bærum kan støtte saken her: https://minsak.no/sak/3104

  Vibeke Hafstad

  Mandag 13.05.2024
  Synd at vi som bor på bærumsiden ikke kan skrive under.

  Gunnhild Britt Anonym

  Fredag 03.05.2024
  Jeg har selv flyttet til Stavanger med min mann, men ønsker likevel å vise min støtte langveisfra. Jeg husker selv alle vinter- og sommerdagene jeg har tilbrakt i aktivitet på det flotte jordet sammen med Lysejordet skole og Ullern IF! Tenk for et flott friluftsområde som blir tatt fra oss?!! Utsikten fra benkene kommer til å bli en stor byggeplass… Vi kan ikke la dette gå hus forbi! Vi må kreve en alternativ løsning, og det umiddelbart.

  Martin Biehl

  Torsdag 02.05.2024
  Støttes

  Liv Kristine Hammer

  Torsdag 02.05.2024
  Regjeringens Utredningsforskrift 2016 må følges. Der er det blant annet krav om utredning av alternativ .

  Bjørn Stian Berglund Eldor

  Onsdag 01.05.2024
  Jeg får ikke lov til å støtte saken, selv om jeg gjør det, grunnet at jeg nå bor i Ås kommune. Som gammel Ullern-gutt, gått på Ullerntoppen, Lysejordet og Bjørnsletta skoler, vil jeg gjerne støtte saken, da jeg ønsker å ta vare på den idyllen som er ved Lysejordet, slalåmbakken og ned langs Lysakerelven. Mvh Bjørn Stian Berglund Eldor.

  Randi Bjørnstad

  Onsdag 01.05.2024
  Støttes

  Sonja Gajic

  Mandag 29.04.2024
  Støtter

  Ana Raquel Mundal

  Mandag 29.04.2024
  Støtter dette.

  Jonas Tyrestad

  Søndag 28.04.2024
  Vi må kjempe!

  Torleif Peder Dahl

  Søndag 28.04.2024
  Støttes!

  Marianne Dahl

  Søndag 28.04.2024
  Støtter dette

  Gunn Brekke Bell

  Søndag 28.04.2024
  Støtter

  Kaare Vennerød

  Lørdag 27.04.2024
  Vi må ikke godta at det ikke utredes flere alternativer. Hvis utbygger har fått konsesjon til utbygging uten at flere trasevalg er utrettet, må vi forlange at slike alternativer utredes. Vi må organisere pengeinnsamling, dersom utbygger og forvaltning bruker pengeargumentet for å hindre flere utredninger.

  Olav Espeland

  Lørdag 27.04.2024
  Støtter dette. Ullern Mølle er en interessant mulighet som må undersøkes.

  Jan Jørgen Skartveit

  Lørdag 27.04.2024
  Støttes!

  Jan Jørgen Skartveit

  Lørdag 27.04.2024
  Støttes!

  Pia Johansen

  Lørdag 27.04.2024
  Støttes

  Lena Haugen Miri

  Lørdag 27.04.2024
  Støttes!

  Sigurd Wright

  Lørdag 27.04.2024
  Statsforvalter meg her og naturvern meg der. Skal man få noe gjort må man gjøre det selv!! Veldig bra initiativ, støttes fullt. Går selv masse tur med hunden min Salah i område. Mye allergier på våren, ellers helt nydelig. Takk!

  Tobias Eindride Østvik

  Lørdag 27.04.2024
  Støtter dette

  Andreas Simensen

  Fredag 26.04.2024
  Flyttet fra området nå, så får ikke signert oppropet. Vil støtte om det kommer en MinSak Asker. Denne sabotasjen av et viktig fellesområde for barn og unge kan vi ikke stå å se på!

  Håvard Ranum

  Fredag 26.04.2024
  Skjønner at det er behov for et utarbeidet strømnettet, men må man bygge i den siste uberørte naturen i bydelen når statsforvalter er igang med å verne område er uforståelig. Må gjennom en skikkelig utredning. Støttes!

  Jens Ustvedt

  Fredag 26.04.2024
  Denne støtter jeg. Har mange flotte barndomsminner fra Lysejordet, og det ønsker jeg at de neste generasjonene også skal få.

  August Bjerknæs

  Fredag 26.04.2024
  Enig, dette er en kjernekamp for meg

  Aleksander Schei

  Fredag 26.04.2024
  Støtter denne fullt ut

  Simen Sydsæter

  Fredag 26.04.2024
  Støtter dette

  Brit Prytz Lyngner

  Fredag 26.04.2024
  Støtter

  Øivind Schultz

  Torsdag 25.04.2024
  Til info; Kopi eget forslag sendt prosjektleder i Statnett Vil bare foreslå at Statnett befarer og utreder den gamle anleggs- og driftsveien til Ullern Mølle som et alternativ til å føre veien over Lysejordet. Dette alternativet har ca 6 prosent stigning mot ca 11 over Lysejordet. Veien ble brukt i all drift av Ullern Mølle fordi det bla var mye lettere for hestene som transporterte materialer og kornet. Antagelig også lettere for lastebiler?! En fordel med alternativet er at det pr i dag er turvei og det kan det også være og forbedret etter en avsluttet anleggsperiode og da tom fortsatt muliggjøre tilkomst til innslaget. Sydover fra turveien så fortsetter veien Kvernfaret som leder ned til Lysehagen og rett ut på Bærumsveien. Her kan bebyggelse skjermes med støyskjermer og krysset til Bærumsveien reguleres med lyskryss i anleggsperiode. Regner med mindre støy og mindre belastning på naturen. Lysejordet har traktform som nok vil forsterke støyen og spre den vidt ut. Dessuten er det en nydelig blomstereng med stor bekymring for introduksjon av fremmede arter fra masser og transport. Historisk er enga brukt til skirenn og Norges eldste hoppbakke Kongebakken… Og enga/ jordet ble anlagt i tilknytning til drift av Ullern Mølle. Legger ved eneste maleri/ bilde av Ullern Mølle slik den var i drift frem til 1913. Og kart som viser tur/driftsveien sydover som foreslås utredet som mulig anleggsvei. I så fall i god tradisjon også med tidligere tiders industri og tilgang på vannkraft.

  Hilde Widerøe Wibe

  Torsdag 25.04.2024
  Jeg kan ikke forstå at det tillates utbygging her parallelt med at Statsforvalteren har igangsatt en verneprosess for Lysakerdalen som inkluderer Lysejordet. Det meldes i brev fra statsforvalteren at aktuell verneform er naturreservat etter naturmangfoldloven. De skriver: «Vern av et område som naturreservat vil medføre at ingen kan foreta seg noe som forringer verneverdiene og at vegetasjon og dyreliv er vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel.» Her bør statsforvalteren på banen for å stoppe dette.

  Hans Peter Lødrup

  Torsdag 25.04.2024
  Når den mest kostnadseffektive løsningen (luftstrekk) ble valgt bort på grunn av gevinster for de som har fordel av tunnel, bør man legge samme prinsipp til grunn for anleggsarbeidene for tunnelen. Mao. bør man velge den løsningen som gir minst ulempe for natur og befolkning, og akseptere høyere kostnader om det er nødvendig.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.