1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Etterbruk av jernbanearealer i Nykirke sentrum

  Horten, Vestfold
  Etterbruk av jernbanearealer i Nykirke sentrum
  Opprettet: 25.04.2024 av Astrid Refvik Lian
  Sluttdato for signering: 25.10.2024
  Nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker skal være klart til bruk i løpet av 2025 og da åpner det seg muligheter for gjenbruk av nedlagte jernbanearealer som pr. nå er eiet av BaneNOR. Arealene har vært båndlagt av Jernbaneverket/BaneNOR i 30-40 år, og har ikke kunnet vært planlagt benyttet til noe annet før togtrafikken er flyttet over på ny trase. I Nykirke sentrum har vi en flott park, Stasjonsparken, som i dag ligger på en tomt eiet av BaneNOR. Denne er etablert og driftes på dugnad med lekeapparater, benker, og minibibliotek. Parken er i daglig bruk av befolkningen og er et populært samlingspunkt i bygda. Den brukes til sosiale arrangementer, julegrantenning, og barnehagen har turer dit. Velforeningen rydder og steller parken og har betalt for alle lekeapparatene. Tomten har vært brukt som park siden 90-tallet, etter at den tidligere stasjonsbygningen ble revet. Det er viktig for innbyggerne på Nykirke at parken består og forblir tilgjengelig for offentligheten og til felleskapets beste i fremtiden. Områdene rundt parken og butikken nord og syd for Nykirke planovergang ønsker vi at må overtas av Horten kommune slik av det kan sikre disse arealene til fremtidige grønne soner, trygg gangvei og veikryssing for myke trafikanter. Videre foreslår vi at jernbanebrua over fylkesvei 310 overføres til Horten kommune for bruk til turvei. Med bygging av gangvei vil skolebarn og myke trafikanter trygt krysse Fv 310 og få en hensiktsmessig og trygg vei til nye Fagerheim skole og idrettsanlegget. Krysset i Meieridalen, Fv 310 og Hellanveien/Fv 670, er et farlig kryss for gående og syklende. Vi foreslår: 1. Stasjonspark-tomten og resterende arealer fra den gamle stasjonstomta ved Nykirke Sentrum overføres til Horten kommune og sikres offentlig tilgjengelig for alle. 2. Bru over Fv 310 + nødvendig areal på nedlagt spor overføres til Horten kommune og tas i bruk som gangvei. Dette er nødvendig for å sikre verdier og muligheter for utvikling av arealer i Nykirke sentrum til fellesskapets best etter at nytt dobbeltspor er tatt i bruk. – Broen har en verdi i seg selv som atkomst, og har også en kulturell og historisk verdi, mener Nykirke Velforening. BaneNORs alternativ er salg av eiendommene til kommersielle aktører og rive den eksisterende jernbanebroen. Hvis kommunen overtar banen, vil det påløpe vedlikeholdskostnader så lenge broen og andre installasjoner ikke fjernes. I BaneNOR budsjett for utbygging Nykirke – Barkåker, er det medtatt kostnader til rivning av broen, så det vil være en besparelse ved å ikke rive broa. Denne besparelsen må Horten kommune få utbetalt til å finansiere videre drift og vedlikehold av broen. De omtalte områdene med nedlagt jernbanestrekning vises på skissen nedenfor her: Med 300 underskrifter må kommunestyret i Horten behandle saken. Det håper vi fører til at vi får sikret det gamle togtraseen til trygg gangvei, og sikret at Stasjonsparken består som en offentlig park på Nykirke. Hjelp oss å få oppmerksomhet rundt denne viktige saken – signer oppropet vårt. Mvh Nykirke Velforening v/Astrid Refvik Lian (Leder) nykirke.velforening@gmail.com
  397 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  Åsa Rønning Mickelsen

  Søndag 28.04.2024
  Sykkelsti

  Gro Nilsen

  Lørdag 27.04.2024
  Vi går for sykkelsti

  Lars. Erik Lilleødegård

  Lørdag 27.04.2024
  Sykkelsti

  Marit Pettersvold

  Fredag 26.04.2024
  Nykirke i mitt hjerte. Født og oppvokst og bodd der til år 2001 da jeg flyttet til Horten. Var med i Nykirke vel, og musikken, lagde fane til turnforeningen, Oleanne stua og så tilslutt stasjonssparken før jeg flyttet. Håper den får leve videre også sykkelsti

  Lise Midtflå Ugland

  Fredag 26.04.2024
  Støtter saken. Sentrum av Nykirke, og trygg ferdsel er viktig for store og små!

  Truls Martin Anderssen

  Fredag 26.04.2024
  Går for sykkelsti tenk å ha en trygg vei helt fra horten til Nykirke via Skoppum fantastisk

  Torild S. Hansen

  Torsdag 25.04.2024
  Jeg får ikke signert, men bor i Vestfold Fylke (Revetal). Vår datter med familie bor på Nykirke så er mye der og støtter denne saken fult ut.

  Renate Nordstrøm

  Torsdag 25.04.2024
  Jeg får ikke signert, da jeg ikke bor i Vestfold. Men jeg er vokst opp på Nykirke, og ønsker å hjelpe bygda

  Renate Nordstrøm

  Torsdag 25.04.2024
  Jeg får ikle signert, da jeg ikke bor i Vestfold. Men jeg er vokst opp på Nykirke, og ønsker å hjelpe bygda

  Bjørn Øyvind Røed

  Torsdag 25.04.2024
  Går for sykkel sti vi ja

  Bjørn Øyvind Røed

  Torsdag 25.04.2024
  Går for sykkel sti vi ja