1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar Lysejordet og Hagabråten

  Bærum, Akershus
  Bevar Lysejordet og Hagabråten
  Opprettet: 29.04.2024 av Kristin Vigander
  Sluttdato for signering: 29.10.2024
  Vi er mange i Bærum som ønsker å bevare naturverdiene vi er så heldige å ha i Lysakervassdraget. Skogen og stiene langs elva er et unikt tur-og rekreasjonsområde midt i et tett befolket boligområde, med naturverdier av nasjonal interesse. Det er nå planer om å oppgradere hovedstrømforsyningen mellom Oslo og Bærum ved å legge en underjordisk kabel fra Smestad i Oslo til Hagabråten i Bærum med tunnelsprengning (tverrslag) fra Lysejordet. Fra Hagabråten skal det etableres stor kabelgrøft videre via Eikeli og Hosle til Bærum transformatorstasjon. Anleggsarbeidet ved Lysejordet vil medføre enorme konsekvenser i det verneverdige naturområdet som Lysakervassdraget utgjør. Problemstillingene for Lysejordet (og de flere tusen beboere, barnehagebarn og skoleelever i området rundt) er beskrevet av en gruppe beboere på Oslosiden av elva. De har utarbeidet et grundig dokument til NVE og Statnett, der de presiserer at de støtter bruken av underjordisk kabel, men krever grundig utredning av alternative tunneltraséer som ikke ødelegger dette unike naturområdet. Tverrslag på Lysejordet vil gjøre området til en enorm anleggsplass på 23000 kvadratmeter. Anleggsperioden vil medføre 3-5 år med kraftig støy fra sprenging, boring og anleggstrafikk, opptil 16 timer med anleggsstøy i døgnet, på begge sider av elva. Dette vil fullstendig ødelegge det fredelige rekreasjonsområdet vi har langs Lysakerelva for lang tid, og de attraktive turstiene vil forsvinne. Tilbakeføring til dagens kvaliteter og naturverdier vil være lite sannsynlig. Den foreslåtte traséen vil ikke bare ha konsekvenser for Lysakervassdraget, men også for friområdet og beboere på Hagabråten, samt alle langs traséen Hagabråten - Eikeli - Hosle fram til Bærum transformatorstasjon. Det finnes alternative forslag til traséer for underjordisk kabel som ikke er utredet. Disse alternative traséer vil redusere konsekvensene betydelig for berørte i Bærum. Vi stiller oss bak Oslo-gruppens innspill og krever at NVE og Statnett utreder alternative traséer under bakken. Bli med oss i kampen for å bevare Lysejordet, området rundt Lysakerelva og friområdet ved Hagabråten. Vi må ta vare på de grønne lungene vi er så heldige å ha i Bærum!
  251 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  14 kommentarer:

  Kristin Vigander

  Tirsdag 07.05.2024
  Det har kommet spørsmål om anleggstid og støy. Basert på støyrapporten i konsekvensutredningen, drift av tilsvarende anlegg i Oslo og oppgitt anleggsperiode så er planlagt arbeidstid: Mandag-fredag 7-23, lørdag 8-18, søndag fri = 90 timer pr uke. Tiden for tunnelarbeid (den mest støyende perioden) er anslått til ca. 2,5 år. Inkludert kabling, opprydding og revegetering er den totale anleggstiden minst 4 år. Hvis arbeidstiden i den mest støyende perioden reduseres og holdes innenfor normal tid (Man-fre 7-17 = 50 timer pr uke), så vil anleggsperioden vare 1-2 år lengre. I støyrapporten er Ventilasjonsvifter (110 dB) og Massetransport (100 db) oppgitt som kontinuerlig støy dag/kveld – dvs. ca. 90 timer pr uke. Boring, graving, og evt. spunting (113-125 dB) er oppgitt til 40-60% av tiden, .ca. 40-50 timer pr uke. Hele det foreslåtte anleggsområdet både (Sletta og Akebakken på Lysejordet) er registrert som vedtatt stilleområde i Oslo kommune. I vedtatte stille områder i tettbygd strøk er terskelverdien som skal vurderes ved nye tiltak 50dbA. Det at området er registrert som et vedtatt stilleområde av Oslo kommune er ikke omtalt eller problematisert i støyrapporten. Avbøtende tiltak som for eksempel støyskjermer vil ha begrenset effekt fordi terrenget stiger kraftig i flere retninger. Siktlinjene og dermed også støy vil gå over støyskjermene. Anleggsvirksomheten vil være i konflikt med terskelverdien for stilleområdet dvs. hele Sletta og akebakken på Lysejordet, samt tilgrensende vedtatte stille områder oppover og nedover Lysakervassdraget, i en avstand på flere hundre meter i store deler av uken i flere år. Det er normalt for tilsvarende anlegg i tettbygde strøk å asfaltere anleggsveier for å unngå store støvplager for natur og beboere. Bilene spyles ofte for å unngå tilgrising av offentlig vei.

  Kristin Vigander

  Lørdag 04.05.2024
  Svar til kommentar fra Thomas T: 1. Det er det såkalte "Grinialternativet" som er et aktuelt alternativ å vurdere. Det har tidligere vært argumenter mot dette alternativet, men etter 2020 har flere av disse argumentene falt bort. Dette alternativet er beskrevet i dokumentet som Martin G har lagt inn lenke til (side 15-->) 2. Om det blir kontinuerlig eller opptil 16 timer støyarbeid? Vel, det er snakk om flere hundre lastebillass med tung masse pr dag, disse skal kjøre opp og ned en bakke med 12% gradient. 3. Asfalt? Tror du at tunge lastebillass kan kjøre opp og ned denne bakken sommer og vinter uten at det legges opp til solide veianlegg? Det er snakk et massetransportbehov på 200 000 m3, og det vil være krav til asfaltering. 4. Spekulasjon? Jeg sitter i hovedstyret i Norsk Botanisk Forening. Jeg er svært opptatt av miljø. Jeg bor ikke på Lysejordet eller i sjenerende nærhet. Jeg kunne godt ha lukket øynene og tenkt at dette "ordner seg". Men naturverdiene i dette området er av nasjonal betydning, dette er et verneverdig område, og rekreasjonsverdinene er uvurderlige. Jeg håper virkelig at det er mulig å få nok signaturer til å komme i dialog med kommunen, slik at vi kan få vurdert andre alternativer til trasé. For denne løsningen anser jeg som helt tragisk.

  Martin G

  Lørdag 04.05.2024
  Til Thomas T: Du finner en del info knyttet til alternative traseer her. https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/fbdcca9b-290e-4198-8ff6-c83d23a786bf/201908956/3421861?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR10J2eKrqcSw2l5xVbTrxckhEwFAEHRcGCg24wird6yu1xGzCo1rLwtfp4_aem_AcTR_gH_t8Gz92DO89ApE7_IkrNa2XOofvAwUMK-mqdEDK_LjA0bXAesUqAlT7i6k0u0FG0NUfqsuJ4kgsRVdhmt

  Thomas T

  Lørdag 04.05.2024
  Disse alternative traseene, er dette utredet av konsulentene i et forprosjekt, eller kun en vilkårlig trase på kartet? Ny trase vil jo trenge forprosjektering, grunnerverv som kan ta noen år, samt kreve at forholdene i bakken er bra nok for sprengning, pigging, graving, osv. Dere skriver også at det kan bli opptil 16 timer på minsak, mens på Facebook skriver du at det er kontinuerlig støyarbeid 16 timer i døgnet, hva er det som egentlig har blitt oppgitt? 16 timer hver dag er ikke vanlig ei heller innenfor forskriften. Normalt har de vel vanlig arbeidstid, men med noe mer arbeid i små perioder hvor det trengs hvor det kan bli opp til 16 timer... Har de også gått ut og sagt de skal asfaltere veier i traseen, det høres veldig rart ut. Er vel heller ikke så vanlig med vaskehaller i anleggsområdet?... Syns kampanjen høres for mye ut som spekulasjoner og personlige meninger fra noen som er direkte berørt med anleggsarbeid, fremfor noen som faktisk mener traseen utgjør en fare for miljøet (noe som jeg isåfall ville ønsket å støtte..)

  Martin G

  Onsdag 01.05.2024
  Til Don John: Ser flere kommentarer fra deg her, så anbefaler å sjekke hele tråden før du mener at du blir sensurert. Link til Lysejordet borettslags dokument finner du her: https://nettflora.com/kabler.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR0japms652ruIQ32SMTY-zoEJ07xrMkXmj4vkWk9IftBH0R75lMw9crhLY_aem_AbzWUy5Lcgj-L5r_iLxHGIxwxE32tFdlUXaBfKC-i35Sa557N6gNESMM2u37hGt3WtJXQ73XlbdPu62srAN304wS All informasjon knyttet til ny strømforsyning er offentlig og tilgjengelig her: https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=5158&type=A-1

  Kristin Vigander

  Tirsdag 30.04.2024
  Til Don John: Jeg vet ikke hvem du er, send meg gjerne melding til kristvi@gmail.com. Jeg forstår ikke spørsmålet ditt om jeg sletter kommentarer, selvsagt gjør jeg ikke det. Lenke til dokument med beskrivelse av problemstillinger og evt. alternative traseer er lagt ut på siden til Bevar Lysejordet. Du kan også få dokumentet tilsendt ved å sende meg en epost.

  Kari K. Lindman

  Tirsdag 30.04.2024
  Flott å slippe høymaster! Men det må utredes bedre alternativer enn de som er foreslått. Å slippe ett dårlig alterativ betyr ikke at det er fritt frem for andre! Bruk tid på dette for at det skal medføre minst mulig skade.

  Don John

  Tirsdag 30.04.2024
  Slettes kommentarer du ikke liker her? Isåfall er det ganske drøyt i forhold til at du ønsker våre underskrifter. Rimelig uredelig vil jeg påstå. Og jeg er tydeligvis ikke alene om å ønske å se alternative traseer før jeg evt signerer.

  Erlend Arge

  Tirsdag 30.04.2024
  Takk for initiativet - det er fint at noen går i front på saker som dette! Så langt er informasjonen her litt mangelfull og kortfattet. Tror vi trenger mer konkret info for å få inn mange underskrifter. Er det mulig å få opp nærmere beskrivelser? Helst et kart med inntegning av anleggsområdet og, som andre har nevnt, en beskrivelse av alternativer. Kanskje er det ikke mulig å legge det opp på denne web siden, men det kan kanskje legges inn linker til relevant informasjon? Kan dere ikke bare legge inn en link til den utredningen som borettslaget har utarbeidet?

  Marianne Sandbu

  Tirsdag 30.04.2024
  Dette er bevaringsverdig områder. Min sønn bor i Nordveien og både han og jeg bruker områdene. Det er uhyre viktig å bevare disse grønne lungene.

  Kristin Vigander

  Mandag 29.04.2024
  Til Don John og Eirik Hansen: Så send en forespørsel til kristvi@gmail.com, så sender jeg dere dokumentet med beskrivelse av mulige alternative traseer.

  Don John

  Mandag 29.04.2024
  Før man signerer hadde det vært greit å i det minste vite hvor disse alternative traseene går….?

  Kristin Vigander

  Mandag 29.04.2024
  Det er ikke noe alternativ å gå tilbake til "Monstermaster"-løsningen. Lysejordet borettslag har utarbeidet et grundig dokument som belyser mange av problemstillingene, og der alternative forslag er beskrevet. De som ønsker tilsendt dokumentet kan sende meg en epost til kristvi@gmail.com

  Eirik Hansen

  Mandag 29.04.2024
  Viser til: "Det finnes alternative forslag til traséer for underjordisk kabel som ikke er utredet. Disse alternative traséer vil redusere konsekvensene betydelig for berørte i Bærum.", Hvordan vet en at disse alternative traseer har mindre konsekvenser? Er alternativet å gå tilbake til "monster-master", foretrekker heller dette alternativet.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.