1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi trenger din underskrift

  Bærum, Akershus
  Vi trenger din underskrift
  Opprettet: 12.05.2024 av Lommedalen Vel
  Sluttdato for signering: 12.11.2024
  Underskriftskampanje – Lommedalens Vel trenger 300 underskrifter for å fremme seniorsenteret i Lommedalen til politisk behandling i kommunestyret. Forrige uke var det en artikkel i Budstikka om bruksendring for omsorgsboligene knyttet til Seniorsenteret i Lommedalen. Bærum Kommune ønsker nå å bruke boligene til å leie ut til andre enn de eldre i Lommedalen. Lommedalens Vel har sammen med Seniorsentret lenge ønsket at disse boligen skal brukes av beboerne i Lommedalen. Vellet har i flere omganger henvendt seg til kommunen vedrørende bruken av disse boligene. Nå senest i mars, i form av et brev hvor vi ba om et møte med kommunen, uten å få svar. Vi er derfor veldig overrasket over artikkelen i budstikka 5. mai 2024 som omtaler Bærum kommunes ønske om rask prosess for bruksendring, gjennom unntak fra plan- og bygningsloven. https://bit.ly/4dM1WX8 Et av hovedpoengene i brevet vi sendte den 5.mars 2024 var at boligene bør leies ut til eldre i Lommedalen som ikke trenger sykehjemsplass, men som kan greie seg selv evt med hjemmehjelpsordninger. https://bit.ly/44Cf1hj Disse boligene ligger dessuten rett ved den nye bussholdeplassen ved skolen og barnehagen. Slik vi vil dette bidra til at Lommedalens eldre beboere kan føle seg tryggere, være mer sosiale og bo i sitt kjente nærområde lengre samt forebygge ensomhet blant økende aldrende beboere i Lommedalen. Det er spesielt at Lommedalen ikke har boliger tilpasset eldre og at eneste alternativ for mange vil være å flytte ut av et trygt og kjent miljø, hvor man gjerne har både familie og nettverk rett i nærheten. For de aller fleste er det ønskelig å bli boende i sitt nærmiljø så lenge som mulig, dette forebygger også negative psykososiale konsekvenser og vil forebygge ensomhet blant eldre. Dette bidrar til at man har et «levende» miljø rundt seg, slik Bærum Kommune legger opp til på Oksenøya ved Fornebu, med skole, barnehage og eldre samlet på Oksenøya senter Lommedalens Vel mener det vil være svært positivt for eldre i dalen, deres familier, venner og miljø. Lommedalens vel mener også at dette må gi samfunnsøkonomisk gevinst for kommunen at disse boligene blir utleieboliger for eldre i Lommedalen. Ved å underskrive denne kampanjen håper vi på at politikerne vil behandle saken politisk i kommunestyret, og at vi blir hørt i denne saken.
  336 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  6 kommentarer:

  Tore Jacobsen

  Tirsdag 14.05.2024
  Jeg støtter bruke av eldre Lommedalen, Dette er gitt til dette formålet i sin tid.

  Gunnar Moen

  Mandag 13.05.2024
  Støttes

  Elisabeth Myrvang

  Mandag 13.05.2024
  Stemmer for å beholde seniorsenteret til de eldre i dalen, slik at de kan bli i bygda si.

  Jan Øyvind Myrvang

  Mandag 13.05.2024
  Stemmer for å beholde seniorsenteret til de eldre i dalen, slik at de kan bli i bygda si.

  Dyveke Eckbo

  Søndag 12.05.2024
  Stemmer for å beholde seniorsenteret for de eldre i Lommedalen

  Hanne Gjone

  Søndag 12.05.2024
  Stemmer for å beholde seniorsenteret til de eldre i dalen slik at de kan bli i bygda si