1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Vi finner oss ikke i å miste Oslo Nye Teater i en urettferdig og uryddig prosess.

  Oslo
  Vi finner oss ikke i å miste Oslo Nye Teater i en urettferdig og uryddig prosess.
  Opprettet: 29.05.2024 av Karoline Petronella Ulfsdatter Schau
  Sluttdato for signering: 30.06.2024
  Oslo Nye Teater står i en stor økonomisk krise. Vi er alle i ferd med å miste Oslos eget teater, og et teatertilbud som hele byens befolkning har glede av. Oslo Nye Teater har gjennom mange år blitt underfinansiert av Oslo Kommune, trass en sterk vekst i egeninntekter og publikumstall, er teaterets kroniske utfordring et akselererende gap mellom økte kostnader til husleie, lønn og pensjon på den ene siden og et tilnærmet flatt driftstilskudd fra kommunen på den andre siden. Nå har Oslo kommune gitt Oslo Nye Teater svært kort frist til å komme med forslag til alternativ drift av teateret, og de sier at de vil konkludere om teaterets fremtidige drift allerede før sommeren. Det er altfor kort tid til å kunne danne et godt beslutningsgrunnlag i bystyret. Vi finner oss ikke i byrådens håndtering av saken. Et minstekrav må være at Oslo kommune og byråden følger sin egen utredningsinstruks i en slik beslutningsprosess, og prosessen Oslo kommune nå tvinger gjennom som eier av teateret, bryter med denne. Beslutningen som nå skal tas politisk har enorme ringvirkninger, og kan risikere å gjøre ubotelig skade og potensielt rasere 100 år med kultur i byen vår. Vi forventer at vi har folkevalgte i Oslo kommune som nå sikrer et godt beslutningsgrunnlag før det tas en så alvorlig avgjørelse. Vi krever at Oslo kommune gir Oslo Nye en respektfull og rettferdig behandling - som er en snart 100-åring verdig!
  1929 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  67 kommentarer:

  Norsk Skuespillerforbund

  Torsdag 20.06.2024
  Vi står sammen med dere! <3 1. Som eiere må byrådet sørge for at Oslo Nye Teater ikke går konkurs. De 30 millionene som er foreslått bevilget, må bevilges med den hensikt å redde teateret. Vi ber om at denne bevilgningen kommer uten ytterligere føringer eller krav. 2. Videre må driftsmodellen til Oslo Nye Teater vurderes, slik at man unngår å komme i den samme situasjonen igjen. Denne prosessen vil ta tid, og må foregå på en ryddig og profesjonell måte. Vi ber om en ordentlig utredning, og at utgangspunktet for utredningen er å se på hvordan man kan drifte teateret i et omfang minimum som i dag. Vi krever at denne prosessen følger utredningsinstruksen for offentlige virksomheter, slik at utredningen ivaretar en objektiv tilnærming og nøytral vurdering.

  Nina Langeland

  Onsdag 12.06.2024
  Leve Oslo Nye!

  Kirsti Solberg Landsverk

  Onsdag 12.06.2024
  Leve Oslo Nye! ❤️

  Ingrid Bjørnov

  Onsdag 12.06.2024
  Leve Oslo Nye!

  Marte Kristiansen

  Onsdag 12.06.2024
  La Oslo Nye leve videre!

  Zheng Ma

  Fredag 07.06.2024
  Lev videre!

  Wenche Jacobsen

  Fredag 07.06.2024
  La Oslo Nye teater fortsatt leve !!!!

  Petter Næss

  Torsdag 06.06.2024
  Jeg har selv jobbet på teatret i perioder fra slutten av forrige århundre og frem til ganske nylig. Presset på økonomien og egen-inntjeningen har alltid vært stort og etter jevnlige pålegg fra byrådet har teatret kuttet ned, spart og imøtekommet de stadig trangere økonomiske rammene. Og kanskje fordi de har vært så flinke til å spare, har kommunen presset på med nye krav. Ingen stolthet over å ha et eget teater. Byens teater. Bare stigende gjerrighet er takken for innsparingene og drift i et teater som egentlig skriker etter oppgradering. Tenk dere om. Skal virkelig en hovedstad bare ha statlige og private teatre som ikke koster kommunen noen ting? Vis nå litt stolthet for kulturen her i byen, slå dere på brystet og si: Se for et flott teater vi har! Byens eget teater!

  Marianne Roland

  Torsdag 06.06.2024
  Leve Oslo Nye! Ikke bygg ned kulturen, den må heller styrkes. Vi trenger alle scenene på Oslo Nye, Centralteatret og Trikkestallen, og alle skuespillere som jobber på teatret gjennom året, og disse scenene som også er arbeidsplass for mange andre dyktige fagfolk.

  Arnhild Hegtun

  Torsdag 06.06.2024
  Selvsagt må vi ta vare på teateret og alt dertil hørende - sceniske fremførelser gir puls og hjerteslag til byen - noen må komme frem med gode råd - selv om de blir dyre. De første fremførelsene på Centralteateret fant sted på 1700-tallet, og har beriket byen i alle år med scenisk virksomhet - vi har ikke råd til at dette skal opphøre!

  Maria Lloyd

  Torsdag 06.06.2024
  Bevar OSLO NYE! Teater gir sammenheng og tilhørighet mellom folk som ikke KI eller Sosiale medier kan erstatte, å støtte opp her er å investere i sunne menneskelige relasjoner. Oslo Nye åpner dører for unge og eldre kunstnere og publikum som møtes i store kunstopplevelser som byen vår trenger nå og vokser på.

  Trond Kinn

  Torsdag 06.06.2024
  Kunst og kultur er viktigere enn noensinne. Vi blir en fattig nasjon om vi må stenge teatre. Dessuten synes jeg det er direkte pinlig.

  Kine Vaage

  Torsdag 06.06.2024
  Leve Oslo Nye ❤️

  Nina Langfeldt

  Onsdag 05.06.2024
  Vi trenger alle våre teatre!

  Hanne Lise Rørstad

  Onsdag 05.06.2024
  Oslo Nye Teater må bestå! Å nedlegge Oslo Nye nær 100-årsdagen vil være som å rive ut byens bankende hjerte. La ikke teatret kveles langsomt, men la det puste fritt og forfriskende i nye 100 år. Jeg får ikke signert, for jeg bor i nabokommunen. Leve Oslo Nye Teater!✊❤️

  Johan A. Holm

  Onsdag 05.06.2024
  Oslo har alt for få teater, vi er kulturelt fattig nok som det er. Vi trenger også å ha profesjonelle skuespillere og folk går på teater, det er mye i bruk. Uten kultur blir vi som beitedyr.

  Norsk Skuespillerforbund

  Onsdag 05.06.2024
  NSF står sammen med skuespillerne på Oslo Nye, og vil gjøre det som står i vår makt for å forhindre at Oslo Nye i realiteten legges ned. Vi jobber aktivt på flere arenaer med å legge press politisk, og samarbeider med alle relevante aktører i kampen om å bevare Oslo Nye Teater. Vi står sammen med dere! ❤️

  Jonny Fladby

  Onsdag 05.06.2024
  Leve OSLO NYE !

  Erik Krogh-Larsen

  Onsdag 05.06.2024
  Høyre har kulturbyråden i Oslo. Jeg trodde Høyre var et parti som var opptatt av kultur, men kanskje ikke nå lenger...

  Ingvild Szabo Varkøy

  Onsdag 05.06.2024
  La Oslo Nye leve!! ❤️ Vi bor utenfor Oslo kommune, men bruker Oslo Nye masse. La teateret bestå!

  Linda Galåen

  Onsdag 05.06.2024
  I og med at jeg bor rett utenfor bygrensen kan jeg ikke signere. Oslo Nye er det teateret jeg har besøkt flest ganger. Det tillater et bredere publikum enn mange andre teater, bl.a ved å la Borgerteateret stå på scenen der. Også musikaler og familieforestillinger er type oppsetninger jeg har satt pris på ved Oslo Nye. LA OSLO NYE LEVE!

  Anitra Terese Eriksen

  Tirsdag 04.06.2024
  La Oslo Nye leve❣️

  Elin Urdshals.

  Tirsdag 04.06.2024
  Oslo Nye må få leve i nåværende form! Det er uhørt å legge ned byens eget teater som har oppsetninger både for barn,unge og voksne,og som har en egen viden kjent systue. Gode oppsetninger og flinke skuespillere. Teateret er også viktig for alle ansatte som arbeidsplass! Når jeg er i Oslo så oppsøker jeg ofte Oslo Nye,det er en veldig koselig atmosfære der,og veldig gode stykker. Oslo blir kulturelt fattigere uten Oslo Nye! Mvh Elin Urdshals

  Christoffer Mæland

  Tirsdag 04.06.2024
  Katastrofal behandling av byrådet, dette her. #ReddOsloNye

  Åsmund Færavaag

  Tirsdag 04.06.2024
  Teatre og scenekunst er livsformer som er unike. Oslo Nye er en del av Oslo bys kulturelle verdensarv, og må derfor beskyttes og forvaltes med ære og respekt. Lenge Leve Oslo Nye!

  Titti Aarnes

  Lørdag 01.06.2024
  Leve Oslo Nye teater - byens eget teater❤️

  Hege Myrenget Fossback

  Lørdag 01.06.2024
  Ka e Oslove utn Oslo Nye Teater?❤️

  Maria Skrudland

  Fredag 31.05.2024
  Leve Oslo Nye!!!

  Dina Valberg

  Fredag 31.05.2024
  Jeg flyttet til Oslo etter å ha studert scenekunst i Kristiansand. Å komme inn i scenekunstmiljøet i byen har vært krevende, når man ikke har nettverk her fra før. Oslo Nye framstår for meg som en svært utadrettet institusjon - Her finner du barne- og ungdomsteatergrupper i profesjonelle rammer, du finner borgerteater med mål om å nå grupper av byen som vanligvis ikke går på teater, og få fram deres stemmer - I tillegg til dette finner du forestillinger i et bredt spekter, som omfavner alt ifra familieforestillinger, figurteater og musikaler til politisk teater. Jeg vet det er mange som ikke har en like stor tilknytning til kulturfeltet, og dermed ikke tenker så mye over konsekvensene av denne prosessen. Det er en ærlig sak. Men Oslo Nye er ikke bare et teater. Det har som mål å være 'hele byens teater', noe som også er teaterets motto. Du trenger egentlig ikke bry deg om kunst og kultur, for å henge med på notene på at det å miste Oslo Nye innebærer å miste en svært viktig samfunnsaktør i byen vår! Å miste en institusjon som ikke bare har en sterk historie i Oslo by (100-årsjubileeum i år), men som også betyr så mye for hele spekteret av demografien i byen som Oslo Nye gjør, syns jeg er uendelig trist. Når appåtil den politiske prosessen rundt dette har vært så særdeles krevende og urimelig som den har vært (og er) syns jeg vi som borgere må bruke stemmen vår for å utrykke misnøyen vår.

  Per Christian Ellefsen

  Fredag 31.05.2024
  Vi alle trenger Oslo Nye Teater, og Oslo Nye Teater trenger alle oss. Og hva slags byråd skulle si nei til sitt eget teater?

  Nina Rosenlund, Sadio Nor Teater

  Fredag 31.05.2024
  Enig, vi har ingen teatre å miste!

  Karina Breimo

  Fredag 31.05.2024
  La Oslo Nye leve ❤️ Vi trenger kultur og kreativitet rundt oss også!

  Per Bogstad Gulliksen

  Fredag 31.05.2024
  Oslo Nye Teater er unikt og kan heldigvis ikke sammenlignes med andre kunst-og kultur institusjoner i Oslo. Scenene på Oslo Nye, Centralteatret og Trikkestallen tiltrekker seg uten tvil publikum langt, langt utover byens grense til minneverdige, eksperimenterende, underholdende og kunstneriske opplevelser skapt av glimrende kunstnere og dønn proffe fagfolk. BEHOLD OSLO NYE TEATER! LEVE OSLO NYE TEATER!

  Kim Haugen

  Fredag 31.05.2024
  Oslo Nye Teater har vært en viktig arena for kunst og kultur i100 år! Vi trenger slike møteplasser nå mer enn noen gang! Leve Oslo Nye Teater, hele Oslos teater!♥️

  Jaap den Hertog, Teater Fusentast

  Fredag 31.05.2024
  Dette landet har ikke for mange teatre - tvert imot. Vi har ingen å miste!!!

  Øyvind Boye Løvold

  Fredag 31.05.2024
  Jeg er utflytta til Drøbak, men Oslo Nye teater er ikke bare et teater for Oslo, det er et teater for alle oss som bor rundt Oslo også! REDD OSLO NYE!

  Nora Schrøder

  Fredag 31.05.2024
  Leve Oslo Nye! ❤️

  Marius Dybdahl

  Fredag 31.05.2024
  Trist at vår flotte hovedstad ikke evner å kunne ha et stort og variert kulturliv Leve Oslo Nye

  Kjetil indregard

  Fredag 31.05.2024
  Leve Oslo Nye!!

  Linda Stol Strigsve

  Fredag 31.05.2024
  Vi kan ikke tillate at 100 års kulturhistorie blir ødelagt. Leve Oslo Nye! ❤️Bor ikke i Oslo, så får ikke signert, men kan rope høyt at dette er uakseptabelt.

  Gabriel Wilson Ness

  Fredag 31.05.2024
  Leve Oslo Nye!!! ❤️

  Eirik Lauerud

  Fredag 31.05.2024
  Leve Oslo nye

  Øivind Varkøy

  Torsdag 30.05.2024
  Hvor har det blitt av kultur-Høyre???

  Eli Anne Simensen

  Torsdag 30.05.2024
  Leve Oslo Nye! Får ikke signert, da jeg ikke bor i Oslo. Vi trenger Oslo Nye Teater! Vi trenger profesjonelle formidlere av kunst og menneskeskapte uttrykksformer. Vi trenger arenaer som utfordrer våre oppfatninger og forutinntattheter. Vi trenger møter mellom ekte mennesker. Alt dette kan Oslo Nye Teater tilby.

  Jeanette Marie Bekken

  Torsdag 30.05.2024
  Jeg bor dessverre ikke i Oslo, så får ikke underskrevet:( Oslo Nye Teater betyr veldig mye for meg. Jeg har sett mange forestillinger på Hovedscenen men også noen på Centralteateret og 1 forestilling i Teaterkjeller’n. Oslo Nye Teater MÅ få fortsette å leve!

  Dody Maria Varkøy

  Torsdag 30.05.2024
  Leve Oslo Nye

  Anneke von der Lippe

  Torsdag 30.05.2024
  Hva tenker man på i en tid som vår, med pandemi, uroligheter og kunstig intelligens . Reality tv og unge som ikke leser bøker lenger. Det er nå vi trenger møteplasser der vi kan se levende mennesker og oppleve noe sammen. Ikke bygg ned kulturen. Vi må styrke den. La denne byen leve . Oslo sentrum må ikke bygges ned. Bevar Oslo nye og bygg ny scene for Nathionaltheateret på Tulinløkka, så har vi fremdeles kultur i sentrum.

  Eivind Haugland

  Torsdag 30.05.2024
  Dessverre bare mulig å signere om man bor i Oslo (dumt for de som bor i tilstøtende fylker/kommuner som bruker teatret jevnlig eller andre som bor lenger vekk med et stort hjerte for Oslo Nye og scenekunst). Oslo Høyre viser imidlertid sitt sanne ansikt i denne saken, det er ikke mye konservatisme igjen å spore der i gården, dessverre… Oslo Nye trenger en markant økning i tilskuddet så de kan få rom til å ta mer kunstnerisk risiko - det vil bidra til å fylle salene på lang sikt! Skjønner ikke hvorfor byrådet isteden vil straffe det teatret med best egeninntjening av de offentlige støttede teatrene i byen? Utifra en Høyre-logikk burde det snarere belønnes! I det minste kan jo Oslo kommune begynne å kutte i husleia, så midlene kan gå til kunstnerisk produksjon isteden!

  Pelle Løsch Enebro

  Torsdag 30.05.2024
  Oslo Nye Teater gir Oslo og byens besøkende unike opplevelser og beriker kulturtilbudet. Tenk at det finnes en helt egen scene dedikert dukketeater! Tenk at det finnes to scener sentralt i byen som med knapp lagringsplass og sidesceneutrymme greier å gi oss hele universer fra scenen ut i salen. Alt dette grunnet unik teknisk og kunstnerisk kompetanse i folkene som jobber der. La de få fortsette med det. Leve Oslo Nye Teater!

  Petronella Barker

  Torsdag 30.05.2024
  Jeg trådte mine skuespillerbarnesko på Oslo Nye. Det er et umistelig og unikt teater, et bankende hjerte i byens bryst. Oslo blir en fattigere by uten. Det MÅ ikke skje. Leve Oslo Nye Teater!!

  Fransiska Sveinall

  Torsdag 30.05.2024
  Leve Oslo Nye <3

  Lillian Bikset

  Torsdag 30.05.2024
  Vi har ingen teatre å miste.

  Hilde Haug

  Torsdag 30.05.2024
  LEVE OSLO NYE❤️

  Rolf Nykmark

  Torsdag 30.05.2024
  Lenge leve Oslo Nye, et historisk teater

  Jan Martin

  Onsdag 29.05.2024
  Dette teateret har gitt utallige skuespillere, teknikere, scenografer, regissører, maskører og en haug andre yrkesgrupper, mulighet til å få utøve sitt yrke, etablere og utvikle seg og blomstre i en by som nå virker å ikke ha plass til ‘byens eget teater’. Trist og uverdig.

  Morten Frost Eriksen

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye! ❤️

  Solveig Andsnes

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye!

  Savannah La Verdi

  Onsdag 29.05.2024
  TEATRET SKAPER MANGFOLD, FORSTÅELSE, SAMHOLD, OG FOLKETs STEMME I VÅRT SAMFUNN!! LEVE OSLO NYE!

  Mathilde Løkkevik

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye!❤️

  Rannveig Johanne Kivijärvi

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye !

  Kristin Haug

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye

  Tanja Markov

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye! LOVE

  Fredrik Longva

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye !

  Svetlana Jeremic

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye,

  Heidi Løvdal

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye!! ❤️

  Ståle Kvarme Tørring

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye! Får ikke signere siden jeg pr dags dato bor i Trondheim. Men som tidligere freelance skuespiller ved Oslo Nye, vet jeg hva teateret betyr for byen, folket og Norge. Leve Oslo Nye!!!

  Rikke Elling Grønvold

  Onsdag 29.05.2024
  Leve Oslo Nye!

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.