1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Mangel på lekeplass i sentrum

  Bykle, Agder
  Mangel på lekeplass i sentrum
  Opprettet: 30.05.2024 av Kine Steenhoek Rennan
  Sluttdato for signering: 30.11.2024
  Til: Bykle kommunestyre Attn: Ordfører og kommunestyrerepresentanter Adresse: Sarvsvegen 14, 4754 Bykle Dato: Hovden 30.05.2024 Ønske om utvikling av lekeplass i sentrum av Hovden Kjære Ordfører og Kommunestyrerepresentanter, Vi henvender oss til dere med et sterkt ønske om å utvikle en moderne og innbydende lekeplass i sentrum av Hovden. Dette tiltaket vil ikke bare forbedre trivselen og livskvaliteten for fastboende, men også tiltrekke hytteturister og oppmuntre gjennomgangstrafikken til å stoppe. Dette vil gi en positiv effekt til det lokale næringslivet. Fordeler for fastboende: For familiene som har valgt å bosette seg på Hovden, vil en sentralt plassert lekeplass gi barna et trygt og morsomt sted hvor de kan samles og leke. Dette vil styrke lokalsamfunnet ved å gi familier en naturlig møteplass, noe som kan bidra til økt sosial interaksjon og samhold. Det vil også være et verdifullt bidrag til barnas fysiske aktivitet og helse. Fordeler for hytteturister: Hovden er en populær destinasjon for hyttefolk, og en attraktiv lekeplass vil gjøre området enda mer familievennlig. Når familier vurderer hvor de skal tilbringe fritiden, er fasiliteter for barn ofte en avgjørende faktor. En lekeplass vil dermed kunne øke antallet besøkende, som igjen vil bruke penger på lokale tjenester og butikker. Fordeler for gjennomgangstrafikk: Hovden har også mye gjennomgangstrafikk, og en godt plassert lekeplass vil gjøre det attraktivt for reisende å stoppe og ta en pause. Dette vil ikke bare gjøre reisen mer behagelig for dem, men også øke sannsynligheten for at de benytter seg av lokale kafeer, restauranter og butikker mens de er her. Fordeler for lokalt næringsliv: Ved å tiltrekke flere familier og reisende til sentrum, vil en lekeplass kunne bidra til økt handel og omsetning for det lokale næringslivet. Dette vil være spesielt viktig i lavsesonger, hvor tilleggsattraksjoner kan være med på å sikre en jevn strøm av besøkende gjennom hele året. Lærdom fra Valle kommune: Vi har sett hvor positivt en lekeplass kan påvirke et lokalsamfunn gjennom eksempelet fra Valle kommune. Deres flotte lekeplass i sentrum har vist seg å være en stor suksess. Den har blitt et samlingspunkt for både lokale familier og besøkende, og har bidratt til økt aktivitet og trivsel i kommunen. Denne suksessen viser klart og tydelig at en velutformet lekeplass kan ha en betydelig positiv effekt på hele samfunnet. Viktigheten av plassering i sentrum: Vi understreker viktigheten av å plassere lekeplassen i sentrum, og ikke i Hegni. Sentrum av Hovden har flere fordeler som vil forsterke lekeplassens positive effekt: - Nærhet til næringslivet: En sentral plassering vil sikre at besøkende til lekeplassen også vil benytte seg av nærliggende butikker, kafeer og restauranter, noe som gir et løft til det lokale næringslivet. - Ladestasjoner og parkeringsmuligheter: Sentrum har allerede infrastrukturen på plass med ladestasjoner for elbiler og gode parkeringsmuligheter, noe som gjør det praktisk for både lokale og besøkende å bruke lekeplassen. - Tilgjengelighet: En sentral lekeplass vil være mer tilgjengelig for alle, inkludert de som kanskje ikke har bil eller ønsker å gå til fots. Dette vil gjøre lekeplassen mer inkluderende og brukervennlig. Vi foreslår at kommunen gjennomfører en mulighetsstudie for å vurdere den beste plasseringen og utformingen av lekeplassen, samt utforsker mulighetene for å søke om midler fra regionale utviklingsfond eller andre støtteordninger. Vi håper dere deler vårt syn på viktigheten av å investere i lokalsamfunnet og dens framtidige generasjoner, spesielt viktigheten i at barn og unge har en trygg samlingsplass. Vi utrykker bekymring over at lokale bedrifter avvikles og fastboende mister arbeidsplasser og inntekt. Vi ser frem til en positiv respons og er tilgjengelige for å bidra med videre planer og ideer. Med vennlig hilsen, Kine Steenhoek Rennan og Benedicte Eidsaa Skog 40631385 Kine@make.as / benedicte.skog@gmail.com
  48 av 21 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Tarald Johan Nomeland

  Torsdag 30.05.2024
  Enig