1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nei til forslaget om fjerning av mer enn 100 kommunale parkeringsplasser i øvre del av Ullevålsveien/Sognsveien (mellom St. Hanshaugen og Kirkeveien)!

  Oslo
  Nei til forslaget om fjerning av mer enn 100 kommunale parkeringsplasser i øvre del av Ullevålsveien/Sognsveien (mellom St. Hanshaugen og Kirkeveien)!
  Opprettet: 04.06.2024 av Arne Bjone
  Sluttdato for signering: 11.06.2024
  Vi som har underskrevet dette oppropet, protesterer mot Bymiljøetatens planer om å fjerne mer enn 100 parkeringsplasser i øvre del av Ullevålsveien og Sognsveien grunnet etablering av nye sykkelfelt. Link til saken: https://innsyn.pbe.oslo.kommune.no/saksinnsyn/casedet.asp?direct=Y&mode=&caseno=202207037 Bymiljøetaten ser dessverre ut til å prioritere gjennomfart høyere enn vårt bomiljø. I vår bydel har 4818 personer valgt å betale opptil 6000 kroner i året for beboerparkering fordi man har behov for å kunne parkere sin bil i nærheten av der man bor. Per i dag er tilbyr kommunen 3060 parkeringsplasser til de 4818 betalende beboerne (1,6 biler per plass). Fjerning av ytterligere 100 parkeringsplasser forverrer parkeringssituasjonen, og gjør det mindre sannsynlig å finne en parkeringsplass og å vinne i det daglige parkeringslotteriet. Hvorfor er det viktig å opprettholde parkeringsplassene: • Det er ikke plass til de 100 bilene i de mindre sidegatene. Der er det stort sett alltid fullt. Resultatet er at man må parkere langt vekk fra der man bor. • Det er en sammensatt demografi i vår bydel, med unge, gamle, familier og enslige. Forslaget favoriserer beboergrupper som klarer seg uten bil, og vil over tid føre til en mer homogen befolkning. • Hvem vil spesielt bli rammet dersom denne planen gjennomføres: o Eldre beboere som er mindre mobile og som trenger bilen i hverdagen. o Barnefamilier som bruker bil til ulike aktiviteter utenfor nærområdet, til helgeturer og besøk utenbys. o Personer som jobber utenbys eller i andre bydeler, og som er avhengig av bilen for å kunne ha en akseptabel tidsbruk på jobbreisen. o Personer som bruker bilen som sitt arbeidsverktøy/kontor. o Besøkende som kommer utenbys fra vil måtte parkere langt vekk fra de som skal besøkes. Det blir langt å gå, dette er krevende spesielt for eldre personer. o Generell av- og pålessing ifm. handling, turer og aktiviteter blir vanskelig. o Mellom 5% og 10% av befolkning i Oslo flytter hvert år. Det er jevnlig behov for innbæring, utbæring og kjøring av flyttelass – som krever bil. o Levering av varer til virksomheter og privatpersoner blir komplisert og dyrere når man ikke kan parkere i nærheten av leveringspunktet. Gir fjerning av parkeringsplasser og opphøyde sykkelfelt med kantstein en sikrere trafikk? • Erfaring fra andre områder viser at biler og busser holder økt fart i områder der det ikke parkeres langs gaten. Dette vil føre til økt utrygghet for fotgjengere, barn osv. i området. • Vi er ikke imot å bruke penger på å bedre forholdene for syklister i Oslo generelt sett, men i dette området har vi allerede sykkelfelt som fungerer godt, samtidig som det er andre steder hvor det er større behov. • Dessuten vil opphøyde sykkelfelt med kantstein skape en barriere som øker risikoen og som sannsynligvis vil føre til flere skader (ref. Seniorforsker Torkel Bjørnskau i Transportøkonomisk Institutt: (https://samferdsel.toi.no/forskning/opphoyd-sykkelfelt-er-en-risikofaktor-article34939-2205.html). Er det økonomisk forsvarlig å bruke nesten 100 millioner kroner på denne ombyggingen av øvre del av Ullevålsveien/Sognsveien? • Det er dyrtid. De siste årene har alt blitt dyrere. Rentene har økt, prisen på forbruksvarer har økt, prisen på strøm har økt, prisen på beboerparkering er doblet på få år, de kommunale avgiftene har økt med 100% i løpet av de siste 7 årene og skal øke med ytterligere 30% de neste tre årene. • Samtidig investerer Oslo mer enn 30 milliarder kroner på den nye Fornebubanen og 30 milliarder på ny vannledning fra Holsfjorden. • I økonomisk krevende tider må det prioriteres hardt. 100 millioner kroner er en stor sum, og det virker lite fornuftig å bruke så mye penger på å forverre bomiljøet og bosituasjonen for så mange mennesker. Skal man bruke 100 millioner i vårt område bør det brukes på tiltak som faktisk forbedrer bomiljøet! På denne bakgrunn krever vi at planene om å fjerne mer enn 100 kommunale parkeringsplasser i øvre del av Ullevålsveien/Sognsveien (mellom St. Hanshaugen og Kirkeveien) frafalles!
  514 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  28 kommentarer:

  Helene c o Berge

  Mandag 10.06.2024
  Hei, det er nok plass til alle gående-syklende-bilister i vårt område, og jeg stemmer imot, og hvorfor slåse med skatten vår...mvh Helene

  Veslemøy Sparre Jansen

  Mandag 10.06.2024
  Bor i området og sykler denne strekningen hver dag. Det samme gjør min datter og sykkelstien fungerer utmerket slik den er i dag. Jeg ser på de opphøyde sykkelfeltene med høye kanter som svært uheldig og farlig for syklistene. Jeg vil heller råde å bruke pengene på strekinger i byen som ikke har tilrettelagt sykkelvei. Parkeringsplasser trenger vi også. Bymiljøetaten og Plan og bygg bør legge vekt på hva vi beboere har å si i denne saken. Det er vi som bor og sykler her. Jeg ønsker ingen endring.

  Henrik Andresen

  Søndag 09.06.2024
  Kan ikke fatte at vi skal bruke penger på et velfungerende system, der både fortau, sykkelfelt og parkering fungerer sammen. En ting er hvis det ikke hadde vært sykkelvei, mem å fjerne parkeringenplasser for å få opphøyet sykkelveien når det allerde er en fungerende sykkelvei er helt uforståelig og bortkastet penger.

  Tor Holter

  Søndag 09.06.2024
  Jeg er helårssyklist til Skøyen og ser ikke behovet for ytterliger tilretteleggelse her. Gjør noe med Majorstue-krysset. Gjør noe mef alle humper og dumper. Den røde asfalten er av dårlig kvalitet. Hvor mye koster det å skrape bort og legge igken oh igjen? , Hvor mange barn mister muliheter for aktiviteter hvor foreldre må kjøre til treninger og kamper. Hva med alle eldre som trenger bil? Stopp dette! Bruke pengene våre med omtanke for ALLE!

  Rolf B. Krogstad

  Søndag 09.06.2024
  jeg bruker bilen i mange sammenhenger og har vonde ben. og skal det bli vanskeligere å parkere enn det er idag, så lurer jeg på hvor mye man må kjøre rund og lete etter parkering ,

  Rolf B. Krogstad

  Søndag 09.06.2024
  jeg bruker bilen i mange sammenhenger og har vonde ben. og skal det bli vanskeligere å parkere enn det er idag, så lurer jeg på hvor mye man må kjøre rund og lete etter parkering ,

  Siw Anita Bjerke Strømsrud

  Lørdag 08.06.2024
  Jeg håper virkelig at dette ikke går gjennom. Oslo sentrum er veldig godt regulert med sykkelveier som det er per i dag. Vi må sikre god og forvarlig tilgang for nødetatene, handikappede og eldre i vår bydel. Jeg mente å lese at gjennomsnittsbeboeren i bydel St. Hanshaugen stemte Høyre, nettopp for at dette var en stor bekymring for de som bor der. Her håper jeg politikerene tar stemmene sine på alvor, samtidig som de omfavner mangfoldet i bydelen og opprettholder det slik at det kan bevares i fremtiden. Personlig har jeg stort ønske om at det bør være krav om sykkeførerkort i Oslo sentrum, da svært mange har liten forståelse for trafikkbildet og svært stor mangel på kunnskap om trafikkregler. Det er nok mer anvendte penger for å få ned skade/ulykke statistikken.

  Britt Randi

  Lørdag 08.06.2024
  Jeg har ikke bil og sykler i øvre del av Ullevålsveien flere ganger hver dag. Veldig fornøyd med dagens fasiliteter for sykling her, font samspill mellom gående, kjørende og oss syklister. Men vi som bor her og er så heldige at vi kan sykle, må ikke bare tenke på oss selv. Det gjelder også de som raser fort gjennom området vårt på raske sykler. OG det gjelder ikke minst offentlig finansierte byråkrater, politikere, prosjektledere og ingeniører som har bestemt dette. Tenk på våre venner og familie som vil besøke oss - og som vi gjerne vil ha besøk av! - som må bruke bil fordi det ikke fins kollektive muligheter der de bor utenbys. Eller fordi de er gamle eller har nedsatt funksjon. Det kan forresten plutselig hende med meg og deg også. At vi trenger å kunne sette fra oss en bil av helsemessige eller andre praktiske årsaker. Eller at vi trenger en brannbil eller en sykebil. Vi vil leve her, ikke bare sykle! Å leve livet kan noen ganger innebære å få parkert en bil i gaten. Det gjelder også oss som bor langs Ullevålsveien.

  Camilla Fredriksen

  Lørdag 08.06.2024
  Sykkelfeltet fungerer allerede veldig bra som det er nå. Sykler der hver dag og har aldri hatt noe problemer

  Nina Zimmer

  Lørdag 08.06.2024
  Sykkelfeltet som er der nå fungerer veldig bra. La de få parkeringsplassene være!!! Ha heller fokus på bedre overgang i Ullevålsveien der det skal bygges nytt.

  Thea Johansen

  Fredag 07.06.2024
  Eksisterende sykkelfelt fungerer ikke godt! De er så tett opp på parkeringsplassene på innsiden at bilister som åpner døra ut i sykkelfeltet mens de er uoppmerksomme, så kan en sykkelist treffe døra rett på i full fart. Det er en farlig løsning slik det er i Ullevålsveien idag! Jeg har nesten selv sykla rett i en bildør og det er ikke greit.

  Ingunn wiig

  Fredag 07.06.2024
  Eksisterende sykkelfelt er bra og fungerer. Jeg sykler ikke på det nye, opphøyde sykkelfeltet lenger ned i Ullevålsveien, sykler da heller i veibanen eller tar andre småveier. Det er skummelt med kanten - farlig hvis noen kommer borti. Derfor, la fungerende sykkelfelt være slik det er og bruk pengene på noe nyttig, ikke bare symbolpolitikk og hestehandel.

  Jeanne Mette Goderstad

  Fredag 07.06.2024
  Sykkelstien fungerer som den er. Parkeringsplassene trenger vi også. Jeg ønsker ingen endring. Bruk pengene på noe annet.

  finn magnus mortensen

  Fredag 07.06.2024
  Jeg var en av initiativtakerne til forrige aksjon som gjaldt sykkeltraseen i Ullevålsveien mellom Collets gate og Waldemar Thranes gate. Vi var i møte med forrige byråd i Rådhuset, og der var også Lae Solberg, som da var i opposisjon. Han applauderte vår sak, og mente pengene heller burde brukes på nye sykkelveier i gater og veier der det i dag ikke er noen sykkeltrase. --som for eksempel Kongsveien. Nå er Lae Solberg byrådsleder – og det bør forventes at han ikke endrer fullstendig standpunkt fra opposisjon til makt! Jeg tror dessverre det er Venstres Marit Vea som er nåværende pådriver for den planlagte sykkeltraseen i Ullevålsveien fra Colletts gate til Kirkeveien. Det var å håpe på en ny og mer fornuftig samferdselspolitikk fra det nye borgelige byrådet. Derfor vil det være en meget stor skuffelse hvis de velger å ture frem på samme måte som forrige byråd i denne sak. De nye sykkeltraseene, som er opphøyet fra gaten med brosten, vil utgjøre en stor fare for syklistene som sannsynligvis vil sykle betydelig fortere enn de gjør allerede. Dette vil også utgjøre en stor fare for fotgjengere!! Oslo kommune,som har et begrenset budsjett, og må bruke våre skattepenger på noe mer fornuftig enn å bygge nye og farlige sykkeltraseer over allerede eksisterende og velfungerende traseer.

  Torgeir Husevaag

  Torsdag 06.06.2024
  Jeg er tilhenger av gode sykkelveier, og sykler mye i Ullevålsveien - men sykkelfeltene her er helt fine. Hvis man skal oppgradere allerede eksisterende sykkelfelt, ville jeg heller valgt Kirkeveien mellom Ullevål Sykehus og Majorstua. Der er det et reelt forbedringspotensiale.

  Anders T Larsen

  Torsdag 06.06.2024
  Dagens sykkelfelt fungerer utmerket. Jeg sykler her daglig og og har aldri opplevd strekningen som utrygg. Det er feil bruk av penger å bruke millioner på å oppgradere noe som er helt tilfredstillende slik det er. Parkeringssituasjonen i området er prekær. Jeg mener det er god politikk å ta hensyn til de mange beboerne som har et reelt behov for å parkere bilen sin et sted.

  Arne Hamre

  Torsdag 06.06.2024
  Det fungerer godt nok for oss syklister idag. Bruk pengene på noe fornuftig, eller la være å bruke dem!

  Tor Erlend Pedersen

  Torsdag 06.06.2024
  For noen av oss er det ikke et alternativ å reise kollektivt til jobb og vi er avhengig av en (miljøvennlig el-)bil (tidsbruk tur/retur ahus er hhv 2.5 vs 1 time!). Det er allerede de veldig vanskelig med parkering i området og dette vil gjøre det enda verre!

  Jan Blomnes

  Torsdag 06.06.2024
  Det tas ikke hensyn til at det bor mange eldre i bydelen som ikke sykler. Det blir dessuten vanskelig forhåndtverkere å ta oppdrag i områder hvor de ikke kan parkere.

  Kirsti Gulowsen

  Onsdag 05.06.2024
  Jeg sykler hver dag hele året. Sykkelstien er bred og god som den er.

  Kristi Anne Stølen

  Onsdag 05.06.2024
  Har lagt merke til at syklister fortsetter å sykle i Ullevålsveien mellom Colletsgate og St Hanshaugen. Den nye sykkelstien forbi busstoppet er for kronglete.

  Kristi Anne Stølen

  Onsdag 05.06.2024
  Har lagt merke til at syklister fortsetter å sykle i Ullevålsveien mellom Colletsgate og St Hanshaugen. Den nye sykkelstien forbi busstoppet er for kronglete.

  Anna Blom Rian

  Onsdag 05.06.2024
  Bor i Thereses gate og sykler her nesten hver dag, også med barn. Fungerer veldig godt sånn som det er i dag. En av de bedre plassene å sykle i Oslo faktisk.

  Marit Jørgensen

  Tirsdag 04.06.2024
  Bor i området og sykler hver dag hele året. Kan ikke forstå hvorfor det ikke holder med de utmerkede nåværende sykkelfeltene.

  Hedda Fossum

  Tirsdag 04.06.2024
  Sykler hele året og det går helt fint med nåværende sykkelfelt. Oppgraderingen lenger nede i Ullevålsveien har vært et mareritt, alt veiarbeidet gjør det utrygt for syklister, de opphøyde feltene brøytes ikke engang om vinteren slik at man likevel må sykle i en nå enda smalere veibane, fotgjengere vandrer ut i de atskilte sykkelfeltene uten å se seg for fordi det ligner et fortau, slik at man må holde lav fart eller risikere å sykle på folk, osv osv. Når man har besøk utenfra må de kunne parkere et sted, og barnefamilier og eldre trenger ofte bil. Økonomisk er dette prosjektet helt vanvittig - og så lenge syklister suser forbi lastebiler, anleggsmaskiner og hva det måtte være på alle sider og i dødsforakt for konseptet blindsone kommer man til å få ulykker, opphøyde sykkelfelter eller ei

  Iver Johansen

  Tirsdag 04.06.2024
  Jeg sykler til og fra hver dag hele året, og har aldri oppfattet tilretteleggingen for sykkel i området som mangelfull.

  Grethe Røsok

  Tirsdag 04.06.2024
  Vi får ofte besøk av barn og barnebarn. Det blir vanskeligere å ta seg hit med to små og alt det de har med seg når de må langt av gårde for å finne en parkeringsplass.

  Arne Bjone

  Tirsdag 04.06.2024
  Bymiljøetaten og Plan og bygg bør legge mye mer vekt på bomiljøet når det gjelder denne saken!