1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Gjenoppta saken om femdagers skoleuke.

  Engerdal, Innlandet
  Gjenoppta saken om femdagers skoleuke.
  Opprettet: 08.06.2024 av Monica Bye Spånberg
  Sluttdato for signering: 08.12.2024
  Kommunestyrets vedtak om innføring av 5-dagers skoleuke for 1.-4. klasse fra høsten 2025 må revurderes. Et slikt vedtak har stor påvirkning på livene til de familiene dette vil gjelde, og vi mener saken bør tas opp på nytt. Foreldreundersøkelsen som ble gjort i forkant viser tydelig at foreldre er uenige i dette vedtaket, og ikke minst reaksjonene som har kommet i etterkant. Dette mener vi bør tas på alvor. Utdanningsforbundets ønske om utsettelse av saken for å kunne gi rom for å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag før avgjørelsen skulle tas, og kommunedirektørens forslag om å fortsette 4-dagers skoleuke for småtrinnet med gratis SFO den femte dagen, ble begge forkastet. Debatten både i forkant og etterkant av vedtaket trekker fram viktige poenger som taler for 4-dagers skole som vi krever at blir hørt. Vi mener at 4-dagers skoleuke med gratis SFO den femte dagen (fridagen) er en løsning som vil treffe flere familier bedre enn omstruktureringen til 5-dagers skoleuke. For familier der foreldre ikke har mulighet til å være hjemme midt i uka er kostnadsfri SFO en god løsning, samtidig som familier som av ulike grunner har behov for en fridag midt i uka (det kan være for barnets beste, eller fordi de voksne jobber helger/kvelder/ferier osv.) vil bli møtt på sitt behov.
  111 av 28 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  4 kommentarer:

  Carina Blestad Skoglund

  Mandag 10.06.2024
  For meg personlig har det vært veldig fint å ha muligheten til å være hjemme med egne barn en dag i uka når det har vært en mulighet for oss med tanke på jobb. Vi har sett det som en nødvendighet at det er et avbrekk for ungene i en ellers hektisk hverdag. Med firedagers skole, og gratis SFO femte dag vil foresatte kunne velge hva de mener er best for sitt barn og sin familie. Denne muligheten kommer bare en gang i oppveksten til våre barn, la foreldre ta det valget for sine barn - ikke politikere som ikke har skolebarn!

  Ann Kristin Sjøvold

  Mandag 10.06.2024
  Jeg har selv hatt unger som har hatt behov for en fridag fra skola, sjøl uten lang reisevei. Her mener jeg politikere har brutt valgløfter, sett bort fra spørreundersøkelser og trumfer gjennom saken. Her bør det dras i nødbremsen og utrede konsekvensene skikkelig. Transport hjem, utbygging av SFO for å få tilfredsstillende lokaler, hvordan løse det med sårbare elever som har ekstra ressurser i skoletid, etc etc. Støtter en bedre saksbehandling

  Edith Sjøvold

  Søndag 09.06.2024
  Til barn og foreldrenes beste. 4 dagers skoleuke med gratis sfo femte dagen.

  Tone Embretsson

  Søndag 09.06.2024
  Jeg mener foresatte har større mulighet til å velge med 4 dagers skoleuke. Da kan de, om de har behov og ønsker det bruke den 5. dagen på sfo, eller barnet kan få en fridag hjemme for dem som har mulighet til det. P.S. Må poengtere at dette er min personlige mening, men hvis noen mener at vi som jobber innen skolevesenet ikke burde uttale oss, så kan dere slette mitt navn fra listen.