1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  E136 - Veien til en ny sørside på Nørvøya

  Møre og Romsdal
  E136 - Veien til en ny sørside på Nørvøya
  Opprettet: 11.06.2024 av Robert Hansen
  Sluttdato for signering: 30.09.2024
  Innledning: E136 er en viktig forbindelse mellom Ålesund og Østlandet, og det er avgjørende at hele denne strekningen er både trygg og moderne. Likevel må vi ikke glemme at måten denne veien går gjennom Ålesund er like viktig. Nørvøya står ved en viktig korsvei. Fremtiden til innfartsveien fra Sørnes-tunnelen til Ysteneset gir oss en unik sjanse til å realisere en bærekraftig og miljøvennlig utvikling. Dette står i skarp kontrast til beslutningene fra 70- og 80-tallet, da politikerne prioriterte en veiutbygging som effektivt isolerte og forringet denne sørsiden. Det har ikke blitt gjort noen spesiell planlegging på denne strekningen på mange år, så derfor er timingen svært god for å starte dette nå. Når vi planlegger utviklingen av Ålesunds nye sørside, er det viktig å se på sørsiden som en sammenhengende helhet, fra bysentrum til Sørnesvågen. Inspirert av den nye Lerstad-tunnelen, har vi nå muligheten til å tenke nytt om hvordan denne veistrekningen kan transformeres til fordel for både miljøet og økt befolkningsvekst i dette sentrumsnære området. Alternativ 1: Tunnel under Nørvegata og miljølokk Vi oppfordrer lokalpolitikerne og Statens Vegvesen til å vurdere en forlengelse av det vestlige utløpet på Sørnes-tunnelen. Prosjektet kan inkludere en delstrekning med et miljølokk som fører til en ny fjelltunnel, illustrert på bildet nedenfor. Forlengelsen, som kan utformes med to eller fire felt, vil gå gjennom fjellet under Nørvegata og videre til en rundkjøring i Aksla. Denne rundkjøringen vil kobles til den planlagte Brosundtunnelen og forbindelser mot Flatholmen og Ellingsøytunnelen. På denne måten kan vi fjerne gjennomgangstrafikken og åpne for boligutvikling langs hele strekningen fra Sørnesvågen til Nørvevika. Videre må det bygges et miljølokk i Volsdalen, fra blokkene i Nørvegata 5 langs innfartsveien. På denne måten kan vi beholde veien mellom Ysteneset og Nørvegata, men under et etterlengtet miljølokk. Nylig ble en kommunal eiendom på Volsdalsberga solgt for over 100 millioner kroner, noe som understreker det betydelige potensialet for verdivekst i området. Det er grunn til å tro at de samlede tomteverdiene kan være i milliardklassen. Dersom dette realiseres, vil den eksisterende innfartsveien sannsynligvis overføres fra staten til Ålesund Kommune. Tomteverdien kan gi kommunen midler til å finansiere byggingen av den foreslåtte betong- og fjelltunnelen, enten direkte eller gjennom integrering i "bypakken" med bompengefinansiering og statlig støtte, likt det som er gjennomført for den kommende Lerstad-tunnelen. En slik løsning vil transformere hele sørsiden og betydelig forbedre miljøet for innbyggerne på Nørve, Sørneset og Volsdalen. Alternativ 2: Utvidelse med Miljølokk Dette alternativet innebærer å utvide og videreutvikle miljølokk-konseptet som allerede er foreslått ved blokkene fra Nørvegata 5 og Color Line Stadion. Alternativet er å forlenge dette konseptet over hele veistrekningen fra Sørnestunnelen til Ysteneset gjennom en ny betongtunnel toppet med grønne takområder. Denne utvidelsen vil markant redusere både støy og forurensning, samtidig som den skaper grønne offentlige rom og forbedrer tilgangen til sjøfronten. Dette vil være tilfellet enten veibanen beholder to kjørefelt eller oppgraderes til fire. Selv om dette alternativet begrenser mulighetene for eiendomsutvikling, vil det definitivt være godt for miljøet og øke livskvaliteten for innbyggerne på Nørve, Sørneset og Volsdalen. Det må likevel påpekes at finansieringen av dette tiltaket sannsynligvis vil være en betydelig utfordring. Dersom politikerne velger å fortsette å sitte på gjerdet i 30 år til uten å iverksette tiltak, eller å utvide til en ny «firefelts vei i dagen», vil det være nok en kamp som går tapt. Regningen vil måtte betales av våre barn og kommende generasjoner. La oss håpe at nåværende folkevalgte har tilegnet seg mer sunn fornuft enn sine forgjengere. Oppfordring til Handling: Vi, underskriverne, oppfordrer politikerne i Ålesund Kommune og Fylkeskommunen til å ta opp dette innbyggerforslaget til politisk behandling. Vi ønsker en bærekraftig utvikling på sørsiden av Nørvøya som ivaretar både miljøet og beboernes livskvalitet. I tillegg oppfordres Statens Vegvesen til å utrede dette uavhengig av politisk påvirkning. Signér kampanjen og bli med på å forme en bedre fremtid for sørsiden på Nørvøya.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.