1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Frogn Kommune ønsker å etablere Miljøpark i Frogn.

  Frogn, Akershus
  Frogn Kommune ønsker å etablere Miljøpark i Frogn.
  Opprettet: 16.06.2024 av Oskar Haukenes
  Sluttdato for signering: 31.08.2024
  Kommunestyret i Frogn ønsker å etablere en miljøpark i Frogn kommune. En miljøpark er en gjennviningstassjon som tar i mot forurensende masser slik som betong, asfalt, jord og stein fra omkringliggende områder og andre kommuner. Kommunen ønsker å fremme tre lokasjoner hvorav Horgen er en av disse. De to andre lokasjonene er foreløpig ikke kjent. Uavhengig av hvor det blir vil vi oppleve økt mengde tungtransport på allerede utrygge skoleveier hvor barn ferdes til skole og trening. En slik type Miljøpark kan forurense nærmiljø, natur, grunnvann, samt ødelegge for dyrelivet og begrense vår tilgang på utmark. Planinitiativet er ikke i tråd med nylig vedtatt kommuneplan som skulle verne om Frognmarka. Vi ønsker derfor å sende en tydelig beskjed til kommunestyret i Frogn om at innbyggere i Drøbak ikke ønsker dette i vår kommune. Vårt håp er derfor at så mange som mulig signer dette oppropet og at kommunestyret må behandle saken på førstkommende møte i september.

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.