1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  La elever på Arstad skole få tilgang til sosiallærer

  Stange, Innlandet
  La elever på Arstad skole få tilgang til sosiallærer
  Opprettet: 19.06.2024 av Hege Ekren
  Sluttdato for signering: 19.12.2024
  Signer på innbyggerforslag: La elever på Arstad skole få tilgang til sosiallærer. Arstad skole har i de senere år hatt en betydelig økning i utfordringer knyttet til elevenes psykososiale trivsel. En økende andel elever opplever mobbing og utenforskap som en del av sin skolehverdag. Formålet med å opprette en slik stilling er å tilføre skolen nødvendige ressurser for å bedre det psykososiale miljøet blant elevene. En sosiallærers hovedoppgave er å hjelpe elevene med sosiale forhold som påvirker utvikling og læring. En slik ressurs vil jobbe tett med elever, lærere og foresatte for å identifisere, forebygge og håndtere ulike sosiale og emosjonelle utfordringer. Faglig og sosial læring avhenger av hverandre og skolen er forpliktet til å arbeide systematisk med å sikre et godt psykososialt miljø. Alle elever har etter opplæringslovens § 9a-1, rett til et miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Resultater fra Elevundersøkelsen (UDIR) viser at det psykososiale læringsmiljøet på Arstad skole har hatt en svært negativ utvikling over tid. I 2024 rapporterte 16,2 % av elevene i 7. trinn at de var utsatt for mobbing på skolen. Til sammenligning lå nivåene i Stange på 11,2 % og Innlandet ellers på 12,5 %. Stillingen som sosiallærer vil bidra til å styrke samarbeidet mellom skolen, hjemmet og eksterne aktører og med det bidra til en helhetlig tilnærming til elevenes trivsel og læring. Til tross for investeringen kan en forbedring av det psykososiale miljøet føre til økte resultater og behov for mindre av andre støttetiltak. Vedtak: «Sosiallærer/ Miljøterapeut ansettes i 100% fast stilling på Arstad skole».
  137 av 300 underskrifter
  Skriv under sak Se underskrifter

  Én kommentar:

  Tormod Rønning

  Mandag 24.06.2024
  Jeg ønsker at elever på Arstad skole skal få tilgang til sosiallærer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.