1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Bevar nærskogen på Haugerud/Trosterud

  Oslo
  Bevar nærskogen på Haugerud/Trosterud
  Opprettet: 21.06.2024 av Katrine Lone Thomson
  Sluttdato for signering: 21.12.2024
  Hjelp oss å bevare nærskogen vår på Haugerud/Trosterud! Bymiljøetaten planlegger hogst i nærskogen på Haugerud/Trosterud 2024- 2025. Andelen trær som skal fjernes er planlagt å være mellom 30 til hele 60% for å produsere tømmer. I tillegg skal veien utvides og forsterkes for store hogstmaskiner og tømmerbiler, og det skal bygges en stor snuplass og velteplass for mellomlagring av tømmer i et populært og viktig tur og lekeområde. Vi er mange som er svært bekymret over og lei oss for dette. Fra Haugerud og Trosterud kan vi gå rett inn i Østmarka og dette er en av de aller største verdiene ved å bo i dette området. Beboere, skoler, barnehager og idrettsforeninger bruker turveiene og stiene flittig året rundt. Legesentre og fysioterapeuter benytter skogen til oppfølging av sine pasientgrupper. Skogen er vårt viktigste rekreasjonsområde, med aktiviteter året rundt som ski, aking, klatring og trening. Muligheten til å komme direkte ut i marka, rett utenfor døra, er en fantastisk kvalitet. På Haugerud og Trosterud er det mange som bor i blokk, få har sin egen private hage. Nærskogen vår, som finnes rett utenfor døra, gir en unik mulighet til å få oppleve naturen i hverdagen. Dørstokkmila blir kort! Dette er gull verdt både for den psykiske og fysiske helsa. Hvis Bymiljøetaten skal drive med tømmerhogst i skogen vår vil dette endre opplevelsen av å bruke friluftsområdene her dramatisk. Hogstplanen tar med seg områder både rundt «Hundeløypa» ved Lille Wembley og de mange blåmerkede stiene. Disse områdene byr på varierte og verdifulle naturopplevelser. Fra de åpne furutoppene og blåbæroasene ved turmål som Appelsintoppen, til de dype dalene med store og mektige grantrær dekket av mose og lav som vekker fantasier om eventyr og magi. Mye av skogen vår er gammel, uberørt av synlig hogst og med et rikt dyre- og planteliv. Hvis store hogstmaskiner skal kjøre gjennom terrenget og felle en stor andel trær, vil nærskogen vår forvandles fullstendig, noe som vil oppleves som svært negativt. Avstanden til den uberørte skogen blir lenger. For noen, slik som små barn og de som har dårlig helse, blir den kanskje for lang. Hogges skogen, mister den sin karakter og verdifulle opplevelse og nærskogen vil dermed miste sin verdi og bli lite attraktiv for rekreasjon og det nære friluftslivet. Vi støtter Østmarkas venners innspill til hogstplanen, der de ber kommunen avstå fra skogbehandling i dette området. Haugerud/Trosterud står overfor massive byggearbeider i årene som kommer. Det skal bygges flerbrukshall, skoler og boliger. Vi vil i flere år ikke kunne bruke idrettsanlegget. Hogst i nærskogen vår vil påføre innbyggerne i området en urimelig stor totalbelastning. Av hensyn til innbyggerne, oss, som bor her og spesielt den oppvoksende generasjonen, ber vi derfor byråden for miljø og samferdsel Marit Vea, innstendig om at hogstplanene stanses.
  389 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  11 kommentarer:

  Cato Fossum

  Onsdag 26.06.2024
  Jeg blir rasende over å høre om disse planene. Ikke minst at det ikke ses i sammenheng med andre tilsvarende inngrep både her i bydelen og andre steder i Oslo. De siste årene har mange i nabolaget her brukt mye tid på å bevare nærskogen i Haugerudparken mot inngrep. Så er det som om all argumentasjon og alt engasjement bare overses og kan legges bort, og så dukker det opp nye planer som er akkurat like ille. Mangelen på helhetstenkning fra Oslo kommune og bydelen er skremmende. Bare noen kilometer lenger inn i Østmarka er det planer om svære skogsbilveier tilknytta Losby gods som vil rasere store områder og gå ut over artsmangfold og friluftsliv. Marka er en av de viktigste grunnene til at folk trives så godt med å bo i Groruddalen - det må de som tar beslutninger snart ta inn over seg.

  Annette Hannestad

  Tirsdag 25.06.2024
  Jeg er helt enig i det som andre har skreve om bruken av Nærskogen til rekreasjon for alle generasjoner. Så det jeg vil fremheve er biodiversiteten. Oslo kommune har laget en "handlingsplan for biologisk mangfold i Oslo 2023-2030" Her femheves det bl.a annet at "Naturverdierne i Oslo har vært og er under betydelig press". Det beskrives også "hvordan byrådet vil styrke arbeidet med å restaurere og øke mengden av og kvaliteten på naturen i Oslo". Dette vedtaket om å rassere Nærskogen på Haugerud er det stikk motsatte. Annette Hannestad

  Miles Winther

  Mandag 24.06.2024
  Den uberørte skogen som er nå utsatt for hogst er noe som jeg ofte refererer til som paradis. Jeg og familien min er veldig ofte ute i skogen og beundrer over hvor heldig vi er til å ha så vakker natur like ved hvor vi bor. At kommunen vil sende inn store maskiner for å ødelegge naturverdier bare for å tjene et par kroner er sørgelig. Kommunen har et ansvar å bevare naturen vår, ikke rase den! Norge har meldt seg på å bevare 30% av landareal for uberørt natur. Skogen ved Haugerud bør telles innenfor den andelen.

  Iwan Thomson

  Søndag 23.06.2024
  Nærskogen ovenfor Lille Wembley ligger i direkt tilknytning til byggesonen og er viktig for dagens og fremtidens innbyggere. Hogst i nærskogen vil påvirke et stort område og bør høres og vurderes på lik linje med tiltak i byggesonen.

  Marie Skyer

  Søndag 23.06.2024
  Flyttet til området på grunn av skogen. Blir jo helt forferdelig opplevelse for de fleste i området dersom dette kommer til å skje. Vi får alle være flinke til å spre ordet og tenke ut måter man kan mobilisere!

  Øivind Storvik

  Søndag 23.06.2024
  Dette må bare stanses.

  Pål Wium

  Søndag 23.06.2024
  Jeg bruker dette området i skogen hver dag til trening og rekreasjon. Det er av uvurderlig betydning for meg å kunne ha en uberørt skog som denne nær der jeg bor og har vokst opp. Hogst i dette området vil redusere denne fantastiske muligheten til å komme rett ut i uberørt skog for tusenvis av beboere i området.

  Berit Norum

  Søndag 23.06.2024
  Dette lille skogsområdet, som betyr så mye for mange, bør få stå urørt.

  Kristine Østhassel

  Lørdag 22.06.2024
  Ønsker ikke hogst.

  Sjoerd van Riel

  Lørdag 22.06.2024
  Jeg går tur i skogen så å si hver dag, og ønsker ikke å møte ødelagte stier, se på masse stubber eller andre spør etter maskineri når jeg går tur i skogen. La skogen være i fred!

  Kirsti Osrønningen

  Lørdag 22.06.2024
  Får ikke lagt inn 0675 (trosteru)