1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Busstopp ved Rennaren Gård

  Stavanger, Rogaland
  Busstopp ved Rennaren Gård
  Opprettet: 07.07.2024 av Ingvild Høie
  Sluttdato for signering: 30.09.2024
  BUSSTOPP v/ Rennaren Gård -underskrifter Vi er en velforening på nordsiden av Rennesøy som består av fastboende og hytteeiere. Til høsten blir det skolebarn på Rennaren Gård. Fylkesvei 519 - Hanasandveien er 7,957 km fra krysset E 39 til Finnfast. Dette strekket har ett busstopp som er 1,6 km fra gården. Neste busstopp er på Hanasand 1,9 km fra gården. Hastigheten på veien er 80 km fra E 39 til Eltarvåg - ca 1 km. Der er den satt ned til 60 km. Der er det busstopp i lomme og sykkel/gangvei. Etter 60 km sonen øker hastigheten til 80 km og settes ned til 60 like før Finnfast. Det siste strekket er ca 1,6 km. Trafikkmengden har økt kraftig etter Finnfast. Tungtransporten til industriområdet på Hanasand har økt sterkt på grunn av masseuttak og utfylling i sjø. Farten på dette svingete veistrekket overstiger ofte fartsgrensen. Til tross for mange års planlegging av sykkel/gangsti er heller ikke dette prioritert. Myndighetene ønsker økt kollektivtransport og reduksjon av privatbil. Vårt ønske er redusert hastighet og kantstopp ved Rennaren Gård med varselskilt om fotgjengerfelt. Barn, ungdom og voksne/eldre våger ikke å gå langs dette strekket. De må kjøre eller bli kjørt. Målet vårt er 500 underskrifter innen 20. august. Krav: 500 underskrifter fra innbyggerne i fylket. Aldersgrense 18 år. Det er en fordel om bosted/telefonnr. oppgis som bekreftelse på fylkestilhørighet. Med hilsen Styret i Rennaren Velforening

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar

  Kommentarer som ikke signeres med fullt navn, eller på annen måte bryter med vilkår for bruk, vil bli slettet.

  Skriv under denne saken

  Fyll inn navn, adresse og postnummer for å signere saken. Informasjonen må oppgis slik at signaturen din kan verifiseres.