Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Revidering av kommuneplanens arealdel

  Rendalen, Innlandet
  Revidering av kommuneplanens arealdel
  Opprettet: 25.10.2013 av Vera Åsberg
  Sluttdato for signering: 25.11.2013
  Sak til Revidering av Kommuneplanens arealdel. Vi eier en skogteig med gnr45/bnr18 .Denne ligger i kommuneplanens arealdel nord av Fiskevollen og utenfor reguleringsområdet Fiskevollen. Dette området av arealdelen har fått begrensningen LNF-C, hvor spredt fritidsbebyggelse ikke tillates. Vi har i en årrekke forsøkt å få tillatelse til deling av denne skogteigen i den eneste hensikt å få et nytt gnr/bnr som utelukkende skal brukes for å matrikulere en kvart lott med ekstisterende bebyggelse. Fylkesmannen har konkludert med at lotten er delelig og omsettbar men en lott kan ikke matrikuleres. Vi ønsker at dere nå i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel ser på denne delen av planen og hensiktsmessigheten ved benyttelsen av LNF-C. I praksis fører denne betegnelsen til at vi ikke har reell råderett over egen eiendom. Vi respekterer kommunens planer om å begrense økt fritidsbebyggelse i disse skogteigene, men mener det bør benyttes en betegnelse som gir oss mulighet for en deling når formålet er matrikulering av eksisterende bebyggelse/lott. Et krav om byggeforbud kan formuleres på flere måter. Vi har nå eid ei hytte og et naust som ikke har vært i bruk siden vi overtok i aug 2008. Det er ikke aktuelt for oss å leie ut. Det har vært flere intresserte kjøpere med tilknytning til Fiskevollen disse årene. Fiskevollen og Sølensjøen fortjener flere brukere og hytter/naust som er i bruk. Vi to, min mann og jeg, har nok med ei bu og et naust.
  0 av 36 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.