1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til ungdomsskole på Søreide!

  Bergen, Vestland
  Ja til ungdomsskole på Søreide!
  Opprettet: 09.05.2014 av Torstein Skage
  Sluttdato for signering: 09.06.2014
  I Ytrebygda bydel er det allerede underkapasitet på elevplasser på ungdomstrinnet. I takt med den massive boligutbyggingen i bydelen er underkapasiteten sterkt økende. Kommunen kommer ikke utenom å måtte bygge ny ungdomsskole. I henhold til Skolebruksplanen fra 2010 legges det opp til å løse problemet ved å bygge ny skole på Tunesflaten, like ved Rå skole. Dersom denne planen realiseres, vil vi få en situasjon hvor tre ungdomsskoler ligger som perler på en snor konsentrert rundt Rådal. Vi i aksjonsgruppen for ungdomsskole på Søreide mener at den nye skolen må bygges der kapasiteten trengs mest – nettopp på Søreide. Ungdom fra Søreide har manglet ungdomsskole i nærområdet, med den konsekvens at elevene må sendes med buss til Rå- og Ytrebygda skole. På denne måten splittes ungdomsmiljøet, og etablerte sosiale relasjoner ødelegges systematisk hvert eneste år. Ungdommen mister ankerfestet i en periode av livet hvor de kanskje trenger det som mest. Med den befolkningsveksten som må forventes i årene som kommer er det viktigere enn noen gang før at forholdende legges til rette for et godt ungdomsmiljø i bygden. Bygging av ungdomsskole vil naturligvis stoppe den uheldige delingen av elevene, men den vil også kunne benyttes til organiserte ettermiddags- og kveldsaktiviteter for aldersgruppen. Alle som bor på Søreide ser omfanget av boligbyggingen som har skutt fart etter at reguleringsplanen ble vedtatt i 2010. Tomtearealet forsvinner raskt, og det er kun ett sted på Søreide som det nå er mulig å anlegge en ungdomsskole – på tomten der den gamle Søreide skole står. Beliggenheten er perfekt da skolen vil løse kapasitetsproblemene både på Rå, Ytrebygda og Skranevatnet skole. Samtidig vil tiltaket gi våre elever en lenge etterlengtet nærskole. Tomten har kommunen imidlertid bestemt seg for å selge til eiendomsutviklere for bygging av leiligheter og næringslokaler. Vi ønsker at kommunen stopper salget av den gamle skoletomten, omregulerer til offentlige formål, og sist men ikke minst, bygger ungdomsskole på tomten. Bak aksjonsgruppe for ungdomsskole på Søreide står FAU ved Søreide skole, Områdeutvalget for Søreide (og gjennom det alle velforeninger i området), Søreide Idrettslag og Mobystiftelsen.
  756 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  2 kommentarer:

  Stian Grøtte

  Søndag 17.12.2017
  Vi trenger ungdomskole. Søreide vokser kjapper i beboere enn ugress

  Stein Erik Aase

  Mandag 08.06.2015
  Forstår ikke at det ikke går an å skrive under i dag08.06.2015! Det står at saken lukkes 09.06.2015! Det er klart at vi trenger ungdoms skole på Søreide!