Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Nord-Norge er ikke et U-land

  Troms og Finnmark
  Nord-Norge er ikke et U-land
  Opprettet: 11.06.2014 av Ine Desirée
  Sluttdato for signering: 11.06.2016
  "I revidert nasjonalbudsjett går det også fram at regjeringen vil ta 368 millioner fra rammetilskuddet til de tre nordnorske fylkeskommunene og flytte disse pengene sørover. Samtidig har regjeringen lagt fram et tilbud i jordbruksoppgjøret som vil være svært negativt for landbruket i landsdelen." - Trygve Slagsvold Vedum Ifølge Sosialistisk Venstrepartis representant fra Troms, Torgeir Knag Fylkesnes, utgjør listen over ulike kutt fra Nord-Norge 2 milliarder kroner. "Hvis dette hadde skjedd i Oslo, hadde regjeringsmedlemmene blitt kjeppjaget fra Frogner." - Torgeir Knag Fylkesnes Som tidligere innbygger i Øst-Finnmark, finner jeg meg ikke i dette. De tre fylkene i Nord-Norge utgjør 112.946 kvadratkilometer av hele landets 385.186 kvadratkilometer. Kanskje det ikke bor så mange folk i Nord-Norge, men det betyr ikke at man bare kan tappe landsdelen for penger. Ja, det er mulig at man begynner oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen og i Barentshavet, og dette kan skaffe landsdelen penger, men dette vil få konsekvenser for fiskebruket i hele landsdelen. Blant kuttene som blir gjort, er det også kutt i marint verdiskapningsprogram og næringstiltak i fiskeriene, samt kutt i tilskudd til regional utvikling. Jeg føler at regjeringen trekker penger ut av landsdelen for å tvinge fylkene til å begynne med oljeboring. I tillegg til at kuttet får konsekvenser for det nevnt ovenfor, så er det elendige veier på en god del strekninger. Det er unevnelige mange hull og humper i veiene. Prosjektene for å forbedre veiene har ikke fått nok penger ennå, og med dette kuttet vil de ihvertfall ikke få det. Jeg vil at politikerne i de tre nordligste fylkene tar opp dette og får fremmet denne saken i større kretser. Kilde: http://www.nrk.no/nordnytt/_-regjeringen-tapper-nord-norge-1.11744956
  2 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar