Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Noe må gjøres med E6 i Groruddalen!

  Oslo
  Noe må gjøres med E6 i Groruddalen!
  Opprettet: 30.10.2014 av Tore Syvert Haga
  Sluttdato for signering: 31.01.2015
  Vi krever en utredning om hvor vidt og hvordan veien kan legges i tunell. Hver dag kjører rundt vel 100 000 kjøretøyer på E6, vel 7 km gjennom Alna bydel i Groruddalen. Tusenvis av mennesker blir plaget av høye støynivåer, og de fleste av de nesten 50 000 innbyggerne i bydelen er berørt av støy fra E6. E6 med sine 8 felt skjærer i gjennom dalen og danner en stor barriere mellom ulike deler av bydelen. E6 i dalen innbyr ikke til framtidsoptimisme for bolig- og stedsutvikling . Motorveien bidrar dessuten til alvorlig luftforurensing. Prognosene tilsier 120 000 kjøretøyer i døgnet i 2020. I Norge er vi svært gode på å bygge lange tunneler. Det finnes 50 veituneller som er lengre enn 4 km lange, den lengste er 24 km. Men i Groruddalen skjer det nærmest ingen ting. Støyen og de andre problemene dagens E6 fører med seg, påvirker nærmiljøet vårt i en svært negativ retning. I en tid hvor en ser at befolkningstallet i Oslo forventes å øke kraftig, må Groruddalen utvikles i en miljøvennlig retning slik at det blir attraktivt å bygge og bo her. Vi som signerer dette oppropet krever at bystyret i Oslo kommune sørger for at kommunen sammen med statlige myndigheter, senest i 2016, starter en utredning av en tunell-løsning for E6 fra Teisen til kommunegrensa mot Lørenskog/Skedsmo. En slik utredning må se på ulike former for trafikkavvikling der tunelløsninger og trafikksikkerhet, samt potensialet for byutvikling i lys av frigjorte arealer der E6 ligger i dag og med tilhørende områder. Det er viktig å innhente kunnskap fra andre land med hensyn til slike problemstillinger. Det er helt nødvendig å redusere støy- og luftforurensing og skape bedre bomiljøer for menneskene som lever i Alna bydel i dag og i framtida. Derfor vil vi ha tunell-kravet på dagsorden.
  305 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  5 kommentarer:

  Zbigniew Solicki

  Tirsdag 18.11.2014
  Overbygging over motorveien i området Lindeberg-Furuset ble behandlet i byrådet allerede i 1978 - 1980. Utredning først i 2016 viser til meget "hurtig" saksbehandling. Dagens støynivå på Lindeberg er opptil 18 ganger høyere enn anbefalte støygrenseverdier. Trenger man flere argumenter??

  Tore Syvert Haga

  Mandag 17.11.2014
  Viser til Rune Nordal sitt spørsmål. Me har ikkje teke stilling til nøyaktig kor me meiner at tunell eller lokk bør starta. Målet må vera å få skjerma så mange bustadar som muleg mot ulempene med E6, innanfor økonomsike og tekniske ramer. Kva som er tekniske muleg, på grunn av grunnforhold, T-banar og anna vil sjølvsagt spela inn på kva som går an. Dette må utreiinga sjå nærmare på.

  Rune Nordal

  Fredag 14.11.2014
  Hvor fra Teisen tenker du tunellen bør starte? Husker min far nevnte for mange år siden at de ikke kunne lage tunell fra vålerenga og oppover grunnet t-banen ved helsfyr. Men rett etter helsfyr burde det jo være mulig å legge den i tunell og evt fortsette med lokk rett ved enden av østre aker kirkegård? Ser også at flere jobber for å legge lokk over ringeveien fra bryn til ulven, men det er jo langt bedre å senke strømsveien isteden. Som de burde gjort da de i sin tid valgte å senke ringveien..

  Tore Syvert Haga

  Søndag 02.11.2014
  Ein del har meldt om at dei ikkje får "lov" av nettsida til å signera, trass postnummer i Oslo. Det er fint om dykk kan skriva ein epost til meg, som er ein av initiativtakarane til oppropet, med namn, adresse og postnummer. Då kan eg 1) Prøva om eg får lov av nettsida til å skriva deg på lista og 2) Melda frå om feilen til Kommunaldepartementet, som er ansvarleg for nettsida. Eposten min er tore.syvert.haga(alfakrøll)gmail.com

  Ivar Johansen

  Søndag 02.11.2014
  For å skrive under må man være folkeregisterregistrert i Oslo