Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Høyere lærertetthet i Steinkjerskolen

  Steinkjer, Trøndelag
  Høyere lærertetthet i Steinkjerskolen
  Opprettet: 03.12.2014 av Monica Rakvåg
  Sluttdato for signering: 15.02.2015
  Vi ønsker at politikerne i Steinkjer skal innføre krav til hvor mange elever det skal være pr lærer i hver eneste time. Innbyggerne i Steinkjer kommune ønsker at alle barn skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Forskning innenfor flere områder har vist at elever som får undervisning i mindre grupper gjøre det bedre på skolen og senere i livet. Vi ønsker at skolene i Steinkjer må ta mål av seg å levere den beste utdanningen mulig for våre barn, og dette gjøres ved å innføre et krav til lærertetthet i alle undervisningssituasjoner i Steinkjer kommune. Vi ber derfor kommunestyret i Steinkjer om å behandle følgende forslag: Fra skoleåret 2016/2017 innføres det krav til hvor mange elever det kan være pr lærer i timene i Steinkjer kommune. Følgende er krav til maksimalt antall elever pr lærer, under undervisning, fra og med skoleåret 2016/2017: 1 - 4. trinn: 18 elever pr lærer 5 - 7. trinn: 20 elever pr lærer 8 - 10. trinn 22 elever pr lærer
  170 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Én kommentar:

  Bjørnar Lilleby

  Torsdag 04.12.2014
  Praktisk estetiske fag må inn med egen norm. Max 15 elever pr gruppe 8 - 10 trinn. I dag bryter Steinkjer kommune opplæringsloven hver eneste dag i forhold til sikkerhetsmessig, faglig og pedagogisk forsvarlig undervisning.