Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Høyere lærertetthet for den videregående skolen i Sør-Trøndelag

  Trøndelag
  Høyere lærertetthet for den videregående skolen i Sør-Trøndelag
  Opprettet: 05.12.2014 av Mariann Hammervold
  Sluttdato for signering: 01.02.2015
  Vi ønsker at Sør-Trøndelag fylkeskommune skal innføre krav til hvor mange elever det skal være pr lærer i hver time. Vi, innbyggerne i Sør-Trøndelag fylkeskommune, ønsker at alle barn og ungdom skal ha en god oppvekst, like muligheter og gode vilkår for å bli sett og fulgt opp av sine lærere. Forskning innenfor flere områder har vist at elever som får undervisning i mindre grupper, gjør det bedre på skolen og senere i livet. Vi ønsker at de videregående skoler i Sør-Trøndelag må ha som mål å levere den beste utdanningen som er mulig for våre ungdommer. Dette gjøres ved å innføre et krav til lærertetthet i alle undervisningssituasjoner i de videregående skoler i Sør-Trøndelag. Vi ber derfor fylkeskommunen om å behandle følgende forslag: Fra skoleåret 2016/2017 innføres det krav til hvor mange elever det kan være pr lærer i undervisningstimene i de videregående skoler i Sør-Trøndelag fylkeskommune. Følgende er krav til maksimalt antall elever pr lærer, under undervisning, fra og med skoleåret 2016/2017: 22 elever pr lærer på studieforberedende 15 elever pr lærer på yrkesfag
  265 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Én kommentar:

  Svein Dalheim

  Onsdag 07.01.2015
  En meget viktig faktor i kvaliteten å undervisning og læring ved siden ved det psykolsosial miljø.

  Legg til kommentar