Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Innbyggerinitiativ for bevaring av torvmyrer i Nes

  Nes, Akershus
  Innbyggerinitiativ for bevaring av torvmyrer i Nes
  Opprettet: 27.03.2015 av Andrew McMillion
  Sluttdato for signering: 24.09.2015
  Bakgrunn: Administrasjonen i Nes og Ullensaker har gitt konsesjon til industriell torvdrift på Jødahlsmåsan (Flakstadmåsan) uten at det ble stilt krav til saksbehandling etter plan- og bygningslovens(PLB) bestemmelser om søknadsplikt. Nylig har klima- og miljøminister Tine Sundtoft kommentert følgende om saken: "Når det gjelder den konkrete saken om uttak på Jødahlsmåsan er det kommunen som er myndighet etter plan- og bygningsloven." Det er da kommunens oppgave å kreve at søknad sendes inn for tiltak etter PBL § 20-1, punkt k. Vesentlige terrenginngrep. Degernes Torvindustri har allerede drenert cirka 30% av Jødahlsmåsan, noe som har ført til store mengder CO2- utslipp i 2014. Dermed har både Nes og Ullensaker kommunestyrer sviktet i denne saken. Siden Jødahlsmåsan er på grensa til Grenimåsan naturreservat vil drenering av Jødahlsmåsan også påvirke naturreservatet (se bilde). Innbyggere i Nes kommune starter derfor dette initiativet for å be Nes kommune om: 1. At Degernes Torvindustri formelt søker kommunen om tiltaket etter plan- og bygningslovens § 20.1 punkt k. 2. At videre drift og uttak fra Jødahlsmåsan må opphøre inntil søknaden er riktig behandlet og alle miljøaspekter er vurdert. Energi- og klimaplanen til Nes Kommune har som hovedfokus å ” legge til rette for hvordan Nes kommune og dens innbyggere skal bidra i århundrets største utfordring, nemlig å snu utviklingen av utslipp som gir global oppvarming.” Nes kommunestyre har vedtatt at «rådmannen pålegges å utarbeide en mer detaljert tiltaksplan for oppfølging av klima- og energiplanen i løpet av første halvår 2015. Tiltaksplanen består av mål, delmål og tiltak for arbeidet med klima og energi.» Siden rådmannen nå igangsetter arbeid med «Kommunedelplan for klima og energi for Nes kommune 2016 – 2030» ber innbyggerinitiativet derfor om: 3. At CO2-utslipp fra all industriell torvdrift på torvmyrer i Nes kommune må regnes med i Klima- og energiplanen.
  176 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  2 kommentarer:

  Gustav Paulsen

  Torsdag 30.04.2015
  Dere gjør et kjempearbeid! Bare synd at mange myndighetspersoner ikke spiller på lag. Er ikke de bekymret for det fremtidige klimaet?

  Finn Bjørnar Lund, OEtslo

  Lørdag 11.04.2015
  Et viktig initiativ som det er all grunn til å støtte, enten man bor i de berørte kommunene eller ikke. Stå på!

  Legg til kommentar