Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  legaliser cannabis

  Innlandet
  legaliser cannabis
  Opprettet: 05.02.2013 av Thomas Olsen
  Sluttdato for signering: 03.04.2013
  forsøksordning, med lovlige cannabis utsalg for å redusere gatesalg. få det legalisert. slik at folk kan få den medesinen de trenger. istedet for statsdopen som ødelegger dine indre organer.. Flere og flere syke, men oppegående og ærlige mennesker oppdager at cannabis er en medisin som virkelig hjelper og letter deres hverdag. Seriøse vitenskapelige studier taler for og støtter disse pasientenes erfaringer. Men på grunn av den politikken som har blitt ført i forhold til hvordan cannabis har blitt behandlet og regulert frem til i dag, har ikke de styrende vært i stand til å erkjenne de siste års medisinske vitenskapelige oppdagelser. Dette er oppdagelser som har blitt gjort i forbindelse med cannabis i medisinske studier. Vi mener det er på tide at cannabis blir regulert etter samme kriterier som andre medisiner med opphav i narkotiske stoffer. Både amfetamin og morfin preparater er medisiner med langt større fare for misbruk og avhengighet. Men allikevel så er det pasienter som får et verdig liv når legene skriver ut resepter til dem på disse medisinene. Med all respekt, så mener vi i denne gruppen at det overhodet ikke finnes noen saklig grunn til å vurdere cannabis etter andre kriterier enn for eksempel amfetamin preparater, morfin preparater, beroligende medisiner eller sterke smertestillende medisiner. Vi mener at de som har behov for medisinsk cannabis skal kunne få dette skrevet ut på resept etter en faglig vurdering av en lege, etter de samme kriterene som sine medborgere, som får skrevet ut morfin og amfetamin på blå resept. Vi mener også at kjemiske alternativer som feks. Marinol bør være med som ett alternativ i medisinsk cannabis, men det er forskning i utlandet som taler for at denne medisinen ikke på langt nær har like god effekt som naturlig cannabis på en rekke lidelser, derfor er det også veldig viktig at naturlig cannabis blir ett like tilgjengelig alternativ som feks. marinol. Vi har også mange fungerende systemer i utlandet vi kunne brukt som modell i denne saken, feks. med utsalgssteder som i Usa hvor pasienten tar med seg Id kortet sitt til ett godkjent utsalgssted å kan hente medisin der, eller at det blir solgt via apotekene i Norge. Vi vil også legge frem forslag om å åpne for en midlertidig løsning på dette området slik at de menneskene som i dag ikke har noe annet medisinsk alternativ som virker enn cannabis kan få bruke sine medisiner uten å bli behandlet som kriminelle mennesker. Dette kunne feks. vært løst ved at pasienten i samråd med sin fastlege kan søke helse og omsorgs departementet om en skriftlig tillatelse til å dyrke og bruke cannabis mot sine lidelser og en skriftlig garanti for at vi slipper straff for dette. Vi er også opptatt av å fremme forskning på dette her til lands slik at vi får en større forståelse for hvilke lidelser cannabis kan ha en god effekt på og at det blir brukt som ett fullverdig alternativ til dagens medisiner. Flere av våre medlemmer har også uttrykt at de ønsker å stille seg selv til rådighet ved forskning i så måte, så det burde ikke bli vanskelig å finne mennesker man kan bruke i forskning på dette. Britiske forskere har undersøkt om cannabisbasert medisin kan lindre symptomene til mennesker med leddgikt. Så langt er resultatene beskjedne, men lovende. Det har lenge florert rykter og anekdotiske beviser for at planten bak rusmidlene hasj og marihuana også skal ha en viss virkning på smertene ved leddgikt. Men stemmer det? Forskere fra Bath vervet 56 leddgiktpasienter til en dobbelblind studie, hvor halvparten fikk cannabis, resten tok narremedisin og ingen visste hvem som fikk hva før forsøket var over. Undersøkelsen viste at gruppa som brukte ekte vare endte opp med litt svakere plager enn de som fikk placebo. - Resultatet er lovende, med gjennomgående forbedringer i smerte ved bevegelse og hvile, forbedringer i søvnkvalitet og i sykdommen generelt, sier Ronald Jubb fra University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust. Planteekstrakt Av gruppa på 56, var det 31 som fikk ekte marihuana, i form av munnsprayen Sativex. Sativex er laget av ekstrakter fra hele planta, og inneholder dermed både tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). Prøveklutene i studien gikk først igjennom en toukers tilvenningsperiode, hvor de sakte økte dosene til inntil seks spray om dagen. Hver av pasientene fortsatte så i tre uker, på nivået de følte passet. Og i løpet av denne tida viste det seg altså at ekte vare kunne lindre både smerter og andre ubehageligheter en smule Det er imidlertid ingen tvil om at det må mer forskning til før det er klart hvor godt medisinen egentlig fungerer, hvem den virker best for og hvilke doser som er optimale. Og ikke minst hva slags bivirkninger man kan vente seg. Berusende bivirkninger? - Elementet som kan forårsake rus i cannabis - THC - har også en viktig farmakologisk virkning. Det er trolig en essensiell terapeutisk komponent og kan derfor ikke fjernes fra medisinen, sier Philip Robson fra Oxford University Department of Psychiatry. Dermed kan man heller ikke forvente cannabismedisin uten et visst tilsnitt av berusende bivirkninger. I undersøkelsen viste det seg imidlertid at de utilsiktede effektene var milde eller moderate, og stort sett dreide de seg om svimmelhet, ørhet, tørr munn og kvalme. Forskerne tror likevel ikke at det er noen stor risiko for at leddgiktpasientene skal la seg friste til å bruke medisinen som dop. Ikke redd for misbruk Cannabissprayen Sativex er nemlig testet på flere andre lidelser, som multippel sklerose og kroniske smerter. Til sammen har forskerne oversikt over mer enn 1000 pasientår med Sativex-behandling fra de kliniske forsøkene. - Det har ikke vært ett eneste dokumentert tilfelle av misbruk. Faktum er at motivasjonen for medisinske brukere og de som tar stoffet som en atspredelse, er totalt forskjellig, sier Robson i ei pressemelding. - De medisinske brukerne ønsker simpelthen lindring av symptomene sine, og for dem vil rus være en klar ulempe. Når det gjelder den andre gruppa, så er røyking av marihuana uendelig mye mer berusende enn Sativex, og stoffet er fremdeles lett å få tak i. Og hvilket rusmidel i norge som skaper mest kriminalitet, vold og slikt. jo det er den som er legalisert nemelig ALKOHOLEN...... de som røyker cannabis gidder ikke å gå ut på byen og slåss og drive med kriminelle ting fordi at de er for chille og koser seg hjemme istede........ la folk få velge sin egen medisin!
  50 av 500 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger

  Ingen kommentarer.

  Legg til kommentar