Meny Søk
1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Eldrepolitikk

  Ringsaker, Innlandet
  Eldrepolitikk
  Opprettet: 05.02.2013 av Laila Irene Haugom
  Sluttdato for signering: 31.05.2013
  Ønsker at Ringsaker kommune nå finner ut hvordan det står til med kommunens eldre og deres behov for omsorg og hjelp til et verdifullt liv. Når Dere har tatt turen ut til de eldre og deres pårørende, samt de som er ansatt ved Deres sykehjem, ønsker jeg at Dere vurderer hva Deres mening om et verdig liv består av. Lytt gjerne til Deres respektive ansatte som gjør alt de kan for at de eldre skal ha en god hverdag. Vi har sagt fra om behov for økt grunnbemanning i over et halvt år ved vår avdeling. 11 av oss er sykmeldte, mange pga belastningsskader. Vi er så heldige å ha en leder som ser hva vi sliter med, men når han informerer om våre behov videre opp i systemet, stopper det opp! Vår leder kommer tilbake og informerer oss om at Dere som sitter og styrer kommunens økonomi, ikke har noe å gi oss av hjelp. Vi får kun beskjed om at vi er for dyre i drift. Er det dyrere å ha arbeidstakere som er sykmeldte enn å sørge for økt bemanning? Dere vet alt om "eldrebølgen" og vet at dette krever økt grunnbemanning! Eldrebølgen har begynt! Våkne opp! Vil dere ha innbyggere som ønsker å jobbe innen helse-og omsorg? Da må dere sette igang tiltak NÅ! VI VIL HA ØKT GRUNNBEMANNING FORDI VI ØNSKER Å KUNNE STÅ I JOBBEN VÅR! UTEN DETTE TILTAKET, HAR VI IKKE MULIGHET TIL Å STÅ I JOBBEN VÅR! VÆR SÅ SNILL Å LYTT TIL OSS! VI ER GLAD I JOBBEN VÅR!
  203 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.