1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  Ja til trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken!

  Oslo
  Ja til trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken!
  Opprettet: 02.08.2015 av Mads Wam Schneider
  Sluttdato for signering: 24.09.2015
  Ruter og Bymiljøetaten vil legge ned trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken 16. august – for å bedre trikkens fremkommelighet. Dårlig fremkommelighet må kureres, men nedleggelse av holdeplasser er gal medisin. Uten Welhavens gate holdeplass blir det 760 meter mellom Homansbyen og Holbergs plass. Uten Slottsparken holdeplass blir det det 842 meter mellom Nationaltheatret og Solli. Normale holdeplassavstander i sentrum er 300–500 meter. * WELHAVENS GATE holdeplass trafikkeres av linje 11, 17 og 18. Stoppestedet betjener Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), kjente institusjoner som Litteraturhuset og Lorry, samt Slottsparken, Parkveien og et mylder av barer, kafeer, forretninger og boliger. Holdeplassen er viktig for Trikken både ved spontane og planlagte avvik, for eksempel når Bogstadveien er stengt. * SLOTTSPARKEN holdeplass trafikkeres av linje 13 og 19. Sammen med linje 12 i Cort Adelers gate, dekker den hele Ruseløkka godt. I tillegg til Slottet og Slottsparken, betjener holdeplassen Ibsen-museet, Wang videregående skole, Utenriksdepartementet, Ruseløkka skole og en rekke boliger, butikker og spisesteder. Holdeplassen benyttes som overgang mellom trikk og regionbuss eller buss for trikk ved spesielle anledninger. Holdeplasser med moderat avstand i sentrum er viktige fordi: * De gjør det enkelt og attraktivt å reise kollektivt for alle * De gir valgmuligheter og god flatedekning * De styrker samspillet mellom trikk og butikk. Trikken bringer kunder * De skaper byutvikling, aktivitet og liv * De betjener fremfor å belaste boligområder * De skaper fleksibilitet for Trikken ved avvik og driftsforstyrrelser Både Slottsparken og Welhavens gate ble for få år siden oppgradert til høystandard plattformer med universell utforming, tilrettelagt for rullestolbrukere. Bymiljøetaten anslår at fjerning av plattformen i Parkveien koster 100.000 kroner! Det ville være uansvarlig å bruke et sekssifret beløp på å _redusere_ tilbudet til de handikappede. Fremkommelighet for trikken er viktig, men Ruter og Bymiljøetaten begynner i helt feil ende. Det som sinker trikken, er: * Røde lys rett i fleisen og dårlig signalprioritering * Biler og bilkøer i sporet * Gateparkering og feilparkering * Billettsalg fra fører Nedleggelse av holdeplasser skiller seg ut som det eneste fremkommelighetstiltaket med betydelige ulemper for dem som fortjener det minst. Welhavens gate og Slottsparken er populære stoppesteder som har røtter tilbake til slutten av 1800-tallet. I dag, som den gang, har de en funksjon både lokalt og i trikkens helhetlige linjenett. Det er også verdt å minne om at bystyret 28. september 2011 vedtok at det skulle være en ekstra holdeplass i Prinsens gate, nettopp for å styrke bylivet, handelen og aktivitetene i sentrum. Bystyret bes sørge for videre drift og styrking av trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken.
  1200 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  32 kommentarer:

  Magnus Tajet

  Mandag 22.02.2016
  Jeg synes denne saken er svært viktig, og jeg husker selv jeg kjente frustrasjonen når jeg så at trikkestoppene skulle legges ned. Selv kan jeg ikke se hvordan det kan forbedre byen på noen måte å fjerne trikkestopp da det burde istedenfor legges til flere og øke kollektiv trafikk i Oslo's gater. AS Oslo Sporveier og Ruter har gjort en fantastisk jobb med å bygge et godt kollektiv tilbud i Oslo, men utviklingen kan aldri stoppe opp eller gå tilbake. Byen er i konstant utvikling, konstant utbygging og antall beborere vil heletiden øke Det er derfor svært nødvendig at ikke trikkestopp, buss stopp eller tbane stopp legges ned. Det er kjempe bra at noen holder i denne saken og jobber for dette !

  Gaetana Rinaldi

  Onsdag 23.09.2015
  Helt bak målet av Ruter å legge ned 2 trikkholdeplasser i krysset Welhavensgate-Parkveien og ta fra oss beboere muligheten til å ta hele 4 trikker!! Etter 7 år med bevisst bilfri- og ikke eksosproduserende ferdsel til jobben vurderer jeg nå sterkt å anskaffe meg bil igjen!! Takk "Ruter" for ditt "miljø-bevisst politikk"!! I år 2015?! Come on, wake up!!!

  Harald Nilssen

  Tirsdag 25.08.2015
  Hvordan kan en forsvare å la tre trikkeruter kjøre nedover Welhavensgate uten å legge en eneste holdeplass i gaten. Da kan en like godt ta bort skinnene og legge hele traséen til Pilestredet. Vi som bor i Welhavensgate har ingen glede av trikken lengre, bare økt støy og mer setningsskader på bygningene.

  Vilde Monclair

  Fredag 21.08.2015
  Hva hjelper det meg at trikken kommer ett minutt raskere frem, når jeg må bruke masse ekstra tid på å gå til holdeplassen? Welhavens gate er et av trikkestoppene jeg bruker absolutt mest, og holdeplassen er utrolig praktisk plassert på et sted der det ikke er noen buss eller t-bane tilgjengelig. Hvorfor i all verden fjerne det?

  Werner Pedersen

  Torsdag 20.08.2015
  Nå må Ruter ta til fornuft & åpne Welhavens gate igjen. Enten begge,(Parkveien & Welhavens gate) eller den som faktisk er i Welhavens gate. Ruter har funnet noen argumenter, for & ha noen, for de holder bare ikke. Gå 350 meter til nærmeste holdeplass, ja da kan jeg gå de siste 200 så slipper jeg & sponse ruter. Vi er brukere av Ruter, så Ruter.. HØR på OSS, åpne Welhavens gate igjen NÅ.

  Laird Scott Menzies

  Onsdag 19.08.2015
  As part of the campaign to get a public meeting with the powers that be and a re-think of the recent decisions to close the 2 tram stops at Welhavens gate (serving 4 trams) and the Slottsparken stop (serving numerous bus & trams), I went out very early Monday at the Welhavens gate stop (located on Parkveien) and collected 100 signatures from irate residents, concerned citizens and the speechless passengers as well as advising confused tourists (there was no Ruter# presence at this stop). As I watched what ensued inside the trams racing by, I kept wishing that I had a camera to take pictures of the 'panicked' customers wanting to get off (and on) at this stop. I imagine that for many it was the 1st day of work after their well-earned holidays and they had no idea that Ruters# has sneaked* in an unwelcome change to their daily routine. As the trams continued unabated towards Holbergsplass, I saw everything from mad pressing of the stop buttons, calls for the driver to stop as well as trapped individuals racing to the front desperate to inform the driver that he missed a stop. Ruter#, how angry do you think those customers were when they got off at Holbergsplass and began their march back up the hill to Parkveien? * I didn't use the term "sneaked" lightly. That word speaks volumes. Our outrage should start there. Ruter#, you gave the observant customer (those who regularly delved into your route timetables in mid-season) only 5 weeks warning. The rest of us generally found out 2 - 3 weeks beforehand, because of social activism, which you have actively been trying to suppress. The remainder of your customers were those left standing at the tram stop or slogging their way back up the hill towards Parkveien. Thank you Ruter#!!

  Stein Modalsli

  Onsdag 19.08.2015
  Jeg er i utgangspunktet ikke så veldig tilhenger av trikk i byen. Men når vi en gang har den, må den være tilgjengelig for brukerne. Det hjelper ikke å fjerne holdeplasser. For meg som bruker er det idiotisk at jeg må bruke et par minutter ekstra til holdeplassen for å spare noen få sekunder i kjøretid når jeg først kommer meg på trikken. Dette er å begynne helt i feil ende, og er kun nok et eksempel på lettvinte løsninger. Man må starte med langsiktige gode planer som sørger for god fremkommelighet for ALLE, både biler, busser og trikker. Nå gjør man bare kortsiktige små tiltak som kanskje bedrer fremkommeligheten for trikken med noen få sekunder, men fører til mange andre negative bi-effekter. Nå må man begynne å tenke langsiktig!

  Øyvind Borge

  Onsdag 19.08.2015
  Ibsen museet har jo inngang der, gata er omdøpt Henrik Ibsensgate. slottsparken er jo et knutepunkt,,Hva med Skarpsno holdeplass????

  Tore Wilken Nitter Walaker, Ruseløkka

  Onsdag 19.08.2015
  Frogner Bydelsutvalg, v/ Arbeidsutvalget, vedtok i går kveld følgjande: TRIKKEHOLDEPLASSENE WELHAVENS GATE OG SLOTTSPARKEN MÅ GJENNÅPNES Venstres forslag til vedtak: Frogner bydelsutvalg vil innledningsvis presisere at denne saken ikke har vært behandlet tidligere, noe Ruter også bekrefter. Frogner bydelsutvalg uttaler seg nå på eget initiativ og vil på det sterkeste beklage at Ruter i samarbeid med Bymiljøetaten har nedlagt trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken. Bydelsutvalget er kjent med Ruters mandat når det gjelder optimalisering av holdeplassavstanden i trikkenettet og bussnettet. Trikken er imidlertid en viktig lokal aktør i bydeler med trikk og har mange brukere. En høringsrunde om forslaget til de berørte bydeler hadde derfor vært nærliggende. Frogner bydelsutvalg vil fremholde trikkens unike funksjon som gjør det enkelt og attraktivt å reise kollektivt for alle. Holdeplasser med moderat avstand styrker samtidig samarbeidet mellom trikk og butikk og skaper god byutvikling, aktivitet og liv i bydelen vår. Samtidig benyttes de nedlagte holdeplassene flittig som overgang mellom trikk og regionbuss. Trikkeholdeplassene Slottsparken og Welhavens gate skaper derved nærhet til arbeidsplasser og skoler i området. Bydelsutvalget vil av disse grunner ikke at trikken skal reduseres til et transportmiddel med fokus på transporteffektiv avstand mellom holdeplasser. Frogner bydelsutvalg støtter den pågående protestaksjonen og ber med det Ruter om å gjenåpne trikkeholdeplassene Welhavens gate og Slottsparken umiddelbart. Forslaget ble enstemmig vedtatt (3H, 1V, 1A)

  Hanne Hørsve-Isden

  Tirsdag 18.08.2015
  Dette er jo helt på trynet! Hva er vitsen med trikken dersom man skal måtte gå nesten en kilometer mellom hver stasjon? Jeg er glad jeg kan ta til bens fortsatt og at jeg ikke er hverken funksjonshemmet eller for gammel enda, men dette skjedde jo helt uten varsel! Plutselig etter fellesferien så skal vi altså måtte leve med støyen av trikken men ingen av fordelene! Skjerp dere! Det er ille nok at linje 11 ble begrenset fra 5 stasjoner mellom Welhavensgt. til Majorstuen til 3. Dette er helt uaksetabelt!

  Kari Glomsaas

  Mandag 17.08.2015
  Flyttet til Hovseter for to år siden og er helt avhengig av en god kollektivtrafikk både til sentrum og innen byen. I løpet av disse to årene er min hverdag blitt stadig vanskeligere pga kutting av ruter, økte avstander ved overganger og nedlegging av holdeplasser. Hva med oss som ikke har bil? Og som i perioder er ganghemmet og har problemer med å gå 600 meter og mer? Ta til vettet! Gjør om på beslutningen om å kutte ut holdeplasser.

  Berit Liband

  Mandag 17.08.2015
  Har Ruter og kommunen tatt nok en beslutning uten å søke invitert fra beboere og brukere i nabolaget? Nå blir det færre som benytter seg av trikken.

  Tone Bergli Joner

  Søndag 16.08.2015
  Det begynte med nedleggelser på T-banene. På Østeråsbanen forsvant 3-4, bl.a. Volvat og Sørbyhaugen. Så ble flere av holdeplassene i Bogstadveien borte. og nå altså bl.a. Welhavens gt. Kan ikke f.eks. SV og MDG si nei til nedlegging av flere holdeplasser? Det er så arrogant av Ruter.

  Tore Wilken Nitter Walaker, Ruseløkka

  Fredag 14.08.2015
  På Ruseløkka er det mange institusjonar, skular og arbeidsplassar. For barn og unge så er det viktig å ha rimeleg kort veg til buss-/trikkehaldeplass. Vaksne klarar fint å gå ein kilometer eller to. For Ruseløkka skole så kjem elevane frå eit langstrakt område, heilt nede frå Kvadraturen i aust, til Bygøylokket i vest. For eksempel bur det elevar på Ruseløkka i Posthallen-bygningen, og nesten borte ved Bygdøylokket/innerst i Frognerkilen. Desse brukar som regel buss, eller trikk. Buss 30 og 31 forsvann hausten 2014, og det var trikken igjen. No må ungdomsskuleelevane som kjem frå heile Bygdøy, som går på Ruseløkka, gå opp frå Rådhuset til Ruseløkka skole, innimellom noko av det mest trafikerte vi har i Norge. Det gir eit veldig dårleg tilbod. Det er viktig for trafikktryggheita at desse elevane, og elevar ved Wang, fortset å gå og bruke kollektive løysingar på veg til skulen. Etter at bussen forsvann midlertidig frå Henrik Ibsens gt (til 2017?) så tenker nok Ruter som : Aha, haldeplassen er mindre brukt enn før, og då kan vi legge den ned snart. Tidlegare kunne du stige om frå buss til trikk og omvendt, både på Nationaltheatret og Slottsplassen. For at flesteparten i Oslo fortsatt skal kunne leve utan bil, må tilbodet tilpassast: Folk som bur langs heile linja/strekningen, må kunne oppleve at den er der for dei. Om vi får eit betre kollektivtilbod, så kan vi fjerne endå fleire parkeringsplassar og nekte bilar adgang til endå fleire gater. Men då må ikkje haldeplassar leggast ned utan at det er fornuftig.

  Linda Bekkevold

  Torsdag 13.08.2015
  Slottsparken trikkestopp brukte jeg mye når jeg gikk på ruseløkka skole. Nå i dag bruker jeg den fortsatt og det gjør skolebarn også. Så ja til å beholde slottsparken trikkestopp.

  Gro Karlsen

  Torsdag 13.08.2015
  Vi som bor i Huitfeldtsgate, på Ruseløkka, en bydel midt i byen!, får nå et mye dårligere kollektivtilbud! Hva er poenget, en trikk som skal være så "effektiv"? at den ikke skal stoppe der folk bor! Småbarn og gamle folk trenger korte avstander til trikken!

  Per Bekkevold

  Onsdag 12.08.2015
  Trist at Ruter nå har bestemt seg for å rasere tilbudet på Oslo Vest. Angrer på at jeg solgte bilen!

  Scott Menzies

  Onsdag 12.08.2015
  Ruters seems to have little conceptual understanding of what makes a good, long term, integrated tram, bus and T-bane system. Just look how often they change the established routes. Closing these 2 stops after the relatively recent upgrades, is just another example of that.

  Harald Nilssen

  Tirsdag 11.08.2015
  Å legge ned disse holdeplassene er en tøvete og lite gjennomtenkt avgjørelse. Resultatet er dårligere service og mere støy når trikkene akselererer nedover Welhavensgate.

  Jessica Ryan

  Tirsdag 11.08.2015
  Jeg lever hver dag med trikken susende forbi vinduer så leiligheten rister. Det eneste som gjør det hele levelig er at jeg faktisk har trikkestoppen omtrent utenfor døra. Hvis jeg skal benytte dalsbergstien, homansbyen eller holbergsplass, kan jeg like greit gå dit jeg skal uansett, ergo det blir en kunde mindre.

  Paal Mork

  Tirsdag 11.08.2015
  Stoppested Slottsparken er svært viktig for byens turister og alle andre besøkende til Ibsenmuseet!

  Katrine Frønsdal

  Tirsdag 11.08.2015
  Nå vil vel trikke suse ned Welhavensgate enda fortere - utrolig høy hastighet på trikken på det strekket allerede!!!

  Katrine Frønsdal

  Tirsdag 11.08.2015
  Viktig med denne holdeplassen for barna som skal til skole og fritidsaktiviteter

  Mads Wam Schneider

  Mandag 10.08.2015
  Nyheter og oppdateringer på facebook.com/beholdtrikkeholdeplassene I appen, søk opp 'behold trikkeholdeplassene'

  Stein Vaagan

  Lørdag 08.08.2015
  Skjønner at Ruter ønsker færre kunder. Det er trist at sånt skjer i 2015.

  Stein Vaagan

  Lørdag 08.08.2015
  Skjønner at Ruter ønsker færre kunder. Det er trist at sånt skjer i 2015.

  Mads Wam Schneider

  Lørdag 08.08.2015
  Følg saken på facebook.com/beholdtrikkeholdeplassene

  Mounir Rahmani

  Fredag 07.08.2015
  Ja til trikkeholdeplass på Welhavensgate!! Om Ruter skal redusere holdeplass for å være punklige så får dere heller legge opp ressuser for å ha flere avganger. En av de mest travleste holdeplass mellom 07-16.00.

  Britt Borgen Poenget med offentlig kommunikasjon må vel være at den er mest mulig tilgjengeliig. Ne

  Fredag 07.08.2015
  https://pbs.twimg.com/profile_images/1230706698/jensfb_reasonably_small.jpg

  Trine B.R

  Torsdag 06.08.2015
  Ja til trygg skolevei for barna som får ta trikken på en regværsdag. Alternativet å gå fra Solli eller National er for trafikkert for skolevei å være.

  Kalle Simonsen

  Onsdag 05.08.2015
  Klapp på skulderen til Ruter og byrådet som har besluttet å legge ned Welhavens gate trikkeholdeplass. Kort vei til alternative holdeplasser. Hilsen fornøyd beboer

  Mads Wam Schneider

  Søndag 02.08.2015
  Følg saken på http://facebook.com/beholdtrikkeholdeplassene