1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  E8 i Tromsø kommune 2

  Tromsø, Troms og Finnmark
  E8 i Tromsø kommune 2
  Opprettet: 17.04.2016 av Stefan K.
  Sluttdato for signering: 17.05.2016
  Jeg har fått mange henvendelser fra personer som gjerne ville signere oppropet https://minsak.no/sak/972 "E8 i Tromsø kommune", opprettet:13.04.2016. For å gi alle som ikke rakk å signere saken mulighet til å gi uttrykk for sin støtte fortsetter oppropet her. Den gangen blir saken stående til 17/5-2016 Ikke signer hvis du har signert det originale oppropet! Originalteksten: I mange år har man nå snakket om at E8 gjennom Ramfjorden må flyttes uten at det foreligger noen ferdig plan som kan taes med i NTP. Akkurat nå ligger det an til å bli en løsning med veg på østsiden av fjorden med en lang sving rundt Nordbotn og bak Minken industripark. Planområdet er definert som strekningen Sørbotn - Laukslett. Det er en kunstig avgrensning av planområdet. Ingen (muligens med unntak av noe lokal trafikk i fjorden) begynner sin reise i Sørbotn og avslutter reisen på Laukslett. Mesteparten av trafikken fra Lavangdsalen fortsetter helt inn til byområdene i Tromsø eller svinger av til Fv91. For å redusere tragiske ulykker og oppnå samme standard som Lavangsdalen og ny vei i Ramfjorden kommer på vil man snart måtte gjøre noe med E8 fra Laukslett og inn til sentrum. Siste bit av veien er det til og med snakk om å utvide til 4-felts veg. Vi ber Tromsø kommune om a) å utvide planområdet til å omfatte Sørbotn - Tromsdalen; eller b) få gjort en utredning av det totale oppgraderingsbehovet for E8 fra Ramfjorden til byen og at man veier kostnader og arealbehov opp mot en tunnel fra Ramfjordmoen til Tomasjord før man bygger en vegbit som seinere kan bli unødvendig. Lyngen Næringsforening har skrevet en god kommentar om problemstillingen: http://www.itromso.no/meninger/2016/03/28/%C2%ABE8-til-Troms%C3%B8%C2%BB-12526786.ece
  353 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  3 kommentarer:

  Ragnar T. Samuelsen

  Tirsdag 19.04.2016
  Det må også vurdes tunell gjennom Fagerfjellet i Ramfjord!

  Hermod Asbjørn Jenssen

  Mandag 18.04.2016
  Støtter bygging av Tindtunnellen 100%. Det desidert mest lønnsomme veiprosjektet i Troms, sammen med Ullsfjordforbindelsen

  Stefan K.

  Søndag 17.04.2016
  Minsak.no tillater dessverre ikke å gjenåpne en kampanje når den har blitt lukket. Derfor måtte jeg skape en ny. Vennligst ikke signer hvis du har signert det første oppropet!