1 Beskriv din sak
2 Samle underskrifter
3 Få saken vurdert

  30 km fartsgrense i Ullevålsveien. Fra Kirkeveien til Colletsgate

  Oslo
  30 km fartsgrense i Ullevålsveien. Fra Kirkeveien til Colletsgate
  Din signatur er mottatt
  Opprettet: 10.05.2016 av Glenn Skavøy
  Sluttdato for signering: 11.06.2016
  Med uro opplever vi en stadig mer aggressiv trafikk i Oslo. Vi opplever ofte at bilister ikke stopper for fotgjengere som skal over fotgjengerfelt. Vi har flere ganger vært i situasjoner hvor vi har vært ute i fotgjengerfelt med barn og bilister likevel har presset seg forbi oss i høy fart. Mange bilister gir generelt ikke signaler om at de vil stoppe, de kjører i høy hastighet inn mot fotgjengerfelt, de stopper rett foran feltet og raser avgårde rett bak ryggen på oss fotgjengere. Dette oppleves som ubehagelig som voksen fotgjenger, og det skremmer oss at det ikke tas mer hensyn selv når det er barn med i fotgjengerfeltet. Den nåværende fartsgrensen på 50 km/t i Ullevålsveien tillater trafikanter som ikke klarer å tilpasse farten til forholdene å kjøre i 50 km/t mellom lyskryssene og fotgjengerfeltene. 50 km/t er svært fort i et boligområde og det øker også dramatisk faren for at liv går tapt ved ulykker. Dersom et menneske blir påkjørt av en bil som har en hastighet på 50 km/t overlever 20 %, hvis hastigheten derimot er på 30 km/t, så overlever 80 % (NAF/Statens vegvesen). På bakgrunn av dette spør vi oss om hvilke argumenter som kan rettferdigjøre å la oss ta en så stor risiko i nærmiljøet vårt. Selv om Ullevålsveien er en såkalt "gjennomfartsåre", bor det mennesker på hver side av denne veien. Mange av oss har barn. Barna våre skal gå til skolen, lære å gå på butikken, lære å sykle i trafikken og kunne besøke venner alene. Den aggressive trafikken vi daglig opplever, gjør at vi føler oss utrygge og må vente mye lengre enn vi hadde ønsket med å begynne å la barna ferdes alene i nærmiljøet. Argumentet for å ha 50 km/t i Ullevålsveien er antakelig at det er viktig at bilister kommer raskt fram. At det skulle være viktigere enn beboernes trygghet synes vi er absurd. Angående "å komme raskt fram", så er det antakelig ikke slik at man sparer noe som helst tid om man kjører Ullevålsveien i 50 km/t eller 30 km/t fra Kirkeveien til Akersgata eller omvendt. Det er så mange lysregulerte kryss og fotgjengerfelt i denne veien at det ikke tjener til noen hensikt å kjøre i 50 km/t mellom lyskryss og fotgjengerfelt. I uformelle samtaler med TØI og SINTEF har vi fått klar støtte for en slik antagelse, forskeren ved SINTEF mente i tillegg at en fartsgrense på 30 km/t ville føre til en jevnere kjørestil og dermed bidra til mindre utslipp. Vi mener det bør være plass til både fotgjengere, syklister og bilister i gatene våre, men det krever at det legges til rette for dette, og det er klare rammer for samarbeidet mellom de forskjellige gruppene. Det er helt avgjørende å ta hensyn til de mykeste trafikantgruppene, og særlig barna og regulere situasjonen etter disse, og ikke omvendt. Å regulere farten slik at det blir enklere for bilister å ta hensyn, overholde vikeplikt og klare å stoppe i tide, vil være et enkelt tiltak som kan bedre situasjonen voldsomt. Befolkningen i Oslo øker og flere av oss ønsker å bli boende i sentrum med barn. I en slik situasjon er det avgjørende å legge til rette for fornuftig sameksistens mellom trafikkgruppene. Forslag til vedtak: Fartsgrensen senkes fra 50 km/t til 30 km/t i Ullevålsveien fra Kirkeveien til Colletts gate
  327 av 300 underskrifter
  Se underskrifter Denne saken er lukket og kan ikke skrives under på lenger
  Denne saken er avsluttet. Kommentarfeltet er derfor stengt for nye kommentarer.

  Ingen kommentarer.